Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi 1

• 2565 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi 1

1

1453 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) On bin üç yüz elli dört
B ) On bin dört yüz elli üç
C ) Bin dört yüz elli üç
D ) Bin üç yüz elli dört


2

I. Bin iki yüz otuz altı
II. On bir bin yedi yüz yetmiş
III. İki yüz bin dört
Yukarıdaki okunuşu verilen sayıların yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?


        I        II        III
A ) 1236  11770  200004
B ) 1236  10770  200004
C ) 1236  11770  20040
D ) 1236  11770  20004


3

Aşağıda yazılış ve okunuşları verilen sayılardan hangisi doğrudur?


      Yazılışı         Okunuşu
A ) 10002           Bin iki
B ) 13540           Bin üç yüz elli dört
C ) 104256         Yüz dört bin iki yüz elli altı
D ) 1003             On bin üç


4

9871 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A ) 9 binlik + 7 yüzlük + 8 onluk + 1 birlik
B ) 9 binlik + 8 yüzlük + 7 onluk + 1 birlik
C ) 8 binlik + 8 yüzlük + 7 onluk + 1 birlik
D ) 9 binlik + 1 yüzlük + 8 onluk + 7 birlik5

2 on binlik + 9 binlik + 8 yüzlük + 6 onluk
şeklinde çözümlenmiş hâli verilen sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A ) 29680
B ) 29806
C ) 2986
D ) 29860


6

2 yüz binlik + 7 binlik + 5 yüzlük + 4 birlik
şeklinde çözümlenen sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) 207504
B ) 275040
C ) 20754
D ) 207540


7

878 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A ) 870
B ) 880
C ) 890
D ) 900


8

1950 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A ) 1900
B ) 1950
C ) 1960
D ) 2000


9

1336 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlamak isteyen öğrenciler, aşağıdaki işlemleri yaparak farklı sonuçlar bulmuşlardır.
Buna göre, hangi seçenekte yapılan işlem doğrudur?


A ) 336 < 500 olduğundan, sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli 2000'dir.
B ) 336 < 500 olduğundan, sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli 1400'dür.
C ) 36 < 50 olduğundan, sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli 1350'dir.
D ) 36 < 50 olduğundan, sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli 1300'dür.


10

124976 sayısında 4'ün basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?


A ) 40
B ) 400
C ) 4000
D ) 40000


11

376040 sayısının birler ve binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

     Binler Bölüğündeki                 Binler Bölüğündeki
     Rakamların Toplamı               Rakamların Toplamı
A )            4                                         16
B )            6                                         4
C )            10                                       10
D )            16                                       4


12

598376 sayısının yüzler basamağındaki rakam ile yüz binler basamağındaki rakamın toplamı kaçtır?


A ) 8
B ) 10
C ) 12
D ) 16


13


Yukarıdaki örüntünün 4. adımında kaç tane nokta olmalıdır?


A ) 36
B ) 48
C ) 54
D ) 60


14


Yukarıdaki şekilde, sayılar bir kurala göre dizilmiştir.
Buna göre, "?" olan yere hangi sayı gelmelidir?


A ) 15
B ) 17
C ) 19
D ) 22


15


Yukarıdaki şekilde, sayılar bir kurala göre dizilmiştir.
Buna göre, "?" olan yere hangi sayı gelmelidir?


A ) 96
B ) 128
C ) 144
D ) 180


üst