Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Türkçe Değerlerimiz Testi 2

• 1183 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Türkçe Değerlerimiz Testi 2

1


Öğretmen, yukarıdaki kitabı öğrencilere gösterip içeriği hakkında yorum yapmalarını istiyor. Kitabın adına bakarak öğrencilerin yaptıkları yorumlardan hangisi uygun değildir ?


A ) Çocuk büyüyünce postacı olmak istemektedir.
B ) Çocuk, sık sık mektup dağıttığı rüyalar görmektedir.
C ) Çocuğa, okulun yıl sonu gösterisinde postacı rolü verilmiştir.
D ) Çocuk, postacıların işi ile ilgili araştırma yapmaktadır.


2


Öğretmen kitabın yukarıdaki bölümünü okuyor ve ara verip öğrencilerden soru sormalarını istiyor.
Okunan bölüme göre sorulacak en uygun soru hangisi olabilir?


A ) Vapurun etrafında uçan kuşların adı nedir?
B ) Kitabın adı ile sözü edilen olayların ne ilgisi olabilir?
C ) Dost, yiyeceği pastırmayı nereden bulacak?
D ) Mısır Çarşısı’nın ismi nereden geliyor?


3


Aşağıdaki yorumlardan hangisi kitabın adıyla ilgi kurar?


A ) Bozdoğan Su Kemeri’ne gitmeselerdi mektupları bulamayacaklardı.
B ) Mısır Çarşısı’na gitmeselerdi mektupları bulamayacaklardı.
C ) Vapura binmeselerdi mektupları bulamayacaklardı.
D ) Albatros kuşu ile arkadaş olmasalardı mektupları dağıtamayacaklardı.


4


Metinde adı geçen kaşağı sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Atların sırtını ıslatmak için kullanılan el biçimindeki tırnaklı araç
B ) Atlara su vermek için kullanılan kap
C ) Atların sırtını temizlemek ve taramak için kullanılan araç
D ) Atların gözlerini kapatmak için kullanılan metal araç


5


Yukarıdaki fotoğraf üzerinde yorum yapan çocuklardan hangisinin anlatımında duygulara da yer verilmiştir?


6

Araba kullanan birinin öncelikli olarak yararlanacağı sembol aşağıdakilerin hangisidir?


7

Vaktiyle ormanın birinde, canavar mı canavar bir aslan varmış. Çok kan döker, canını yakmadık tek bir hayvan bile bırakmazmış. O yaşadığı sürece, hiçbir hayvan rahat yüzü görmemiş. Bütün hayvanlar ondan nefret eder, ölümünü beklermiş.
Bu zalim aslan sonunda yaşlanmış. Gücü kuvveti kalmamış. Ağzındaki dişler de dökülünce herkesin maskarası olmuş. Hiçbir hayvan ona yardım etmiyor ve onunla konuşmuyormuş. Hayvanlar bir gün oturup karar almışlar; "Gelin hep beraber, bize bunca kötülük eden bu zalim aslanı iyice bir dövelim. Yaptıklarının cezasını, az da olsa görmüş olsun böylece."
Sonunda bütün hayvanlar aslana saldırmış. İyice dövmüşler. Birisi boynuz vurmuş, diğeri çifte atmış, bir başkası ısırmış. Böylece; yaman bir öç almışlar aslandan.
Aşağıdaki düşüncelerden hangisi bu fabl örneğinin ana düşüncesi olabilir?


A ) İnsanlar yaptıklarının bedelini bir gün öderler.
B ) Kimseye kötülük yapmamalıyız.
C ) Herkes bir gün çaresiz duruma düşebilir.
D ) Zalim ve acımasız insanlar sevilmezler.


8

Aşağıda kitap kapaklarının görselleri verilmiş ve kitapların içlerinden bazı cümleler alınmıştır.
Hangi kitaba ait cümleler, kitabın adı ile daha az ilgilidir?


9

Bilinçli tüketici olma ile ilgili bir anı okuduğunda yazının ana fikrini belirlemek için aşağıdaki hangi atasözü kullanılabilir?


A ) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
B ) Bugünün işini yarına bırakma.
C ) Ayağını yorganına göre uzat.
D ) Hazıra dağ dayanmaz.


10

"Kır" sözcüğünün eş sesli olduğunu anlatmak isteyen Can, sözcüğün anlamlarıyla ilgili görsellerden hangisini kullanamaz?


üst