Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretimden Tüketime Değerlendirme Testi

• 493 defa çözüldü.

Online 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretimden Tüketime Değerlendirme Testi Çöz

1

İnsan yaşamı için gerekli olan her şeye……….denir.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) istek   B) iş   C) meslek   D) ihtiyaç

2

Bir kimsenin gereksinimlerini karşılamak için düzenli olarak yaptığı işe ne ad verilir?

A) ihtiyaç     B) sanayi
C) çalışma    D) meslek

3

Bir ham maddeyi işleyerek kullanılır hale getirmeye ne denir?

A) Dağıtım    B) Alışveriş
C) üretim     D) Dağıtım

4

Bir ailenin bazı ihtiyaçlarını satın almak için harcadığı paraya ne ad verilir?

A) gelir     B) bütçe
C) gider    D) ekonomi

5

I. Yapılacak harcamaların planlanması
II. Aylık gelirin hesaplanması
III. Sosyal ihtiyaçlara yer verilmesi
IV. Temel ihtiyaçların belirlenmesi
Yukarıdaki ifadeden hangisi aile bütçesi hazırlarken dikkat etmemiz gerekenlerden biri değildir?

A)IV   B) III   C) II   D)I

6

Belli bir ücret karşılığında mal ya da hizmet almaya ne ad verilir?

A) Alışveriş      B) Üretim
C) Satma        D) Borç

7

Bir ürünü yapan kişiye ………………., bu ürünü kullanan kişiye ise ……………….. denir.
Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) alıcı- satıcı       B) üretici- tüketici
C) işçi- işveren     D) pazarlamacı- müşteri

8

Her şeyin ihtiyacımız olandan fazlasını kullanmaya ne denir?

A) israf          B) tasarruf
C) zenginlik    D) üretim

9

Her meslek bir ihtiyaç sonucunda ortaya çıkar.
Buna göre sağlık ihtiyacı hangi mesleğin ortaya çıkmasını sağlamıştır?

A) polislik         B) muhasebecilik
C) doktorluk     D) öğretmenlik

10

Geçimini tarlasındaki sebzelerden sağlayan bir çiftçi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Dağıtıcıdır      B) Sebzecidir
C) Tüketicidir     D) Üreticidir

11

TSE’nin açılımı Türk Standartları Enstitüsü’dür.
Buna göre Türk Standartları Enstitüsü ne işe yarar?

A) Ürünlerin şekline bakar
B) Standartları denetler ve uygun olup olmadığına bakar.
C) Ürünlerin fiyatını kontrol eder.
D) Ürünlerin insanlara dağıtılmasını sağlar.

12

Aşağıdakilerden hangisi bir ham maddedir?

A) petrol                 B) ekmek
C) ağaç sandalye     D) otomobil

13

Bir ürünü insanlara tanıtmak için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

A) Satış       B) Reklam
C) Sanayi    D) Alışveriş

14

Yabancı ülkelerde üretilen ürünlerin yurdumuz tarafından satın alınmasına ………………… denir.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Alışveriş     B) ticaret
C) ithalat        D) ihracat

15

Su - toprak - tohum - hormon ilaçları
Hangisi buğdayın yetişmesi için gerekli olan doğal kaynaklardan değildir?

A) su           B) toprak
C) tohum      D) hormon ilaçları

16

Aşağıdakilerden hangisi üretimde makinelerin kullanılmasının yararlarından biri değildir?

A) Ürünlerin çeşidini değiştirmesi
B) Üretime bir kalite standardı getirmesi
C) Üretimin hızlanmasını sağlaması
D) Üretimin verimini arttırması

17

Naz, bir ekmeğin soframıza gelene kadar geçirdiği aşamalarda kimlerin görev aldığını merak etmiş ve araştırma yapmıştır.
Bu aşamalarda hangisi görev almamıştır?

A) Çiftçi        B) Fırıncı
C) Manav     D) Buğdayı fabrikaya taşıyan nakliyeci

üst