Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Değerlendirme Testi

• 607 defa çözüldü.

Online 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testi Çöz

1

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?

A) Duygularımız   B) Arkadaşlarımız
C) Eşyalarımız     D) Göz rengimiz

2

Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırır?

A) Sevinç          B) Şaşkınlık
C) Kıskançlık     D) Üzüntü

3

İnsan yaşamına ilişkin aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşir?

A) Okula başlamak
B) Konuşmayı öğrenmek
C) Evlenmek
D) Bilgisayar kullanmayı öğrenmek

4

Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyun hangisidir?

A) Voleybol   B) Basketbol
C) Tenis       D) Cirit

5

Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?

A) Baba adı          B) Doğum tarihi
C) Doğum yeri      D) Ev adresi

6

I. torun sahibi olmak
II. yürümeyi öğrenmek
III. çocuk sahibi olmak
Bir insanın yaşamına ait yukarıdaki olayların sıraya konmuş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III     B) II, I, III
C) II, III, I     D) III, II, I

7

Bir kişinin nüfus cüzdanına bakarak, sahibi hakkında aşağıdakilerden hangisini öğrenemeyiz?

A) Yaşını        B) Sac rengini
C) Anne adını D) kan grubunu

8

Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biri değildir?

A) mutluluk    B) umut
C) sevinç       D) kıskançlık

9

Olaylar kronolojik sıralanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

A) Olayların bizi nasıl etkilediği
B) Olayların önem sırası
C) Olayın oluş tarihi
D) Olayı yaşayanlar

10

I- parmak izi
II- kilo
III- boy
Yukarıdaki fiziksel özelliklerimizden hangisi yaşımız büyüdükçe değişir?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve III D) II ve III

üst