Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Türkçe Paragraf Testi

• 498 defa çözüldü.

Online 4. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları Testi Çöz

1

Karın yağmadığı, havaların hep sıcak olduğu, başka ülkelere gitmek istiyorum.
Bu tümcede geçen sıcak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Bu yıl çok sıcak bir yaz geçireceğiz.
B. Bizi çok sıcak karşıladılar.
C. Çayı biraz ısıt, ben sıcak çayı severim.
D. Sıcaktan bunaldığım için her gün havuza giderim.


2

İlk defa kıyılarından denizi seyretmişim.
Tümcesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. görmüşüm    B. dinlemişim
C. izlemişim      D. incelemişim


3

Ağaçlar arasında tatlı bir yel esiyor.
Yukarıdaki tümcede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. hava B. rüzgâr C. fırtına D. kasırga


4

Bir andız fidanı gibi büyümüşüm topraklarının üstünde.
Tümcede altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. yan B. alt C. sağ D. sol5

"Gölün şavkı dağlara vurmuş." tümcesindeki şavk sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

A.aydınlığı B.parıltısı C. ışığı D.görüntüsü


6

Sevgi, doktor, insan, akıl, öğrenci, başarmak
Yukarıdaki adları somut ve soyut ad olarak kümelersek aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A. {sevgi, akıl, başarmak} ve {doktor, insan, öğrenci}
B. {sevgi, akıl, öğrenci} ve {doktor, insan, başarmak}
C. {doktor, akıl, başarmak} ve {sevgi, insan, öğrenci}
D. {sevgi, insan} ve {doktor, akıl, öğrenci, başarmak}


7

Orman, yaprak, maki, çalılık, yağmur, bozkır
Bu sözcüklerden hangileri bitki örtüsü ile ilgilidir?

A. {orman, maki, çalılık, bozkır}
B. {orman, yaprak, maki, çalılık}
C. {orman, çalılık, bozkır}
D. {orman, maki, bozkır}


8

I.
Van Gölü'nün güzelliği karşısında kendimden geçtim. Orasını ilk gördüğümde güneş batmak üzereydi. Gölü çevreleyen dağların etekleri, bulutlarla kapkaranlıktı; karlı tepeleri ise ışıl ışıl ışıldıyordu... hemen mayomu giyip, bir gölden çok, dalgalı bir denize benzeyen Van Gölü'ne daldım.
II.
Van Gölü görülmeye, anlatılmaya değer... Van Gölü, Van Gölü değil, Van Denizi. Zaten Vanlılar deniz diyorlar. Van Gölü gümüş tasta bir sudur... Van Gölü pırıltı içinde. Gölün şavkı dağlara vurmuş.

Yukarıdaki parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğru değildir?

A. Van Gölü'nün etkileyici bir güzelliği vardır.
B. Göl çevresindeki dağların tepeleri, gölün ışıltısıyla aydınlanıyor.
C. Birinci kişili bir anlatım ikisinde de vardır.
D. İkisinde de benzetmelere başvuruluyor.

 


9

Aşağıdaki sözcüklerden hangileri türemiş sözcük değildir?

A. uçurtma B.sevinçli C.yolculuk D.kıyılar


10

Çam, çalılık, dağ, kayalık, duvar, keskin, bereket, ardıç, bozkır, maki sözcükleri aşağıdakilerin hangisinde abecesel (alfabetik) sıraya uygun olarak sıralanmıştır?

A. ardıç, bereket, bozkır, çalılık, çam, dağ, duvar, kayalık, keskin, maki
B. ardıç, bozkır, bereket, çam, çalılık, dağ, duvar, kayalık, keskin, maki
C. ardıç, bozkır, bereket, çam, çalılık, dağ, duvar, keskin, kayalık, maki
D. ardıç, bereket, bozkır, çam, çalılık, dağ, duvar, kayalık, keskin, maki


11

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde önce sonuç, sonra da neden belirtilmiştir?

A. Toroslar kolay kolay geçit vermez; çünkü sarp ve yüksektir.
B. Gülek Boğazı ilk kışta kardan kapanıverir.
C. Doruklar güneş vurunca ışıldar.
D. Toroslar kolay kolay geçit vermediği için tren, Anadolu'ya giderken tünelin birinden çıkmadan birine girer.


12

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?

A. Konakladıkları yer bozkır olduğu için yerleşmeye elverişli değildi.
B. Çevrede kaynak ya da dere olmadığından içecek su bulamadılar.
C. Yaz sıcağından hepsi kuruyup gitmişti; çünkü susuz kalmışlardı.
D. Askerler atları bırakmış, çalı gölgelerine yayılmışlardı.


13

Aşağıdaki tümcelerden hangisi "Ne gökyüzünde vardır öyle bir mavi ne de başka bir yerde." tümcesine anlamca en yakındır?

A. Öyle bir mavi başka hiçbir yerde bulunamaz.
B. Günün her saatinde gölün rengi değişiyor.
C. Dünyada Van Gölü gibi güzel olan pek çok göl vardır.
D. Van Gölü'nün rengini herkes beğenir.


14

- Bırak bu şakacı sözleri de beni iyi dinle. Benim bir düşüncem var. Ben başka yerlere gitmek istiyorum. Karın yağmadığı, havaların hep sıcak olduğu başka ülkelere gitmek istiyorum. İstersen seni de götürürüm. Birlikte gideriz. Gittiğimiz yerde de güzel günler geçiririz yine.

- Hayır, hayır, ben gelmem. Senin soğuk, karlı dediğin bu yerler benim yurdum. Bir süre soğuk olacak, kar yağacak diye hiç yurdumu bırakır başka yerlere gider miyim? Aç da kalsam, üşüsem de yine burada kalırım. Dedim ya buralar, bu topraklar, benim yurdum. Hayır, hayır yurdumdan ayrılamam. Her tüyümle buralara bağlıyım ben.

Parçada öne sürülen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A. Zor koşullarda da olsa insan yurdunu bırakıp başka yere gitmez.
B. Yurt güzelliği mevsimden mevsime değişir.
C. Her yerin kendine özgü koşulları vardır.
D. Sıcak yerlerde yaşamak daha güzeldir.

 


15

Kederlendiğim günler olmuş.
Bu tümcede geçen kederlendiğim sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılırsa tümcenin anlamı değişir?

A. sıkıldığım      B. dertlendiğim
C. üzüldüğüm    D. ağladığım


16

İşte bu dağların üzerinde de köyler vardır. İnsanlar yaşar oralarda da. Onların da çocukları olur, tıpkı kentlerdeki çocuklar gibi. Ne ki bütün yaşamları boyunca bebek nedir, oyuncak nedir, bilmezler bu dağ köylerinin çocukları. Oyuncak yerine otlarla, kuşlarla, çiçeklerle oynarlar. Oyuncakları atın, eşeğin, geyiğin, ayının yavrusudur. Onların dilinden anlar, onlarla şakalaşır, onlarla boğuşurlar.

Yukarıdaki parçada sözü edilen çocuklar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Bu çocuklar kentteki çocuklar gibidir.
B. Bunlar okuma - yazma bilmezler.
C. Bu çocuklar oyuncaksız büyürler.
D. Bu çocukların oyuncakları doğadaki varlıklardır.


17

Van Gölü'nü çevreleyen dağların bazı nitelikleri şu şekilde verilmiştir:
Gölün dört bir yanını dağlar çevirmiş. Karlı dağlar, ulu dağlar, çırılçıplak, yeşil, ince, yumuşak bir halıya bürünmüş dağlar.

Van Gölü'nü çevreleyen dağlar aşağıdakilerin hangisi ile nitelenemez?

A. gölü çevirdiği
B. yüksek olduğu
C. çok sarp ve dik olduğu
D. dağların üzerinin yeşillik olduğu


18

Dünyada hiçbir göl, hiçbir deniz, hiçbir su Van Gölü'nün maviliğinde olamaz. Masmavi ... deli eden mavilik. Ne gökyüzünde vardır öyle bir mavi ne de başka bir yerde. Bir tek mavi uyar bu maviye: Diyarbakır Ovası'ndaki çiçeklerin mavisi. Bir de bir cam kırıp kesitine bakın, işte o mavi.

Bu parçaya göre Van Gölü'nün mavisi ile ilgili aşağıdaki tümcelerin hangisi doğru değildir?

A. Van Gölü'nün maviliği dünyanın başka bir göl ya da deniz suyunda yoktur.
B. Gölün maviliği insanı deli edecek kadar etkileyicidir.
C. Gölün mavisi bir çiçeğin rengine bir de kırık cam kesitindeki maviye benzetilebilir.
D. Gölün genişliği de rengi de Akdeniz gibidir.


19

Doruklar, güneş vurdu mu keskin bıçak ağzı gibi yalp yalp ışıldar. Boydan boya kayalıktır. Korkunç uçurumlarla art arda, perde perde uzayıp giden bu dağlar her an başka bir renge bürünürler.
Parçaya göre Toroslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. dorukların parlaklığı
B. sarp kayalıklardan oluştuğu
C. uçurumların çok olduğu
D. denize doğru uzandığı


üst