Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadığımız Yer Testi

• 2095 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadığımız Yer Testi

1

Aşağıdakilerden hangileri, yönümüzü bulmamızda bize yardım eder?
I.   Karınca yuvaları
II.  Ağaçların yosunlu kısımları
III. Güneş
IV. Kutup Yıldızı


A ) I, II ve III
B ) I, II, III ve IV
C ) I, II ve IV
D ) II, III ve IV


2

Eğitim ve öğretimde kullanılan yöntemlerden biri de bilgiyi şekil ve şema gibi yöntemlerle görsel olarak sınıflandırmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi, şekil ve şema kullanmanın yararlarıyla ilgili değildir?


A ) Şekil ve şema, resim yapma yeteneği ile ilgili olduğu için resim derslerinde daha çok kullanılır.
B ) Şekil ve şemalar, algılamayı artırarak öğrenmeyi kolaylaştırır.
C ) Şekil ve şema, çok sayıda ve karışık olan nesne ve kavramları daha basit biçimde görmemizi ve göstermemizi sağlar.
D ) Şekil ve şema, içinde yaşadığımız ortamı ve ilgilendiğimiz konuyu daha iyi tanımamızı sağlar.


3

Rüzgâr doğudan eserse bacadan çıkan duman hangi yöne gider?


A ) Güneye
B ) Doğuya
C ) Batıya
D ) Kuzeye


4

I.    Erozyon ve toprak kaymaları artar.
II.   Canlı türlerinin beslenme ve barınma ortamları büyür.
III.  Çevre kirliliği artar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri ormanların yok edilmesinin sonuçlarından değildir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) II ve III5

Aşağıdakilerden hangileri doğal varlıklardan değildir?
I.   Elma
II.  Uğur Böceği
III.  Arı
IV. Şemsiye
V.  Ev


A ) Yalnız I
B ) I, II ve III
C ) IV ve V
D ) I, II, III, IV ve V


6

Aşağıdakilerden hangileri beşerî varlıktır?
I.    Ağaç
II.   Deniz
III.  Bulut
IV. Yelken


A ) Yalnız IV
B ) I ve II
C ) III ve IV
D ) I, II ve IV


7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?


A ) Irmaklar doğal unsurlara, üzerlerine kurulan barajlar ise beşerî unsurlara birer örnektir.
B ) Doğal ortamın canlı ve cansız unsurları vardır.
C ) Doğadaki canlı varlıklar, doğal ortamı oluşturur.
D ) Beşerî ortam oluşturulurken doğal ortamdan yararlanılmıştır.


8


Çok eskilerden beri ozanlar, yaşadıkları yerin coğrafi özelliklerinden etkilenmişler ve doğal varlıklarla ilgili şiirler yazmışlardır. Yaşadıkları ortamda bulunan doğal unsurları, dizeleriyle anlatmışlardır.
Bu açıklamaya göre, gördüğünüz fotoğrafın çekildiği ortamda bulunan bir ozanın yazdığı şiirin, hangi konuda olması beklenmez?


A ) Çiçekler
B ) Ağaçlar
C ) Göl
D ) Dağlar


9

Aşağıdaki türküyü okuyup seçeneklerdeki  illerden hangisine ait olduğunu tahmin edin.
GEMİ GELİR YANAŞIR
İÇİ DOLU ÇAMAŞIR
YAR KAPIDAN GİRİNCE
BAKAN GÖZLER KAMAŞIR


A ) Erzurum
B ) Konya
C ) Hakkari
D ) Antalya


10

Aşağıdakilerden hangisi, “deprem sırasında” yapılması gereken davranışlardan biri değildir? 


A ) Paniğe kapılmamak 
B ) Sağlam bir eşya veya duvar dibine çökmek  
C ) İlk yardım uygulamalarını öğrenmek  
D ) Balkon ve pencerelerden uzaklaşmak 


11

Aşağıdakilerden hangisi, “deprem sonrasında” yapılması gereken davranışlardan biri değildir?  


A ) Hasar görmüş binalardan uzak durmak
B ) Tsunami veya deniz kabarması olabilecek bölgelerde, kıyılardan uzaklaşmak 
C ) Acil durum planlarına ve yetkililerin uyarılarına göre davranmak 
D ) Evde kalan eşyaları kurtarmak 


12

Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?


A ) Deprem
B ) Çığ
C ) Yağmur
D ) Yıldırım düşmesi


13

Aşağıdakilerden hangisi, doğal afetlerin özellikleri arasında yer almaz?


A ) Oluşumları engellenebilir.
B ) Kısa sürede ve aniden oluşur.
C ) Can ve mal kaybına neden olabilir.
D ) Ülkemizde birçok kez doğal afetle karşılaşılmıştır.


14

Aşağıda gördüğünüz sınıf krokisiyle ilgili, sınıfın orta noktasına göre verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

(Yeşil: tahta, Sarı: öğretmen masası, Kırmızı: kapı)


A ) Öğretmen masası güneydedir.
B ) Sınıfın kapısı kuzeydoğudadır.
C ) Sınıfta yüzümüz kuzeye dönükken kapı sağımızda kalır.
D ) Sınıftaki yazı tahtası kuzeydedir.


üst