Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Türkçe Ekler, Yapım Eki, Türemiş Kelime Testi 1

• 1785 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Türkçe Ekler, Yapım Eki, Türemiş Kelime Testi 1

1

Aşağıdakilerin hangisinde önem belirten bir ifade kullanılmıştır?


A ) Özellikle Orhan’ın tezgâhındaki balıklara bakın.
B ) Fatoş'un size gönderdiklerini masaya bıraktım.
C ) Kitaplığım uzun zamandır toz içindeydi.
D ) Güvercinler çatıya yuva yapmışlar.


2

Aşağıdakilerin hangisinde önem belirten bir ifade kullanılmamıştır?


A ) Bu işin başlıca özelliklerini size anlatayım.
B ) Saçların ne çabuk beyazlamış senin!
C ) Pirinç bu yıl, geçen yıldakinden daha pahalı.
D ) En kötüsü benzinimizin bitip yolda kalmamızdı.


3

"O benimle Antalya'ya gelmek ister misin?"
Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?


A ) "O" yerine "sen" öznesi getirilerek
B ) Yüklem değiştirilerek
C ) "ister misin" yerine "istiyorsan" getirilerek
D ) "benimle" yerine "onunla" getirilerek


4

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde "-lik" ekiyle "kap" veya "yer" anlamında bir sözcük türetilmez?


A ) Düz
B ) İğne
C ) Sebze
D ) Öğretmen


5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-siz/sız" eki kullanılmamıştır?


A ) Bugün, yemeğin tuzsuz olmuş.
B ) Koştuğum için nefessiz kaldım.
C ) Biraz acısız sos var mıydı?
D ) Siz hâlâ yazlıkta mısınız?


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-li/lı" ekiyle türemiş bir sözcük yoktur?


A ) Sümüklü böcek duvarları kirletmiş.
B ) Bu adamlar yolu şaşırmışlar.
C ) Kavaklı yoldan aşağı sap, oradaki ev bizimdir.
D ) Sucuklu yumurtayı çok severim.


7

Aşağıdakilerin hangisinde ekler kullanılarak yeni bir sözcük türetilmemiştir?


A ) Bacı
B ) Sucu
C ) Yağcı
D ) Çiçekçi


8

Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki alarak oluşmamıştır?


A ) Çıkarcı davranan insanlar dost bulamaz.
B ) Polis, kaçağı yakalamak için uğraşıyor.
C ) Kardeşimin doğumu evimize neşe getirdi.
D ) İşin doğrusunu senden öğrendim şimdi.


9

Babam öğretmenlik mesleğini çok seviyor.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-lik/lık" eki, yukarıdaki cümlede altı çizilen sözcüğe kattığı anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Şu kütükleri odunluğa atıver.
B ) Bu kıyı, ötekilerden daha kumluk değil mi?
C ) Ahmet Usta'ya göre kasaplık zor bir iştir.
D ) Fidanlık, yolun biraz aşağısındaydı.


10

Aşağıdaki eklerden hangisi ile "kal-, yaz-, al- ve öt-" eylemlerinin tümüyle yeni ve anlamlı kelimeler türetilemez?


A ) -ıcı   -ici
B ) -an   -en
C ) -gı   -gi
D ) -dır   -dir


üst