Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum Testi

• 2118 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum Testi

1

Çağrı, Fenerbahçe Basketbol Kulübünde görev yapan başarılı bir basketbolcudur.
Bu tümceden, Çağrı’nın bireysel özellikleriyle ilgili hangi yargıya ulaşamayız?


A ) Çağrı, futboldan hoşlanmamaktadır.
B ) Çağrı büyük olasılıkla uzun boyludur.
C ) Çağrı iş birliğine yatkındır.  
D ) Çağrı’nın, spora karşı ilgi ve yeteneği vardır.


2

Serhat, ağabeyi Murat kadar iyi resim çizemiyor; ama çok güzel saz çalıyor.
Bu durumun açıklaması aşağıdaki hangi anlatımda tam olarak verilmiştir?


A ) Serhat ve Murat kardeş olmayabilirler.  
B ) Serhat ve Murat’ın fiziksel özellikleri farklıdır. 
C ) Her insanın bireysel özellikleri ve farklılıkları vardır.
D ) Murat saz kursuna gönderilmemiştir. 


3

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılık değildir?


A ) Özge’nin kahverengi gözleri
B ) İlker’in uzun boyu  
C ) Başak’ın güzel resim yapması  
D ) Çiğdem’in sarı saçları 


4

Şenay ile Şeyda, çok iyi anlaşan, birbirini kardeş gibi seven iki arkadaştır.
Onlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A ) Şenay ile Şeyda’nın fiziksel özellikleri de birbirlerine benzer.
B ) Şenay ve Şeyda’nın bireysel farklılıkları olduğu hâlde iyi anlaşırlar.
C ) Şenay, Şeyda’dan daha büyüktür.
D ) Şenay ile Şeyda’nın zihinsel özellikleri de birbirlerine benzer.5

Aşağıdakilerden hangisi bireyden bireye farklılık gösteren ve onları tanımada kullanılabilecek güvenilir bir öge örneği değildir?


A ) Parmak izi
B ) Acıkmak
C ) Nüfus cüzdanı
D ) Ad, soyad


6


Yukarıdaki fotoğrafların ortak özelliği, aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?


A ) Çocuklar, hayvanları severler.
B ) Duygular ve düşünceler davranışları etkiler.
C ) Küçük çocuklar hayvanlardan korkmazlar.
D ) Davranışlar, duyguları ve düşünceleri etkiler.


7

"Korku" duygusu ile ilişkilendirilebilecek olan düşünce, aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Oraya gitmek eğlenceli olacak.
B ) Ondan uzak durmalıyım.
C ) Bu konuyu öğrenmem gerekiyor.
D ) Onu çok beğeniyorum.


8

Aşağıdakilerden hangisi "empati" kelimesini açıklamaz?


A ) Arkadaşlık
B ) Aynı duyguları paylaşma
C ) Kendini, duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme
D ) Duygudaşlık


9

Aşağıdakilerden hangisi "kronoloji" kelimesinin eş anlamlısıdır?


A ) Zaman dizini
B ) Zaman
C ) Sıralama
D ) Ayırma


10

Kişiler, aşağıdaki olayları çoğunlukla hangi kronolojik sıralamada yaşar?
1. Doğma   2. Okumayı öğrenme   3. Yürümeyi öğrenme   4. Emekli olma
5. Okula başlama   6. İşe başlama   7. Üniversiteyi bitirme   8. Evlenme
9. Liseyi bitirme


A ) 1, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 9, 8
B ) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C ) 1, 3, 5, 2, 9, 7, 6, 8, 4
D ) 1, 4, 3, 5, 2, 9, 7, 6, 8


11

Aşağıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
1. Cumhuriyetin ilanı
2. TBMM’nin açılışı
3. Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
4. Atatürk’ün cumhurbaşkanı olması
5. Atatürk’ün ölümü
6. I. Dünya Savaşı’nın bitmesi


A ) 6, 3, 2, 1, 4, 5
B ) 3, 1, 2, 6, 4, 5
C ) 1, 2, 4, 3, 6, 5
D ) 2, 3, 1, 6, 4, 5


12

I. 1881
II. 1938
III.1945
IV.1919
V.1923
VI.1934
Yukarıda verilen tarihlerden hangisi, “Atatürk Kronolojisi” içinde bulunmaz?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


13

Tek yumurta ikizi kardeşlerin nüfus cüzdanlarında ortak olmayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Doğum yeri
B ) Doğum yılı
C ) Kimlik numarası
D ) Anne, baba adı


14

Aşağıdaki kimlik belgelerinden hangisi, diğerlerinden farklıdır?


A ) Ehliyet
B ) Okul kimliği
C ) Nüfus cüzdanı
D ) Kulüp kimliği


15

Aşağıdaki kimlik belgelerinden hangisi, sınıf arkadaşınıza ait değildir?


A ) Ehliyet
B ) Nüfus cüzdanı
C ) Futbol takımı kimliği
D ) Kulüp kimliği


16

Nüfus cüzdanımızdaki hangi bilgi, en belirgin bireysel farklılığımızdır?


A ) Adımız 
B ) Doğum Yerimiz
C ) Kan Grubumuz
D ) T.C. Kimlik Numaramız


17

Aşağıdakilerden hangisi, nüfus cüzdanlarının ön yüzündeki bilgilerden biridir?


A ) Bireyin doğum yeri
B ) Bireyin medeni hâli
C ) Bireyin, nüfusa kayıtlı olduğu yer
D ) Nüfus cüzdanının veriliş tarihi


18

Aşağıdakilerden hangisi, nüfus cüzdanlarının arka yüzündeki bilgilerden biridir?


A ) T.C. kimlik numaras
B ) Doğum tarihi
C ) Aile sıra numarası
D ) Fotoğraf


19

Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu belirtmez?


A ) Ahmet sınavda çok heyecanlandı.
B ) Kardeşim düşünce annem çok korktu.
C ) Annem sarışın, uzun boyludur.
D ) Arkadaşımı görünce sevindim.


20

İnsanlar, daima birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmuşlardır. Farklılıklarla ilgili atasözlerinin varlığı da bunun kanıtıdır.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, bireysel farklılıklarla ilgili değildir?


A ) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
B ) Beş parmak bir olmaz.
C ) Arı var bal yapar, arı var can yakar.
D ) Güneş, balçıkla sıvanmaz.


üst