Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk ve Milli Mücadele Testi

• 7019 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk ve Milli Mücadele Testi

1

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Atatürk, bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?


A ) Bağımsızlığın kazanılmasının milletin mücadelesi ile mümkün olabileceğini
B ) Her milletin bağımsızlığı hak ettiğini
C ) Bağımsızlığın yaşam için gerekli olduğunu
D ) Bağımsız olmayanların esir düştüğünü

2

I. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanlar yurdumuzu işgal etmişti. Ülkeyi yönetenler düşmanın çokluğu karşısında hiçbir şey yapılamayacağını düşünüyorlardı. Oysa Atatürk kurtuluşun mümkün olduğunu, bunun için milletin bütün gücüyle mücadele etmesi gerektiğini söylüyordu. Nitekim Türk milletinin desteğiyle Atatürk, düşmanı yurttan atmayı başarmıştır.
Buna göre, ülkemizin kurtuluşunda aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?


A ) Düşmanların çok olması
B ) Milletin dayanışma içinde olması
C ) Ülkeyi yönetenlerin beceriksiz olması
D ) Ülkenin çok zengin olması

3

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele döneminde, Atatürk'ün milleti aynı amaç etrafında birleştirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?


A ) Erzurum Kongresi
B ) Cumhuriyetin ilanı
C ) Sivas Kongresi
D ) Samsun'a çıkması

4

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yurdumuzu kurtarmak için yaptığı savaşlardan biri değildir?


A ) Başkomutanlık Meydan Savaşı
B ) Sakarya Meydan Savaşı
C ) II. Dünya Savaşı
D ) Büyük Taarruz

5

I. Liderlik
II. Vatanseverlik
III. Barış yanlısı olmak
IV. Savaşmayı sevmek
Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk'ün kişisel özelliklerinden değildir?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV

üst