Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Yıllarında Ülkemiz Testi

• 5919 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Yıllarında Ülkemiz Testi

1

16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması, aşağıdaki olayların hangisine ortam hazırlamıştır?


A ) Halifeliğin kaldırılmasına
B ) Saltanatın kaldırılmasına
C ) TBMM'nin açılmasına
D ) Kurtuluş Savaşı'nın başlamasına

2

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile ilgili doğru bir anlatım değildir?


A ) Düşmana karşı millî mücadele başlatıldı.
B ) Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanmasına karar verildi.
C ) İstanbul Hükûmeti'nin, görevlerini yapamadığı bildirildi.
D ) Amasya Genelgesi'yle birlikte Kurtuluş Savaşı sona erdi.

3

Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nın yapılma gerekçesini ortaya koymaktadır?


A ) Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
B ) Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
C ) Sivas'ta toplanacak olan kongreye her ilden üç temsilci gönderilmelidir.
D ) İstanbul Hükûmeti'nin aldığı önlemlere uyulmayacaktır.

4

Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi, ulusal bağımsızlığımızın hedeflendiğinin göstergesidir?


A ) Ulusal güçleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
B ) Manda ve himaye kabul edilemez.
C ) Tüm yurttaki yararlı topluluklar birleştirilecektir.
D ) Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanması sağlanmalıdır.

5

Ülkenin her yerinden gelen delegelerin katıldığı ilk toplantı, aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi
B ) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C ) Sivas Kongresi
D ) Erzurum Kongresi

6

Sivas Kongresi’nin yapılacağı, aşağıdakilerden hangisi ile bildirilmiştir?


A ) Amasya Genelgesi ile
B ) Erzurum Kongresi’nde
C ) TBMM bildirisi ile
D ) Padişah bildirisi ile

7

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkma amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Mitingler düzenlemek
B ) Milli Mücadele'yi başlatarak bağımsız bir devlet kurmak
C ) Kuva-i Millîye'yi (Millî Kuvvetler) kurmak
D ) Cumhurbaşkanı olmak

8

Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden farklıdır?


A ) Amasya Genelgesi
B ) Sivas Kongresi
C ) Erzurum Kongresi
D ) Lozan Antlaşması 

9

16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri, Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıtıp bazı milletvekillerini Malta Adası'na, sürgüne gönderdiler. İtilaf Devletleri, bununla aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?


A ) Ulusal egemenliği yok etmek
B ) Saltanatı kaldırmak
C ) Kendi güçlerini kanıtlamak
D ) Padişahı korkutmak

10

Millî Mücadele sırasında aşağıdaki uluslardan hangisiyle bir savaşa girilmemiştir?


A ) Ermeniler
B ) Yunanlılar
C ) Fransızlar
D ) Pakistanlılar

üst