Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum Testi

• 2686 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum Testi

1

Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih yönteminin bir özelliği değildir?


A ) Sözlü tarihin kahramanları yalnızca ünlü kişiler değil, çevremizden kişiler de olabilir. 
B ) Sözlü tarih çalışmasının yazılı kayıtları yoktur. 
C ) Sözlü tarih çalışması, konuya kaynak olabilecek kişilerle yapılır.  
D ) Sözlü tarih, insanların anlatımlarıyla yapılan bir tarih belirleme biçimidir.


2

Sözlü tarih yöntemi kullanarak aile tarihimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?


A ) Ailemizde yaşanan önemli olaylara
B ) Akrabalarımızın sayısına  
C ) Ailemizin neden bu soyadını aldığına  
D ) İlimizin nüfus bilgilerine 


3

Aşağıdaki ögelerden hangisi millî kültürümüze ait değildir?


A ) Öğrendiğimiz yabancı dil
B ) Geleneklerimiz
C ) Türkçe
D ) Türküler


4

Ayşe, sözlü tarih yöntemiyle aile tarihini yazmak istiyor. Aşağıdakilerden hangisiyle bu çalışmayı gerçekleştiremez?


A ) Babası
B ) Dedesi
C ) Dayısı
D ) Öğretmeni5

Aşağıdakilerden hangisi yöresel bir kutlamadır?


A ) Cumhuriyet Bayramı
B ) Kurban Bayramı
C ) Bartın Festivali
D ) Ramazan Bayramı


6

Aşağıdakilerden hangisi, Türk kültürüne ait geleneksel kutlamalardan biri değildir?


A ) Nevruz kutlaması  
B ) Sünnet düğünü
C ) Film festivali  
D ) Kına gecesi 


7

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür ögelerimize bir örnektir?


A ) Topkapı Sarayı
B ) Sıra Geceleri
C ) Kapalı Çarşı
D ) Safranbolu Evleri


8

I. Dil
II. Gelenekler
III. Ev eşyaları
IV. Mimari
V. Giysiler
Yukarıdakilerden hangileri, geçmişten bugüne değişerek gelen kültür ögeleridir?


A ) II, III, IV, V
B ) I, II, III, IV, V
C ) I, II, III,V
D ) II, III, V


9

Aşağıdakilerden hangisi atla yapılan geleneksel Türk oyunlarındandır?


A ) Okçuluk
B ) Cirit  
C ) Kayak
D ) Güreş


10

Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde geleneksel cirit oyunları yaygın olarak oynanmaz?


A ) Erzurum
B ) Bayburt
C ) İstanbul
D ) Söğüt


11

Aşağıdaki kültür ögelerinden hangisi tarihsel süreç içinde en çok değişime uğramıştır?


A ) Giyecekler
B ) Gelenekler
C ) Ahlak kuralları
D ) Yiyecekler


12

Aşağıdakilerden hangisi geçmişten bugüne varlığını sürdüren ve değişime uğrayan maddi kültür ögelerinden değildir?


A ) Gelenekler
B ) Binalar
C ) Ev aletleri
D ) Ulaşım araçları


13

Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Millîye’yi tanımlar?


A ) Osmanlı Hükûmeti’nin oluşturduğu askerî birliklerdir.
B ) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.
C ) TBMM'nin oluşturduğu siyasi birliklerdir.
D ) Birleşmiş Milletler ordusudur.


14

Aşağıdaki olaylardan hangisi, Atatürk'ün "birleştirme ve bütünleştirme gücü" ile ilgili değildir?


A ) 2. Dünya Savaşı
B ) Erzurum Kongresi
C ) Sivas Kongresi
D ) Kurtuluş Savaşı


15

Cumhuriyetin ilanı ile aşağıdakilerden hangisi hemen çözüme kavuşmamıştır


A ) Padişahlık yönetimi
B ) Halifelik
C ) Devlet başkanlığı sorunu
D ) Yönetim biçimi tartışmaları


16

"Bu topraklara yüzyıllardır düşman ayağı değmemişti. 29 Ekim 1919 günü, ansızın Fransız işgal ordusunu görmek, onları çılgına çevirdi. Kimdi bunlar? Ne hakla, niçin, kime danışarak şehre girmişlerdi? Sonra mesele anlaşıldı. Osmanlı Devleti bir anlaşma imzalamış, işgal güçlerine kapıları açmıştı. Halkın kükreyişi ile hemen direniş kuvvetleri kuruldu. Teğmen Sait Bey, “Şahin Bey” takma adıyla 200 kişilik küçük bir ordu kurdu. Adamlarıyla beraber Fransızların çokluğuna ve güçlü silahlarına aldırmadan mücadele ediyor, onları bu topraklara sokmuyordu…” Yukarıdaki metinde sözü edilen "Şahin Bey", Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizin hangi ilini canı pahasına korumuş bir kahramandır?


A ) Şanlıurfa
B ) Edirne
C ) Kahramanmaraş
D ) Gaziantep


17

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz." Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı sırasında söylediği bu önemli söz, onun kişisel özelliklerinden hangisini göstermez?


A ) Kararlı oluşu
B ) Bağımsızlığa verdiği önem
C ) Akılcı ve bilimsel oluşu
D ) Cesur ve sabırlı oluşu


18

Atatürk, kişisel özelliklerini kullanarak Millî Mücadele’nin kazanılmasını sonra da Cumhuriyetin ilan edilmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, bu aşamada görülen özelliklerinden biri değildir?


A ) Birleştirme ve bütünleştirme gücü
B ) Yöneticiliği
C ) Vatan ve millet sevgisi
D ) Öğreticiliği


19

TBMM’nin kurulmasının en önemli amacı, aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Bağımsızlık
B ) İnkılapçılık
C ) Halifeliğin kaldırılması
D ) Atatürk’ün cumhurbaşkanı olması


20

Sözlü tarih çalışması yaparken aşağıdaki nesnelerden hangisinin incelenmesi bize yardımcı olamaz?


A ) Cep telefonu
B ) Çeyiz sandığı
C ) Köstekli saat
D ) Oyalar ve danteller


üst