Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözü Testi 1

• 621 defa çözüldü.

Online 4. Sınıf Türkçe deyimler ve atasözü testi çöz.

1

Hangi deyim anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Kol uzatmak
B) Kol kanat germek
C) Koltuğuna almak
D) Kolu kanadı kırılmak


2

Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Kulak kesilmek
B) Kulak kabartmak
C) Kulak vermek
D) Kulak çınlatmak


3

Hangi cümlede deyim vardır?

A) Kültürel değerlerimizi korumalıyız.
B) Arabaya beş milyar değer biçildi.
C) Oldukça değerli bir kitap aldım.
D) Bu manzara izlenmeye değer.


4

Hangi deyim, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ateş püskürmek
B) Ateş pahası
C) Ateş kesilmek
D) Ateş saçmak5

“Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Deneyim
B) Tutumluluk
C) Serbestlik
D) Eşitlik


6

“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.” atasözüyle açıklanmak istenen nedir?

A) Dumanlı olmayan ateş yoktur.
B) Belirti varsa, olay da var demektir.
C) Her olay önceden önlenebilir.
D) Ateş yanarken duman çıkarır.


7

“Bir konu ile, sonuç alınamayacak biçimde ve hep aynı şeyleri yaparak uğraşıp durmak.” anlamına gelen deyim hangisidir?

A) Hava basmak
B) Havanda su dövmek
C) Havadan sudan konuşmak
D) Havaya irmek


8

“Bir insanın davranışlarındaki aşırılık yüzünden herkes tarafından konuşulur olması.” anlamına gelen deyim hangisidir?

A) Dili çözülmek
B) Dillere destan olmak
C) Diline dolamak
D) Diliyle yakalanmak


9

Söyleyeni bilinmeyen güzel sözlere ne ad verilir?

A) Özdeyiş
B) Terim
C) Atasözü
D) Masal


10

"Tutumlu olmak, ölçülü harcamak” anlamına gelen deyim hangisidir?

A) Hesabına gelmek
B) Hesaba katmak
C) Hesabını görmek
D) Hesabını bilmek


11

Aşağıdakilerin hangisi deyimdir?

A) Canını dişine takmak.
B) Dağ başından duman eksik olmaz.
C) Davul dengi dengine çalar.
D) Eskisi olmayanın yenisi olmaz.


12

Aşağıdakilerden hangisi “ çalışmayı “ anlatan atasözüdür?

A) Ekmeden biçilmez .
B) Borç yiğidin kamçısıdır.
C) Nerde birlik orda dirlik.
D) Ava giden avlanır


üst