Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Üretimden Tüketime Testi

• 426 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretimden Tüketime Konusu Testi Çöz

1

"insanların yaşamlarını sürdürmek için gereksinim duydukları şeylerin tümüne ..................... denir." ifadesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru tamamlar?

A. eşya      B. ihtiyaç
C. istek      D. besin


2

I. yiyecek
II. giyecek
III.televizyon izleme
IV. okula gitme
V. barınma
Yukarıda verilenlerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır?

A. I-II-III-IV-V    B. I-II-IV-V
C. I-II-V             D. I-II


3

"İnsanların temel ihtiyaçlarının dışında yaşamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek
için gereksinim duydukları şeylere............... denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?

A. sosyal ihtiyaçlar     B. zorunlu ihtiyaçlar
C. ihtiyaçlar               D. hayaller


4

Karşılanmadığında yaşamımızı tehlikeye atmayan ancak olmasını arzuladığımız şeylere ne denir?

A. ihtiyaç      B. temel ihtiyaç
C. eğlence    D. istekler5

I. yemek yeme
II. tatile gitme
III. sinemaya gitme
IV doktora gitme
V oyun oynama
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır?


A. yalnız IV    B. II-III-V
C. I-IV           D. I -II - III


6

"Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı iş ..................." ifadesini hangi seçenek doğru tamamlar?


A. çalışmadır     B. ihtiyaçtır
C. ticarettir       D. meslektir


7

"Vücudun ihtiyacı olan besin maddelerinin yeterli ve düzenli yenilmesine.................... denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?

A. temel ihtiyaç     B. dengeli beslenme
C. tüketim             D. beslenme


8

I. sağlık - istek
II. eğitim -temel ihtiyaç
III. barınma - temel ihtiyaç
IV. bilgisayar almak - istek
V tiyatroya gitmek - sosyal ihtiyaç
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A. I-II-III-IV-V     B. I-II-III
C. III-IV-V           D. II-III-IV


9

I. sevdiğimiz yiyeceklerden bol bol yemek
II. şekerli ve çikolatalı besinleri çok yemek
III. günde üç öğün yemek yemek
IV. her türlü besinden yeteri kadar yemek
V. yemek saatleri arasında atıştırmak
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A. III - IV       B. I - II - V
C. I-III-IV      D. II- III-IV


10

"İnsanların yaptıkları iş karşılığı her ay düzenli olarak kazandıkları paraya ............. denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?

A. kira       B. tasarruf
C. maaş     D. Bütçe


11

"Kişi ve kurumların aylık gelir ve giderlerini gösteren tabloya ...................... denir."
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A. kasa             B. maaş
C. harcama       D. bütçe


12

I. aylık kazancın belli olması
II. Ekstra kazançlar olması
III.yapılacak harcamaların tahminen belirlenmesi
IV. Temel ve sosyal ihtiyaçların az olması
Aile bütçesi hazırlamak için yukarıdakilerden hangilerine gerek duyarız?

A. II - IV       B. I - II - III - IV
C. İ-III          D. I - II-IV


13

"Bir bütçede gelire göre harcamalardan arta kalan kısma......................denir." ifadesini
aşağıdakilerden hangi sözcük tamamlar?

A. gider        B. borç
C. tasarruf    D. gelir


14

Gelir ve giderin birbirine eşit olduğu bütçeye ne denir?

A. aylık bütçe      B. fazla bütçe
C. eksik bütçe     D. denk bütçe


üst