Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Gezegenimiz Dünya Ünitesi Testi

• 719 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Ünitesi Testi Çöz

1

Minerallerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


A-Minerallerin hepsi çok değerlidir.
B-Bazı kayaçlar sadece bir mineralden oluşur.
C-Ekonomik değeri olan minerallere maden deriz.
D-Mineraller kayaçlara renk verebilir.

2

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine sebep olmaz?


A-Kurumuş ağaç yaprakları
B-Parfüm ve deodorantlar
C-Motorlu araçlardan çıkan egzoz dumanı
D-Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar

3

………………Dünyanın en içteki ve en kalın katmanıdır.
Yukarıdaki boşluğa hangisi yazılmalıdır?


A-Hava küre     B-Taş küre
C-Ağır küre      D-Ateş küre

4

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür?


A-Kum       B-Kayaç
C-Taş        D-Çakıl

5

I-Piller                       II-Naylon poşetler
III-Teneke kutular      IV-Kurumuş yapraklar
5-Yukarıdakilerden hangisi toprağa karıştığında toprak kirliliği oluşturan maddelerden biri değildir?


A-I    B-II    C-III    D-IV

6

Aşağıdakilerden hangisi Atmosfer olarak adlandırılır?


A-Çekirdek               B-Hava Küre
C-Ozon tabakası       D-Yer kabuğu

7

Aşağıdakilerden hangisi toprağın korunmasına yönelik önlemlerden biri değildir?


A-Ağaçlandırma çalışmalarının artması
B-Tarıma elverişli arazilere fabrika yapılmaması
C-Tarım ürünlerinde çok fazla ilaç ve gübre kullanılması
D-Atıkların geri dönüşümle geri döndürülmesi

8

Gezegenimiz dünya katmanları

8, 9, 10, 11, 12 ve 13. soruları şekle göre yapınız.

Sıcaklığın en yüksek olduğu katman hangisidir?


A-I    B-II    C-III    D-IV


9

Magmanın bulunduğu katman hangisidir?


A-I    B-II    C-III    D-IV

10

Dünya yüzeyinin dörtte üçünü oluşturan katman hangisidir?


A-I    B-II    C-III    D-IV

11

Kaç numaralı katmanlar gözlemlenebilir katmanlardır?


A-I ve II           B-II ve III
C-III ve IV        D-II ve IV

12

Kaç numaralı katmanlar gözlemlenemeyen katmanlardır?


A-I ve IV           B-II ve III
C-III ve IV         D-II ve IV

13

Ozon tabakası hangi katmanda bulunur?


A-I    B-II    C-III    D-IV

14

Dünya yüzeyini oluşturan kayaçlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A-Kayaçların birbirinden farkı içlerindeki minerallerin yapısıdır.
B-Tüm kayaçlarda değerli mineraller vardır.
C-Kayaçlara renk, biçim ve sertlik gibi özellikler mineraller tarafından kazandırılır.
D-Mineraller çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni ürünlerin elde edilmesinde kullanılır.

15

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?


A-Barajlar yapılmalıdır
B-Orman arazilerine evler fabrikalar yapılmalıdır
C-Tarım arazileri eğime dik sürülmelidir
D-Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

16

Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda etkili değildir?


A-Rüzgar                    B-Yağmur
C-Sıcaklık değişimi      D-Heyelan

17

……………………… çevre ve doğayı en fazla kirleten canlılardır.

Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?


A-Solucanlar         B-Hayvanlar
C-Bitkiler              D-İnsanlar

18

I-Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır
II-Güneş enerjisi yerine kömür kullanılmalıdır
III-Ağaçlandırma yapılmalıdır
IV-Otomobillerden çıkan zehirli egzoz gazları azaltılmalıdır.

Hava kirliliğini önlemek için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?


A-Yalnız II          B-I ve II
C-I, III ve IV      D-Hepsi

19

Aşağıdakilerden hangisi değerli madenlerden yapılmış bir eşyadır?


A-Demir            B-Elmas
C-Altın yüzük     D-Kömür

20

Dünyanın yapısını ve madenlerini inceleyen kişilere ne denir?


A-Öğretmen      B-Astronot
C-Jeolog           D-Zoolog

21

Yağmur, kar ve rüzgar gibi olayların gerçekleştiği Dünya katmanı hangisidir?


A-Hava küre      B-Taş küre
C-Altın küre       D-Çekirdek

22

Aşağıdakilerden hangisinin şekli Dünya'ya benzemez?


A-Armut            B-Portakal
C-Futbol topu     D-Misket

23

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?


A-Su küredeki suların büyük bir kısmı tuzlu sudur
B-Yer kabuğunun inceliği her yerde aynı değildir
C-Yanardağlardan çıkan sıvıya lav deriz
D-Ateş küre Dünyanın merkezidir

24

Dünyanın katmanlarının içten dışa sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A-Taş küre – Su küre – Hava küre – Ateş küre - Ağır küre
B-Ağır küre - Ateş küre - Hava küre – Su küre - Taş küre
C-Ağır küre - Ateş küre - Taş küre – Su küre - Hava küre
D-Su küre - Taş küre - Ateş küre – Ağır küre - Hava küre

üst