Menu

TEST : Online - 4. sınıf Türkçe kelimede anlam testi

• 606 defa çözüldü.

Online 4. sınıf Türkçe kelimede anlam testi çöz.

1

“ sıkmak” kelimesi hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A. Şişenin kapağını çok sıkarsan şişe kırılabilir.
B. Kaba konuşmaların ruhumu sıkıyor.
C. Domatesleri sıkıp ezme.
D. Balonu sıkıp patlatınca mutlu oldun mu?

2

“tutsak” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. hür
B. suçlu
C. esir
D. suçsuz

3

Hepsinin gözü üstümdeydi.Beni tepeden tırnağa süzüyorlardı,nasıl biri olduğumu anlamaya çalışıyorlardı.” cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam hangisidir?

A. Küçümsemek
B. İstenmediği halde birinin yanında bulunmak
C. Herhangi bir sebeple birine dikkatlice bakmak
D. Beklenmedik , şaşırtıcı

4

Zengin bir adam varmış.Huzursuz,sinirli,cimri bir zenginmiş. Hiçbir kimseye iyilik etmez ,hiçbir yoksula bir kuruş vermezmiş.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A. fakir – sinirsiz – zengin
B. varlıklı – sakin – zengin
C. fakir – sakin – cömert
D. cimri – sinirsiz – cömert

5

Cumhuriyet sözcüğünün anlamını anlayacak yaşta değildim.
Yaşta sözcüğünün bu tümcedeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. yerde, yılda
B. boyda, ağırlıkta
C. okulda, derste
D. olgunlukta, yetişkinlikte

6

“yemek” sözcüğünün eş anlamlısı hangi seçenektedir?

A. aş
B.İçmek
C. tok
D. Aç

7

"Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde halkın yaşayışını değiştiren devrimler yapılacaktı." tümcesinde geçen önderliğinde sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. başkanlığında
B. liderliğinde
C. komutanlığında
D. kılavuzluğunda

8

“tatlı” sözcüğü hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?

A. Sabahleyin tatlı uykusundan gürültüyle uyandı.
B. Bayram için tatlılar yapıldı.
C. Hiç bu kadar tatlı bir erik yememiştim.
D. Tatlı kurabiyeyi değil,tuzlu kurabiyeyi severim.

9

"ağaç - tahta - kapı - pencere" sözcüklerinden anlam bakımından en geniş (genel) anlamlı olanı hangisidir?

A. ağaç
B. Tahta
C. kapı
D. pencere

10

"Kuzu ile ağıl" sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır, "papağan" ile aşağıdaki sözcüklerin hangisi arasında, buna benzer bir ilişki kurulabilir?

A. ağaç
B. dal
C. kafes
D. orman

11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme kullanılmıştır?

A. Koşa koşa eve gittik.
B. Seninle tanışalı, aşağı yukarı on yıl kadar oldu.
C. Niçin hep abur cubur şeyler yiyorsun?
D. Onun parayla marayla işi yok.

12

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, soru anlamı taşımaktadır?

A. Yağmurun yağacağını tahmin etti
B. Bu kitabı nasıl okuduğumu hatırlamıyorum
C. Vatan, hiç bayraksız kalır mı?
D. Buraya niçin geldiğini tahmin edemedik

üst