Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretimden Tüketime Testi

• 2195 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretimden Tüketime Testi

1

Aşağıdakilerden hangisi istektir?


A ) Geziye gitmek
B ) Ayakkabı almak
C ) Peynir almak
D ) Kalem almak


2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan değildir?


A ) Sinemaya gitmek
B ) Kitap okumak
C ) Pazara gitmek
D ) Tiyatroya gitmek


3

Alışverişle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


A ) Alışverişe çıkarken liste yapmalıyız.
B ) Alışverişte ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz.
C ) Alışverişte her şeyden önce fiyata önem vermeliyiz.
D ) İsteklerimizi içeren alışverişleri gerektiğinde ertelemeliyiz.


4

Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün standartlara uygun olduğunu gösterir?


A ) TSE damgası
B ) Etiket
C ) Son kullanma tarihi
D ) Üretim tarihi5

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi insanların temel ihtiyaçlarından biri değildir?


A ) Beslenme
B ) Barınma
C ) Giyinme
D ) Eğlenme


6

İyi bir tüketicinin, alışveriş sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmez?


A ) Ürünün üretim tarihine dikkat etmesi
B ) Ürünün TSE belgesine bakması
C ) Ürünün markasına bakması
D ) Ürünün satış yerine ne zaman geldiğini öğrenmesi


7

Alışverişe çıkan biri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?


A ) Alışveriş listesi hazırlamalı
B ) İhtiyaç ve isteklerini belirlemeli
C ) Girdiği ilk mağazadan alışveriş yapmalı
D ) Alışverişte fiyat ve kalite karşılaştırması yapmalı


8

Aldığı peynir bozuk çıkan bir kişi peyniri markete götürüp değiştirdi. Bu tüketici için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi uygun olmaz?


A ) Bilinçlidir.
B ) Haklarını bilir.
C ) Dikkatlidir.
D ) Titizdir.


9

Her alışverişten sonra satıcıdan mutlaka almamız gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Çek
B ) Fiş veya fatura
C ) Ekstre veya senet
D ) Etiket


10

Aşağıdakilerden hangisi ürünler üzerinde bulunan bir kalite standardının kısaltmasıdır?


A ) TSE
B ) STE
C ) ETS
D ) TESK


11

Aşağıdakilerden hangisi tüketici haklarından biri değildir?


A ) Yasal yollara başvurma hakkı
B ) Sağlıklı ürün alma hakkı
C ) Yaşama hakkı
D ) İade etme hakkı


12

Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapmayacağı bir harekettir?


A ) Aldığı kusurlu ürünü iade eder.
B ) Son kullanma tarihi geçmiş bir ürünü satın alır.
C ) Ürün üzerinde TSE damgasının olup olmadığını kontrol eder.
D ) Aldığı besin ürünü üzerinde Sağlık Bakanlığı onayı olup olmadığını kontrol eder.


13

I.   Çiftçinin patatesi toplaması
II.  Çiftçinin patates ekmesi
III. Çiftçinin patatesi manava satması
IV. Annemizin manavdan patates alması
V.  Akşam yemekte patates kızartması yememiz
Yukarıda patates için üretim, dağıtım ve tüketim ağında bulunan adımlar karışık olarak verilmiştir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde patatesin üretim, dağıtım ve tüketim ağı doğru sırada verilmiştir?


A ) I-II-III-IV-V
B ) V-II-I-III-IV
C ) II-I-III-IV-V
D ) V-IV-III-II-I


14

I.   Petrol istasyonundan benzin alınması
II.  Petrol kuyusundan petrol çekilmesi
III. Benzinin petrol istasyonlarına dağıtılması
IV. Petrolün petrol rafinerisinde işlenerek benzinin ayrıştırılması
Yukarıda benzin için üretim, dağıtım ve tüketim ağında bulunan adımlar karışık olarak verilmiştir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde benzinin  üretim, dağıtım ve tüketim ağı doğru sırada verilmiştir?


A ) I-II-III-IV
B ) II-I-III-IV
C ) II-IV-III-I
D ) IV-III-II-I


15

Aşağıdakilerden hangisi bir dağıtım aşaması örneğidir?


A ) Kitapların kitapevlerine ulaştırılması
B ) Kitap basılması
C ) Kitap okunması
D ) Kitap ciltlemek


16

"İnsan toplumsal bir varlıktır. Çünkü insanın bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılaması mümkün değildir. Toplum hâlinde yaşamak da bir takım kurallara uymayı zorunlu kıldığı gibi, bireylere bir takım görev ve sorumluluklar da yükler."
Yukarıdaki parçaya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A ) Toplumsal yaşam herkesin istediği gibi davranmasını zorunlu kılar.
B ) İnsanlar toplum hâlinde yaşarlar.
C ) Toplumsal yaşamda, düzeni sağlayan bir takım kurallar vardır.
D ) Her insanın topluma karşı sorumlulukları vardır.


17

Aşağıdaki meslek ve iş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A ) Doktor-Sağlık
B ) Öğretmen-Eğitim
C ) Polis-Güvenlik
D ) Hâkim-Güvenlik


18

Aşağıdaki meslek ve iş eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


A ) Doktor – Güvenlik
B ) Öğretmen – Sağlık
C ) Asker – Güvenlik
D ) Bekçi – Siyaset


19

Tüketici hakları gereği, satın alınan bir ürünün sonradan kusurlu olduğu anlaşıldığında on beş gün içinde bazı işlemler yapılarak memnuniyetsizlik giderilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu işlemlerden biri değildir?


A ) Ürünün yenisiyle değiştirilmesi
B ) Ödenen paranın iadesi
C ) Satıcıya hakaret edilmesi
D ) Ücretsiz olarak tamirinin talep edilmesi


20

Bilinçli bir tüketici olan Derya Hanım'ın üç gün önce aldığı bilgisayarında arıza meydana geldi.
Bu durumda, garanti belgesi ve faturası da olan Derya Hanım bilgisayarını ne yapmalıdır?


A ) Başkasına vermelidir.
B ) Satıp yenisini almalıdır.
C ) İade edip yenisini almalıdır.
D ) Atmalıdır.


üst