Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözü Testi

• 470 defa çözüldü.

Online 4. Sınıf Türkçe deyimler ve atasözü testi

1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “bir şeye erişmeyi pek çok istemek” anlamlı bir deyim kullanılmıştır?

A) İstesin onun için canımı vereyim.
B) İzmir’e gitmeye can atıyordu.
C) Onun için canım feda olsun.
D) Can cana baş başa oturuyorlardı.

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sırt” sözcüğü deyim olarak kullanılmamıştır?

A) Sırtındaki ağrılar ona rahat vermiyordu.
B) Öyle yüzsüzleşti ki, galiba sırtı kaşınıyor.
C) Gelirinin yarısını amcasının sırtından çıkardı.
D) Sırtından geçinmekle yaşamını sürdürüyordu.

3

Aşağıdakilerin hangisi deyimdir?

A) Sabrın sonu selamettir.
B) Erken yatan erken kalkar.
C) Diyar diyar Anadolu.
D) Cana can katmak.

4

“Herkesin bir kusuru vardır.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülü seven dikenine katlanır.
B) Altın yere düşmekle pul olmaz.
C) Gül dikensiz olmaz.
D) Her şeyin yenisi, dostun eskisi.

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) O bu işte çalıştıkça sırtı yere gelmez.
B) Parasını alsaydın ruhu bile duymayacaktı.
C) Az daha yolumu şaşırıp sizi bulamayacaktım.
D) Sabaha karşı uykum kaçtı, uyuyamadım.

6

“Acı” sözcüğü hangi cümlede atasözü içinde kullanılmamıştır?

A) Acı yeri başka, aç yeri başka.
B) Acı acıyı, su sancıyı keser.
C) Bu acıyı çeken bilir.
D) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

7

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “etkilenme” söz konusu değildir?

A) Topalla gezen aksamak öğrenir.
B) Zararın neresinden dönülse kardır.
C) İşin yanına varan iş, misin yanına varan mis kokar.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

8

Aşağıdaki tümcelerde geçen deyimlerin hangisi, “büyüklenme,kendini üstün görme” anlamı taşımaz?

A) Onun için, burnu Kaf Dağı’nda, diyorlar.
B) Babam, beni burnunun dibinden ayırmazdı.
C) Son günlerde, nedense, burnu iyice büyüdü.
D) Dereceye girince burnu havada gezmeye başladı.

9

“Uzun zamandır hazırdan yemeye alışmışlardı.” cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gücünü yitirmek, neşesiz olmak
B) Başkalarının kazandıklarını harcamak
C) Kendi biriktirdiği kazancı harcamak
D) Parasız kalmak

10

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “birikimin, tutumlu olmanın önemi”ni anlatmaktadır?

A) Ak koyunun kara kuzusu da olur.
B) Ak akçe, kara gün içindir.
C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
D) İşleyen demir ışıldar.

11

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Eski dost düşman olmaz.
B) El için kuyu kazan önce kendi düşer.
C) Yalnız taş, duvar olmaz.
D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

üst