TEST : Online - 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Testi 1

• 1248 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Testi 1

1


Yukarıdaki şekilde ok yönünde ilerleyerek belirtilen işlemler yapıldığında "?" yerine hangi sayının gelmesi gerekir?


A ) 2624
B ) 2524
C ) 2520
D ) 2424


2

İzmir'deki bir okul, İstanbul'a gezi düzenleyecektir. Geziye katılacak her öğrenciden 144 TL para alınmıştır.
Geziye 37 öğrenci katıldığına göre, toplam kaç TL para toplanmıştır?


A ) 5348
B ) 5328
C ) 5288
D ) 5298


3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) 32 sokağı bulunan bir mahallede her sokağa 42 ağaç dikilirse toplam ağaç miktarını bulmak için 36 ile 42'yi toplarız.
B ) Ali maaşından her ay 124 TL tasarruf ederse yıl sonunda toplam 1488 TL tasarruf etmiş olur.
C ) Her birinde 74 tane ekmek bulunan 18 kasada toplam 1326 ekmek vardır.
D ) Her bir kutuda 32 tane çikolatanın bulunduğu 66 kutuda toplam 2102 tane çikolata vardır.


4


Yukarıda verilen işlemlerden hangileri doğrudur?

A ) I ve II
B ) II ve III
C ) I ve III
D ) III ve IV


5

I. Bir sayıyı 10 ile çarpmanın yolu, sayının sonuna bir tane sıfır eklemektir.
II. Bir sayıyı 100 ile çarpmanın kısa yolu, sayının sonuna iki tane sıfır eklemektir.
III. Bir sayıyı 80 ile kısa yoldan çarpmak için, önce sayı 8 ile çarpılır. Daha sonra bulunan sonucun sonuna 2 tane sıfır eklenir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


A ) I ve II
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


6

Bir sayıyı 600 ile kısa yoldan çarpmak için aşağıdaki yollardan hangisi uygulanabilir?

A ) Sayı önce 6 ile çarpılıp bulunan sonucun sonuna bir tane sıfır eklenir.
B ) Sayı önce 6 ile çarpılıp bulunan sonucun sonuna iki tane sıfır eklenir.
C ) Sayı önce 100 ile çarpılıp bulunan sonucun sonuna iki tane sıfır eklenir.
D ) Sayı önce 10 ile çarpılıp bulunan sonucun sonuna bir tane sıfır eklenir.


7

Hasan, 273 tane kutunun içindeki bilyeleri sayacaktır.
Her bir kutunun içinde 300 tane bilye olduğuna göre, Hasan toplam kaç tane bilye saymıştır?


A ) 72 900
B ) 78 900
C ) 80 900
D ) 81 900


8

I. (32 + 44) · 72
II. (32 + 72) · 44
III. (44 + 72) · 32
IV. 72 ·(32 + 44)
Yukarıda verilen hangi iki işlemin sonucu aynıdır?


A ) I ve II
B ) II ve III
C ) I ve IV
D ) II ve IV


9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) 14 sayısı ile 148 sayısının çarpımı, 148 sayısı ile 14 sayısının çarpımına eşittir.
B ) Her sokakta 36 tane lambanın bulunduğu 142 sokaklı bir mahallede, toplam 142 · 36 tane lamba vardır.
C ) Serkan her ay 18 TL, Beyza her ay 22 TL biriktirirse yıl sonunda toplam (18 + 12 ) · 22 TL biriktirirler.
D ) Çarpma işlemi yapılırken kullanılan sayıların sırasının değişmesi, işlemin sonucunu değiştirmez.


10

I. (3 · 4) · 6
II. (3 · 4) + 6
III. (3 · 6) + 4
IV. 3 · (4 · 6)
Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu birbirine eşittir?


A ) I ve II
B ) II ve III
C ) I ve IV
D ) III ve IV


11

Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?


A ) 132 · 10 = 1320
B ) 7360 · 100 = 736 000
C ) 37 · 30 · 10 = 11 100
D ) 247 · 2000 = 49 400


12

I. 97 300
II. 132 000
III. 3720
IV. 25 700
V. 14 530
VI. 198 600
Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi bir doğal sayının 100 ile çarpılmış hâlidir?


A ) 3
B ) 4
C ) 5
D ) 6


13

Aşağıdaki seçeneklerde 4/A sınıfı öğrencilerinden bazılarının zihinden yaptıkları çarpma işlemleri verilmiştir.
Buna göre, hangi öğrencinin yaptığı çarpma işleminin sonucu yanlıştır?


A ) Merve'nin yaptığı işlem:   1324 · 100 = 132 400
B ) Mert'in yaptığı işlem:    376 · 10 = 3760
C ) Mine'nin yaptığı işlem:    1240 · 100 = 12 400
D ) Murat'ın yaptığı işlem:    9702 · 10 = 97 020


14


Yukarıdaki şekilde ok yönünde ilerleyerek belirtilen işlemler yapılırsa "?" yerine hangi sayının gelmesi gerekir?


A ) 111 500
B ) 105 500
C ) 105 000
D ) 100 650


15

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A ) Bir sayıyı 25 ile kısa yoldan çarpmak için önce sayıyı 100'e böler, daha sonra elde ettiğimiz sayıyı 4 ile çarparız.
B ) Bir sayıyı 25 ile kısa yoldan çarpmak için önce sayıyı 100 ile çarpar, daha sonra elde ettiğimiz sayıyı 2'ye böleriz.
C ) Bir sayıyı 50 ile kısa yoldan çarpmak için önce sayıyı 2'ye böler, daha sonra elde ettiğimiz sayıyı 100 ile çarparız.
D ) Bir sayıyı 5 ile kısa yoldan çarpmak için önce sayıyı 10'a böler, daha sonra elde ettiğimiz sayıyı 2 ile çarparız.


16


Yukarıda verilen işlemlere göre, "?" yerine hangi sayı gelmelidir?


A ) 14 000
B ) 14 500
C ) 15 000
D ) 15 500


17

Bir test kitabında 24 soruluk 32 tane test vardır.
Her soruyu ortalama 3 dakikada çözen Pelin, kitaptaki testlerin tamamını kaç dakikada bitirir?


A ) 2104
B ) 2164
C ) 2304
D ) 2344


18

Hızları ortalama 54 km ve 72 km olan iki araç birbirine 1372 km uzaklıktadır.
Araçlar birbirine doğru 6 saat hareket ederse aralarında kaç km uzaklık kalır?


A ) 606
B ) 616
C ) 676
D ) 756


19


Yukarıdaki tabloda bir marketteki bazı ürünlerin fiyat listesi verilmiştir.
Arkadaşlarıyla piknik yapmak için marketten alışveriş yapan Zuhal, sepetindeki ürünler için kaç TL öder?

A ) 42,4
B ) 43,4
C ) 44
D ) 44,4


20

Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 50, çarpım 2400 ise diğer çarpan kaçtır?


A ) 48
B ) 50
C ) 52
D ) 58


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst