Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Türkçe İsim, Zamir, Sıfat Testi 1

• 1836 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Türkçe İsim, Zamir, Sıfat Testi 1

1

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili söz öbeklerinden hangisinde ilk sözcüğün türü farklıdır?


A ) Okulumuz iki katlı bir yapıydı.
B ) Üst katta iki oda vardı.
C ) Ufacık öğretmen odası sağdaydı.
D ) Kapının kolu sağa dönüktü.


2

Aşağıdaki cümlelerde geçen "için" sözcüklerinden hangisi bir amaç ilgisi kurmaktadır?


A ) Bu sene mezun olmak için daha çok çalış.
B ) Yağmur yağdığı için çok sevindi.
C ) Otobüs geç geldiği için işe zamanında gidemedi.
D ) Ev dar geldiği için başka eve taşındı.


3

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde adı niteleyen bir sözcük yoktur?


A ) Yeşil kazağımı giyeceğim.
B ) Bugünkü provalar çok eğlenceli geçti.
C ) Sarı eteğim leke oldu.
D ) Yorgun adam merdivenlere yaslandı.


4

"Zeynep, bugün toplantıya gelmedi; o bir sorunu olmasaydı mutlaka gelirdi." cümlesindeki hangi sözcük, bir adın yerini tutuyor?


A ) Bugün
B ) Toplantı
C ) O
D ) Mutlaka


5

"Törende, binanın merdivenlerine kırmızı halı sermişlerdi." cümlesinde hangi sözcük bir adı nitelemektedir?


A ) Merdivenlere
B ) Kırmızı
C ) Halı
D ) Binanın


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri (adılı) yoktur?


A ) Bu oyuncağı sana vereyim.
B ) Bu resmi ben yaptım.
C ) Buzdolabına çikolata koymuştum.
D ) Gitar çalmayı kendim öğrendim. (Şarkı söylemeyi çoğu insan, kedi kendine öğrenir zaten.)


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, nitelik bildirmektedir?


A ) Geniş evler insanı mutlu eder.
B ) Bütün çocuklar buraya gelsin.
C ) Beş koyun dağda kalmış.
D ) Beşinci ev onlarınmış.


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat kullanılmıştır?


A ) Geveze karga bütün gün öttü.
B ) Alaattin'in arabası bozulmuş.
C ) Maç saatinde kimseyle konuşmaz.
D ) Demir kapı yavaşça açıldı.


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat (ön ad)  kullanılmamıştır?

A ) Desenli etek giymiş.
B ) Yeşil kiremitli ev bizimdi.
C ) Aceleyle yukarı çıktı.
D ) Durgun su içilmez.


10

"Kiraz mevsiminde, gül ayında sevinçle coştuk." cümlesindeki ad sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


üst