Menu

TEST : Online - 4. sınıf Türkçe kelimede anlam testi 1

• 466 defa çözüldü.

Online 4. sınıf Türkçe kelimede anlam testi çöz.

1

"Beyaz kâğıt üzerine siyah kalemle resim yapıyor." cümlesindeki altı çizili sözcüklerin anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A. Kilolu ama şişman değildi.
B. Küçük beyinlerin de büyük fikirleri olabilir.
C. Uzun soruları çözmek dikkat ister.
D. Kısa boylu adam çabuk yorulur.

2

"Güneş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamı ile kullanılmıştır?

A. Güneş'te son günlerde büyük bir patlama gerçekleşmiş.
B. Güneşli havalardan faydalanmayı bilmek lazım.
C. Güneş ışıkları evin her tarafına giriyordu.
D. Çocuk güneşte fazla kalınca hastalandı.

3

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha özel anlamlıdır?

A. köpek
B. Çomar
C. hayvan
D. canlı

4

"Yağmur hiç durmadan yağdı." cümlesindeki altı çizili sözcük, aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A. Yağları bidonlara doldurduk.
B. Yağlı et sağlığa zararlıdır.
C. Kaç gündür gazeteye mektup yağıyordu.
D. Karın yağması durursa okullar açılacak.

5

" Başarı " ile " ödül " arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile " suç " arasında kurulabilir?

A) ceza
B) mahkeme
C) polis
D) yargı

6

“Devedikenleriyle parçalanmış ayaklarını bir birine sürtüyor,elinde ayakkabıları yürüyordu.”
Yukarıdaki cümlede kaç sözcük bileşiktir?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 2

7

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, somut (madde) anlamlı değildir ?

A. tahta
B. Dolap
C. Tebeşir
D. Sevgi

8

(Kır) kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Masanın üzerindeki vazoyu kim kırdı?
B)Yeni diktiğimiz fidan kırılınca çok korktum
C)Bütün kırılan eşyalarını onardık.
D)Bugün sınıfça kır gezisine gideceğiz

9

Hangi seçenekte mecaz anlam yoktur?

A)Başını avuçlarının arasına aldı.
B)Bizi soğuk karşıladı.
C)Apartman aşağı koştu.
D)Dizinin ilk bölümünü kaçırdım.

10

“Elinde bir demet gül. Haydi güzelim sen de gül.” İşaretli sözcükler arsında nasıl bir ilişki vardır?

A)Mecaz anlam
B)Zıt anlam
C)Eş anlam
D)Eş sesli

11

“ Eğilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A. Türkler hiçbir zaman eğilmez.
B. Genç, eğilip selam verdi.
C. Bu konuya eğilmemiz gerekiyor.
D. Baskılar karşısında eğilmedi.

üst