Menu

TEST : Online - 4. sınıf açılar konu tarama testi

• 2246 defa çözüldü.

4. sınıf online açılar konu tarama testi çöz.

1

Açıları ölçmek için aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

A) Pergel         B) İletki
C) Cetvel         D) Periskop

2


Yukarıdaki açıların çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?

  I II III
A) Dar açı Geniş açı Doğru açı
B) Doğru açı Dar açı Geniş açı
C) Geniş açı Dik açı Doğru açı
D) Geniş açı Dar açı Dik açı
3

4

AOC açısı ile BOD açısının ölçüsü birbirine eşittir. AOB açısının ölçüsü ise 90 derecedir. Ölçüleri eşit olan açılardan her biri kaç derecedir?

5

En büyük dar açı ile en küçük geniş açının toplamı kaç derece eder?

6


Yukarıdaki makasın ağız açıkken oluşturduğu açının türü nedir?

A) Doğru açı           B) Dik açı
C) Dar açı              D) Geniş açı

7


Yukarıdaki harflerin hangisinde diğer harflerden farklı açı türleri vardır?

A) H harfi              B) V harfi
C) L harfi              D) T harfi

8


Yukarıdaki paralelkenarda kaç tane dar açı vardır?

A) 4         B) 3         C) 2         D) 1

9

Biri diğerinin 5 katı olan iki açının toplamı 180 derecedir. Bu açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?

A) 90        B) 30        C) 120        D) 150

10


Yukarıdaki şekilde BAC açısı 30 derecedir. BAD açısının ölçüsü 105 derece olduğuna göre DAC açısı kaç derecedir?

üst