Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Sıralama Testi 1

• 2700 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Sıralama Testi 1

1


Yukarıdaki tabloda dört ilin nüfusları görülmektedir.
Buna göre, illerin nüfuslarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) A < B < C < D
B ) D < C < A < B
C ) C < A < D < B
D ) C < D < A < B

2


Yukarıda basamaklarındaki rakamları verilen A, B, C ve D sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) D < B < C < A
B ) D < B < A < C
C ) C < B < A < D
D ) D < A < B < C

3

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


A ) 132476 < 13248
B ) 97365 < 90982
C ) 372500 = 37250
D ) 413796 > 412796

4


Yukarıdaki sıralamada yerleri uygun olmayan sayılar vardır.
Bu sıralamanın düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


A ) III ile IV yer değiştirmelidir.
B ) II ile IV yer değiştirmelidir.
C ) I ile III yer değiştirmelidir.
D ) II ile III yer değiştirmelidir.

5

324682 < 32_602
Yukarıdaki ifadede "_", bulunduğu sayının binler basamağındaki rakamı göstermektedir.
Buna göre, "_" yerine kaç farklı rakam gelebilir?


A ) 8
B ) 7
C ) 6
D ) 5

üst