Menu

TEST : Online - 4. Sınıf üretimden tüketime teması testi

• 614 defa çözüldü.

Online 4. Sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime teması testi çöz.

1

“Yiğit, alış veriş için markete gittiğinde fırıncının araba ile ekmekleri markete bıraktığını gördü.” Buna göre, ekmeklerin markete bırakılması alış verişin hangi aşamasıdır?

A. üretim      B. tüketim
C. dağıtım     D. toplama

2

I. Fırında ekmeğin yapılması
II. Tarladan buğdayın toplanması
III. Markette halka satılması
IV. Fabrikada un hale gelmesi
V. Araba ile marketlere taşınması
Yukarıdaki olayları sıralarsak sıralama nasıl olmalıdır?

A. I – II – III – IV – V     B. II – IV – I – V – III
C. II – IV – V – I – III     D. II – IV – I – III – V

3

Aşağıdaki mesleklerden hangisi bir malın üretim aşamasında çalışanlarından değildir?

A. mühendis          B. usta
C. nakliye şoförü    D. işçi

4

I. sinemaya gitmek
II. yemek yemek
III. tatile gitmek
IV. giyinmek
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi sosyal ihtiyaçtır?

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

5

Bir ürünün yapılan ilk örneğine ne isim verilir?

A. prototip    B. promosyon
C. emsal      D. başlangıç

6

I. hemşire
II. doktor
III. öğretmen
IV. ebe
Yukarıdaki meslekler gruplandırılsa hangi meslek dışarıda kalır?

A. I    B. II    C. III    D. IV

7

“Yiğit, cebindeki harçlığı ile sinemaya gitti. Daha sonra kitap alması gerektiğini hatırladı ama parası kalmamıştı.” Buna göre Yiğit nerede hata yapmıştır?

A. temel ihtiyaçlarına öncelik vermiştir.
B. sosyal ihtiyaçlarına önem vermemiştir.
C. ilk önce temel ihtiyacına para harcamıştır.
D. ihtiyaçlarını sıra ile karşılamamıştır.

8

“Ali’nin aldığı televizyon bir süre sonra bozuldu. Memnun kalmadığı ürünü……………. içerisinde iade edebileceğini biliyordu.” Yukarıda tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. 1 ay       B. 2 hafta
C. 7 gün     D. 3 yıl

9

Bir ailenin gelir ve giderlerini hesaplamasına ne isim veriyoruz?

A. aile bütçesi    B. ekonomi
C. maliye          D. harcama

10

I. TSE damgasına
II. son kullanma tarihine
III. garanti belgesine
IV. kalitesine
Yiğit, alışveriş yaparken yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmelidir?

A. I – II            B. I – II – III
C. I – II – IV     D. hepsi

11

“Cem, başkanlık seçiminde aday olmuştu. Vaatleri içinde herkese 10 TL harçlık vereceğini de söylüyordu. Bunu nasıl yapacaksın diye sorduklarında: Benim adım Cem, ben yaparım.” diyordu.
Buna göre Cem, nerede hata yapmaktadır?

A. Her öğrenciye çok fazla harçlık vermektedir.
B. Harçlık miktarını attırmalıdır.
C. Bunu hangi kaynakla yapacağını söylememiştir.
D. Başka vaatler de vermelidir.

12

Belediyeler kapsamında bulunan hakem heyeti ne demektir?

A. Futbol maçını yöneten hakemler topluluğu
B. Üretici ile tüketici arasında çıkan sorunlara çözüm bulmaya çalışan heyet.
C. Her ne olursa olsun tüketiciyi haklı bulan heyet.
D. Üreticilerin sorunları ile ilgilenen heyet.

13

Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun kısa adı nedir?

A. TÜDEF    B. TÜKODER    C. TÜDER    D. TÜMER

14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Bütün meslekler ihtiyaçtan doğmuştur.
B. Bazı meslekler zaman içinde kaybolmuştur.
C. Bütün meslekler üretim için çalışır.
D. Bütün meslekler insanlar için vardır.

15

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “arz – talep” durumuna verilecek bir örnektir?

A. Az izlenen bir dizinin yayından kaldırılması.
B. Kuraklıktan dolayı ürünün tarlada çürümesi.
C. Aşırı avlanma yüzünden balıkların azalması.
D. Ormanların bilinçsizce yok edilmesi.

16

“Geçmişte yaygın olarak yapılan bazı meslekler günümüzde hiç kalmamıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez ?

A. Arz talebin eskisi kadar olmaması.
B. Bu mesleklerin teknolojiye yenik düşmesi.
C. Usta – çırak ilişkisinin eskisi kadar olmaması.
D. Bu mesleklerde üretilen malın kalitesiz olması.

17

“Bazı mesleklerde çalışabilmek için, üniversite eğitimi görmek şarttır.” Aşağıdaki meslek gruplarından hangisini buna örnek olarak verilemez?

A. doktor    B. vali    C. milletvekili   D. hemşire

18

Aşağıda verilen meslek grupları ve sektör eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A. öğretmen – eğitim    B. ebe – sağlık
C. şoför – hizmet         D. mimar – hizmet

19

Bilinçli bir tüketici ürün alırken hangi davranışta bulunmalıdır?

A) Reklamı yapılan ürünü almalıdır.
B) İhtiyacı olan ürünü almalıdır.
C) Her gördüğü ürünü almalıdır
D) Pahalı ürünleri tercih etmelidir.

20

Alışveriş yaparken öncelikle malın neyine dikkat etmeliyiz?

A) Ucuz ve kaliteli olmasına
B) Rengine ve şekline
C) Pahalı olmasına
D) Sadece ucuz olmasına

21

Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir?

A) Çeyiz sandığı    B) Oyuncak kamyon
C) Bilgisayar         D) Tansiyon aleti

22

Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan hangisi güçlenir?

A) Hoşgörü       B) Anlayış
C) Aile bağları   D) Dostluk

23

Aşağıdakilerden hangisi akrabamızdır?

A) arkadaş   B) öğretmen
C) komşu     D) enişte

24

“Bir millete özgü kültürel öğelerin tümünü kapsayan değerlere …………………….. denir.” Tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) milli kültür     B) halk oyunları
C) milli takım     D) gelenek

25

Aşağıdaki sporlardan hangisi milli sporlarımız arasında yer almaz?

A) güreş     B) futbol
C) cirit        D) ok atma

26

Mili kültürümüz yansıtan “Horon” oyunu hangi yöremize ait bir oyundur?

A) İç Anadolu Bölgesi    B) Ege Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi     D) Marmara Bölgesi

27

Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimiz arasında yer almaz?

A) kına gecelerimiz     B) yemeklerimiz
C) düğünlerimiz          D) doğum günü kutlamaları

28

Milli kültürümüz arasında olmamasına rağmen diğer ülkelerle birlikte kutladığımız etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anneler günü    B) Zafer Bayramı
C) Halk oyunları    D) Asker uğurlama

29

Bazı şehirlerimiz ile bu şehirlerin yemek kültürleri eşleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gaziantep – baklava               B) Kayseri – mantı
C) Kahramanmaraş - dondurma   D) Adana – kaymak

30

Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan çocuk oyunlarımızdan biri değildir?

A) körebe   B) saklambaç
C) taso       D) çelik çomak

31

Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizi taşıyan el sanatlarımız arasında yer almaz?

A) kilim dokumacılığı    B) halıcılık
C) çinicilik                   D) boyacılık

32

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?

A) baklava    B) çiğ köfte
C) mantı       D) tost

33

Akrabalık bağı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) saygı          B) kan bağı
C) komşuluk    D) arkadaşlık

34

“Bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ……………….. denir. “

A) gelenek    B) dil
C) kültür       D) değer

35

I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti tarafından imzalanan ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevr Antlaşması             B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması   D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

36

Aşağıdakilerden hangi devletle Doğu Cephesi’nde savaştık?

A) İngilizler     B) Fransızlar
C) İtalyanlar    D) Ermeniler

37

Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletler arasında bulunmamaktadır?

A) Almanlar    B) İngilizler
C) Fransızlar   D) Yunanlılar

38

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız hangi olayla başlamıştır?

A) TBMM’nin açılmasıyla                      B) Erzurum Kongresi’yle
C) M. Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla    D) Sivas Kongresi’yle

39

TBMM hangi tarihte açılmıştır?

A) 19 Mayıs 1919       B) 23 Nisan 1920
C) 30 Ağustos 1922    D) 29 Ekim 1923

40

TBMM’nin açılmasının tarihsel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur.
B) Padişah ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur.
C) Milli kuvvetler zayıflamış, düşmana yenilmişlerdir.
D) Ankara başkent olmuştur.

41

Aşağıdaki illerimizden hangisi Milli Mücadele’de düşmanı kendi imkanlarıyla yenerek işgalden kurtaran illerimiz arasında değildir?

A) Gaziantep    B) Kahramanmaraş
C) Antalya        D) Şanlıurfa

42

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir?

A) Sakarya Meydan Savaşı              B) Çanakkale Savaşı
C) Başkomutanlık Meydan Savaşı     D) I. İnönü Savaşı

43

Atatürk’ün kurduğu Türk Devleti aşağıdakilerden hangisi ile yönetilmektedir?

A) Cumhuriyet    B) Padişahlık
C) Krallık            D) Sultanlık

üst