Menu

TEST : Online - 4. Sınıf matematik sayılarda yuvarlama, karşılaştırma ve sıralama testi

• 546 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf matematik sayılarda yuvarlama, karşılaştırma ve sıralama testi çöz.

1

En yakın yüzlüğe yuvarlayarak 3500 sayısını elde edeceğimiz en küçük doğal sayı kaçtır?

A) 3525 B) 3524 C) 3451 D) 3518

2

3545 sayısına en yakın yüzlük aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3300 B) 3400 C) 3500 D) 3600

3

Aşağıdaki sayılar yuvarlanabileceği en yakın onluklarla eşleştirilmişlerdir. Hangi seçenekteki eşleştirme doğru yapılmıştır?

A) 1145 → 1140 B) 2163 → 2170
C) 3036 → 3030 D) 4498 → 4500

4

537 sayısına en yakın onluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) 510 B) 520 C) 530 D) 540

5

En yakın onluğa yuvarlayarak 3520 sayısını elde edeceğimiz en büyük doğal sayı kaçtır?

A) 3525 B) 3524 C) 3519 D) 3518

6

En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 12 000 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 11 910 B) 11 929 C) 11 949 D) 11 951

7

Aşağıdaki sayılar yuvarlanabileceği en yakın yüzlüklerle eşleştirilmişlerdir. Hangi seçenekteki eşleştirme doğru yapılmıştır?

A) 11 156 → 11 200 B) 21 660 → 21 600
C) 13 030 → 13 100 D) 44 980 → 44 900

8

Emre birden fazla doğal sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak 1420 sayısını elde ediyor. Aşağıdakilerden hangisi Emre'nin en yakın onluğa yuvarladığı sayılardan biri olamaz?

A) 1414 B) 1415 C) 1418 D) 1419

9

1965 sayısı en yakın hangi onluğa yuvarlanır?

A) 1960 B) 1970 C) 1980 D) 1990

10

5950 sayısı en yakın hangi yüzlüğe yuvarlanır?

A) 6000 B) 5900 C) 5800 D) 5700

11

714, 25 198, 2567, 15 468 sayılarının sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 714 < 2567 < 15 468 < 25 198
B) 714 < 25 198 < 2567 < 15 468
C) 714 < 2567 < 25 198 < 15 468
D) 714 < 2567 < 25 198 < 15 468

12

2, 0, 5, 9 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak beş basamaklı en küçük çift sayı kaçtır?

A) 25 790 B) 20 579 C) 29 570 D) 50 792

13

657 146 sayısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Çift doğal sayıdır.
B) 657 147 sayısından küçüktür.
C) Birler bölüğünde 146 vardır.
D) 657 345 sayısından büyüktür.

14

89 754 > A eşitsizliğinde A yerine yazılacak en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 89 753 B) 89 752 C) 89 751 D) 89 750

15

1, 5, 7, 3 ve 8 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak beş basamaklı en büyük çift sayı kaçtır?

A) 87 531 B) 75 318 C) 78 531 D) 73 518

16

106 541, 564 312, 10 660, 357 doğal sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda ikinci sırada hangi sayı yer alır?

A) 357 B) 564 312 C) 10 660 D) 106 541

17

12 869, 12 871, 12 342, 12 846 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A) 12 871 > 12 869 > 12 342 > 12 846
B) 12 871 > 12 846 > 12 869 > 12 342
C) 12 871 > 12 869 > 12 846 > 12 342
D) 12 869 > 12 871 > 12 846 > 12 342

18

12 965 > 12 654 > A > 12 423 > 10 127 sıralamasının doğru olabilmesi için A yerine hangi sayı yazılabilir?

A) 12 853 B) 12 757 C) 12 525 D) 12 146

19

Altı basamaklı en büyük çift doğal sayı ile altı basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

A) 899 999 B) 899 998 C) 899 996 D) 899 994

20

1726, 1118, 1216, 1503 doğal sayılarından en küçük olanı hangisidir?

A) 1726 B) 1503 C) 1118 D) 1216

üst