Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Duygularımız ve Düşüncelerimiz Testi

• 2719 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Duygularımız ve Düşüncelerimiz Testi

1

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde duygu anlatılmaktadır?


A ) Yemekten önce ellerimi yıkarım.
B ) Öğretmenimi sessizce dinlerim.
C ) Bence insanlar barış içinde yaşamalı.
D ) Sokak hayvanlarına acırım.


2

Aşağıdaki metinde anlatılan olayın tam açıklaması, seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
"İsmail yaya kaldırımında yürüyordu. Arkadan gelen bir kişi ona çarptı. İsmail çok öfkelendi ve bağırdı. Onun saygısız bir kişi olduğunu düşündü. Hızla geri döndü. Çarpan kişinin, görme engelli olduğunu fark etti. Bağırdığı için utandı. Onu üzdüğünü düşündü."

A ) Duygular, davranışları etkiler.
B ) Davranışlar, duygular ve düşünceler birbirini etkiler.
C ) Davranışlar, düşünceleri etkiler.
D ) Davranışlar ve düşünceler, duyguları etkiler.


3

Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır ?


A ) Duygu ve düşünceler arasında bir etkileşim vardır.
B ) Düşünceler, duyguları etkiler.
C ) Duygu ve düşünceler, birbirinden bağımsızdır.
D ) Duygular, düşünceleri etkiler.


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, diğerlerinden farklıdır?


A ) İzlediğim filmi çok beğendim.
B ) Tatilim çok güzel geçti.
C ) Bazı hayvanlar tehlikeli olabilir.
D ) Kedileri çok severim.5

"Duygularımız", aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgili değildir?


A ) Fiziksel özelliklerimiz
B ) Yeteneklerimiz
C ) Düşüncelerimiz
D ) Davranış biçimimiz


6

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış değildir ?


A ) Kardeşini affetmek
B ) Arkadaşının tuttuğu takım kazanınca onu kutlamak
C ) Buluşmaya gelmeyen arkadaşına kızmamak
D ) Parka gelmeyen arkadaşına küsmek


7

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hoşgörü ile ilgilidir?


A ) Bekleyen derviş, muradına ermiş.
B ) Temelsiz bina tez yıkılır.
C ) Çözebileceğin ipi koparma.
D ) Cefasız sefa olmaz.


8

Aşağıdakilerden hangisini, hoşgörülü kişi yapmaz ?


A ) Farklılıkları kabul eder.
B ) Farklılıklardan rahatsız olur.
C ) Farklılıklara anlayış gösterir.
D ) Farklılıklara saygı gösterir.


9

Aşağıdaki ünlü şairlerimizden hangisi, "hoşgörü" kavramıyla doğrudan ilgili değildir?


A ) Yunus Emre
B ) Mevlana
C ) Karacaoğlan
D ) Pir Sultan Abdal


10

Aşağıdaki özelliklerden hangisi, yalnızca insanlara özgüdür?


A ) Acıkma
B ) Hoşgörü
C ) Üşüme
D ) Korku


üst