Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Türkçe Zıt - Karşıt Anlamlı Sözcükler Testi 1

• 2730 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Türkçe Zıt - Karşıt Anlamlı Sözcükler Testi 1

1

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir?

A ) İyi-hoş
B ) Yokuş-iniş
C ) Yaşlı-genç
D ) Kadın-erkek


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yavaş" sözcüğünün karşıtı olan bir sözcük kullanılmıştır?


A ) En hızlı koşucu bence tavşandır.
B ) Bir kuş uçardı penceremden.
C ) Umutlarımı yine yeşerttin.
D ) Gitar çalmak için uğraşıyor.


3

Sinek, çöp tenekesine konar, odanın penceresinden geçer. Mutfağın kapısından girer. Evyenin üzerine yiyeceklere konar. İnsanlar sineğin konduğu yiyecekleri tüketir, sonra da hasta olur. Sineklerden korunmak için pencerelere ince tel çekilmeli, çöpler açığa bırakılmamalıdır.
Metinde geçen "ince" ve "açık" sözcükleri aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Zengin ve yoksul arasındaki farkı biliyor musun?
B ) Sabah akşam bahçeyi sulayacaksın.
C ) Kışın kalın ve kapalı giysiler giyilir.
D ) Ucuz pahalı demedi, hemen aldı.


4

Karganın biri, serçenin yürüyüşüne bakmış, onun seke seke yürüyüşünü beğenerek taklide kalkmış. Fakat  ne kadar uğraşırsa uğraşsın o yürüyüşe alışamamış. Vazgeçmiş ve eskisi gibi yürümek istemiş. Ancak bunu da becerememiş. Kırıla döküle yürümeye çalışmış. Çünkü kendi yürüyüşünü de unutmuş. Böylece kuşların en kötü yürüyeni karga olmuş.
Metinde geçen "unutmak, eski, kötü" sözcüklerinin karşıt anlamlıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A ) Hatırlamak – yeni – güzel
B ) Hatırlamak– yeni – iyi
C ) Bilmek – yeni – iyi
D ) Hatırlamak – temiz – iyi5

Hiç de zor değildir mutlu olabilmek…

Keklikpınarı'na tırmanırsın, kış boyu Ankara'nın göğsüne hep ayazı üfürmüş Kepekli Boğazı'na girmeden, hemen orada, yolun sonunda bir taksi durağı görürsün. Durağın etrafında söğüt dikmişlerdir. Henüz ufaktırlar, salkım salkım salınmıyorlardır daha.

İşte o taksi durağının yamacına, köpek kulübesi desen değil, kümes desen değil, ahşaptan derme çatma bir yuva yapılmıştır, içinden güvercinler çıkar. Baştan aşağı aklanmış olanı gözünü alır, dikkat et! Hele bir tanesi var ki pek yaman taklacıdır… Üçü-beşi hep birlikte havalanıp gökyüzünde peş peşe çember çizerken… Say bir; tık bir, tık iki, tık üç…
Işık Kansu
Metinde geçen karşıt anlamlı sözcükler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A ) Zor – kış – söğüt – keklik – taksi
B ) Zor – kış – girmek – ufak – aşağı
C ) Girmek – ufak – keklik – söğüt – zor
D ) Zor – kış – göz – söğüt – aşağı


6

I. Dünkü rüzgârda bir kurban daha verdik.
II. Siz ezilmeyi ve köleliği savunan büyük bir yazar gördünüz mü?
III. Ağaç, kökleriyle dünyanın yüreğine kadar uzanır.
IV. O, daha nice başarılara imza atacak.
V. Minicik bir çocuğun düşüncesine bile saygı gösterilmeli.
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükler temel anlamında kullanılmıştır?


A ) I – III
B ) III – V
C ) I – IV
D ) II – V


7

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A ) Kızmak sözcüğünün zıt anlamlısı “kızmamak”tır.
B ) Kara sözcüğünün eş anlamlısı “koyu”dur.
C ) Ak sözcüğünün zıt anlamlısı “al”dır.
D ) Uzun sözcüğünün zıt anlamlısı “kısa”dır.


8

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?


A ) Uzun ince bir yolda yürüyor.
B ) Az çok bilirim senin huyunu.
C ) Arabanın önü ve yanı bükülmüştü.
D ) Zayıf kısa bir adamdı Mehmet Amca.


9

"Damlaya – olur – damlaya – göl – damlar"  sözcüklerinden atasözü oluşturulduğunda hangi sözcük dışta kalır?


A ) Damlaya
B ) Damlar
C ) Olur
D ) Göl


10

Erken  akşam  sabah  kalkarsın  erken  uyursan
 1          2          3          4            5          6
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?


A ) 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
B ) 6 – 4 – 2 – 1 - 3 – 5
C ) 2 – 1 – 6 – 3 – 5 – 4
D ) 3 – 5 – 1 – 2 – 4 - 6


üst