Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Türkçe Ekler Testi

• 490 defa çözüldü.

Online 4. Sınıf Türkçe Ekler Testi

1

"Yazı" sözcüğü hangi cümlede yapım eki alarak yeni bir sözcük oluşturmuştur?

A. Yazıda birçok konudan bahsetmiş.
B. Dostluk ile ilgili yazıyı iki kez okudum.
C. Yazıya yeni bir başlık bulmak gerekir.
D. İlk derste öğretmen yazılı yaptı.


2

"Ben suyu senden istedim. Sen de çeşmeye su almaya gittin." cümlelerinde adın hangi durum eki kullanılmamıştır?

A. yönelme durumu
B. ayrılma durumu
C. bulunma durumu
D. belirtme durumu


3

“mi” aşağıdaki cümlelerin hangisine soru anlamı katmıştır?

A. Yemeği sen mi yapacaksın ben mi
B. Bahar geldi mi her yer çiçeklenir
C. Kar mı yağıyor, yağmur mu belli değil
D. Güzel mi güzel bir çocuktu


4

"Gökhan okuldan sonra eve geldi." cümlesinde hangi hâl ekleri vardır?

A. -den, -e
B. -den, -i
C. -e, -de
D. -den, -de5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?

A. Bugün hava çok güzel.
B. Dikensiz gül olmaz.
C. Tarlada iki saat susuz kaldık.
D. Kitapları koymak için yeni bir kitaplık aldı.


6

Sözcüklerin anlamları"-ce,-imsi, -cik, -imtırak" ekleriyle küçültülüp daraltılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu eklerden biri eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmamıştır?

A. Sabah azıcık çorba içtim.
B. Ağaçtan kızılcık topladık.
C. Ankara'da küçücük bir evde oturuyor.
D. Kısacık bir elbise giyinmiş.


7

Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?

A) Tuzluk
B) Evi
C) Karne
D) Sevgi


8

Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır?

A) Sokaktan
B) Bahçeye
C) Sandalye
D) Okulda


9

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır?

A) Çanta
B) Suyu
C) Masayı
D) Tatlı


10

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) Kalemler
B) Başlık
C) Çöpçüler
D) Araba


11

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kaynaştırma harfi alır?

A) arkadaş
B) bayrak
C) haber
D) Türkçe


12

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?

A) çizgisiz
B) sokakta
C) kırları
D) benim


üst