Menu

TEST : Online - 4. Sınıf sesteş ve eş anlamlı sözcükler testi

• 235 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf sesteş (eş sesli) ve eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler testi çöz.

1

Matematik dersinde açıölçer kullandık.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün anlamdaşı hangi sözcüktür?

A. iletki            B. pergel
C. cetvel          D. gönye

2
NİHAYET - SON

Sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi sözcük ikilisi arasında vardır?

A. fakir - zengin        B. al - beyaz
C: ilk - son               D. asabi - sinirli

3


Yaren'in cümlesindeki altı çizili sözcüğün sesteşi hangi cümlede vardır?

A. Pikniğe ben de gittim.
B. Boynunda siyah bir ben çıkmış.
C. Benlerini çok beğendim.
D. Babamın da yüzünde aynı benden var.

4

I. Yaz     II. Yaş     III. Yas     IV. Yat

Yukarıdaki sözcüklerden hangisi ya da hangileri sesteştir?

A. I ve III           B. Yalnız III
C. Yalnız II          D. I, II ve IV

5

Yukarıdaki öğrenciler eş anlamlı sözcüklere örnek vermiştir. Buna göre öğrencilerin söylediği ikinci sözcükler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

6

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamdaştır?

A. Yas - Matem            B. Yaş - Kuru
C. Zengin - Fakir             D. Gel - Git

7

Hangi cümlede sesteş bir sözcük vardır?

A. Matematikten zayıf aldım.
B. Gökyüzünde sayısız yıldız vardır.
C. Tarlaya tohum ektim.
D. Geçen hafta ata bindim.

8

Benim yüzümde sivilce çıktı.
Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur?

A. Berkan denizde yüzmeyi sever.
B. Sınavdan yüz aldım.
C. Küpün altı yüzeyi vardır.
D. Kasap deriyi iyice yüzdü.

9


Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıdaki resme ait bir sözcüktür?

A. kurt              B. hayvan
C. it                  D. kedi

10

………. amca marketten alışveriş yaptı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yaşlı kelimesinin anlamdaşı yazılacaktır. Buna göre hangisi yazılmalıdır?

A. emekli            B. ihtiyar
C. sakat              D. huysuz

11
A - K - R - A

Yukarıda harfleri karışık olarak verilen sözcük hangi cümlede farklı anlamda kullanılmış sesteş bir sözcüktür?

A. Karalar sulardan daha az yer tutar.
B. Bu kararımdan vazgeçtim.
C. Benim arkamda kedim var.
D. Her yer geceye dönmüş.

12

Elif: Şişman kadın sokakta yürüyor.
Alp: Minik bir kedim var.
Gizem: Filler en büyük hayvanlardandır.
Şevval: Sokakta kocaman bir köpek var.

"İRİ" kelimesinin anlamdaşını hangi çocuk söylemiştir?

A. Elif           B. Alp
C. Gizem      D. Şevval

üst