Menu

TEST : Online - 4. Sınıf kendimi tanıyorum değerlendirme testi

• 508 defa çözüldü.

Online 4. Sınıf sosyal bilgiler kendimi tanıyorum konusu değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi insan­lar arasındaki bireysel farklılık­lardan biridir?

A) susamak                  B) insan olmak
C) müzik aleti çalmak    D) acıkmak

2

Aşağıdaki seçeneklerden han­gisinde verilenlerin tamamı duygusal özelliklerimizdendir?

A) boy, ağırlık, utangaçlık
B) kıskançlık,unutkanlık, saç rengi
C) ten rengi, korkaklık, çalışkanlık
D) hoşgörü, saygı, sevecenlik

3

Bir arkadaşımız bize ait bir ka­lemi kalem kutumuzdan izin is­temeden alırsa, arkadaşımızın bu davranışı nasıl değerlendiri­lebilir?

A) saygısızlık      B) yalancılık
C) iyi niyetlilik    D) sevecenlik

4

Emrah boş vakitlerinde basketbol oynamaktan çok hoşlanıyor. Em­rah'ın en yakın arkadaşı Ebru sporu pek sevmiyor ama edebi­yatın hemen her dalıyla zevkle ilgileniyor.
Bu duruma göre, Emrah'ın Ebru'ya aşağıdaki doğum günü hediyelerinden hangisini ver­mesi daha uygun olur?

A) basketbol topu                   B) cetvel takımı
C) yeni basılan bir roman        D) voleybol topu

5

İnsan yaşamına ilişkin aşağı­daki olaylardan hangisi krono­lojik sıralamada genellikle di­ğerlerinden önce gelir?

A) okula başlamak
B) konuşmayı öğrenmek
C) sosyal bilgiler sınavına girmek
D) bilgisayar kullanmayı öğrenmek

6

İlköğretim çağında iki kardeşin kimlik belgesinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin aynı ol­ması beklenir?

A) doğum yerleri    B) kan grupları
C) soyadları           D) adları

7

Aşağıdakilerden hangisi kim­likte belirtilen öğelerden biri değildir?

A) doğum tarihi    B) medenî durumu
C) dini                 D) mesleği

8

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki kişi için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur?

A) Adları aynı olabilir.
B) Soyadları aynı olabilir.
C) Kimlik numaraları aynı olabilir.
D) Hem adları hem de soyadları aynı olabilir.

9

Baba ve evli oğlu için aşağıdakilerden hangisi kesin­likle aynıdır?

A) kimliklerinin rengi    B) doğum tarihleri
C) doğum yerleri         D) kan grupları

10

I. torun sahibi olmak
II. yürümeyi öğrenmek
III. çocuk sahibi olmak
Bir insanın yaşamına ait yu­karıdaki olayların kronolojik sıraya konmuş hâli aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) I, II, III    B) II, I, III
C) II, III, I    D) III, II, I

11

Bir edebiyatçının yaşamına ait aşağıdaki olaylardan hangisinin diğerlerine göre en son gerçek­leşmesi beklenir?

A) okula başlamak
B) ilk kitabını yayımlamak
C) okuma yazma öğrenmek
D) en çok okunan yazar ödülünü almak

12

Arkadaşımızın bizimkinden farklı olan fikirleri için ne yap­malıyız?

A) Arkadaşımızı bu fikirlerinden vazgeçirmeliyiz.
B) Arkadaşımızın fikirlerini be­nimsemeliyiz.
C) Arkadaşımızın fikirlerine saygı göstermeliyiz.
D) Arkadaşımıza kendi fikirleri­mizi benimsetmeliyiz.

13

Aşağıdaki davranışlardan han­gisinde başkalarına karşı saygısızlık söz konusudur?

A) piknik alanında kavga etmek
B) hasta olan arkadaşımıza geçmiş olsun dileğinde bulunmak
C) sınavda başarılı olan ar­kadaşlarımızı tebrik etmek
D) ihtiyacı olan birine yardım etmek

14

I. ders çalışan birinin yanında gürültü yapmak
II. kendini çok üzgün hisseden birinin yanında yüksek sesle gülüp eğlenmek
III. yalan söylediğini düşündüğü­müz birini etrafımızdakilere şikayet etmek
IV. derslerinde başarılı olmayan biriyle dalga geçmek
Yukarıdaki davranışların kaç tanesinde başkalarına saygısız­lık vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4

15

Bize sürekli yalan söyleyen bir arkadaşımıza karşı neler hisse­deriz?

A) Saygı duyarız.    B) Güvensizlik duyarız.
C) Sevgi duyarız.    D) Sadakat duyarız.

16

Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşünceler arasındaki ilişkiyi belirten bir sözdür?

A) İyilik düşün mutlu ol!
B) Çok çalış başarılı ol!
C) Büyüklerini say, küçüklerini sev!
D) Erken yat, erken kalk!

17

I. uzun boylu olmak
II. utangaç olmak
III. konuşmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireysel farklılığa örnek olamaz?

A) yalnız II   B)yalnız III
C) II ve III   D) I ve II

18

Aşağıdaki durumların hangi­sinde genellikle mutlu olursunuz?

A) Sevdiğiniz bir arkadaşınızın tartışma esnasında size bağırması
B) Dağınık odanızı gören anne­nizin, odanızı toplamanız için sizi uyarması
C) Sınıfta unuttuğunuz cüzdanını­zı size yetiştirmeye çalışan arkadaşınızın arkanızdan ses­lenmesi
D) Sınıftaki gürültüyü önlemek için öğretmeninizin size ve ar­kadaşlarınıza uyarıda bulun­ması

19

Aşağıdakilerden hangisi birey­sel farklılıklardan biridir?

A) gülmek    B) yüzme bilmek
C) sevmek   D) yemek yemek

20

I. saygı duymak
II. güven duymak
III. sevgi duymak
Bir insanın duygu ve düşünce­lerine karşı yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini hissetmemiz gerekir?

A) Yalnız I     B) Yalnız III
C) l ve III     D) I, II ve III

üst