Menu

TEST : Online - 4. sınıf doğal ve beşeri unsurlar testi

• 188 defa çözüldü.

4. sınıf online doğal ve beşeri unsurlar testi çöz.

1

- Yarımada
- Yayla
- Vadi
- Köprü

Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal unsurdur?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4


2

Sevgilerin köyünde bulunan aşağıdaki nesnelerden hangisi doğal unsurdur?

A) Okul      B) Köprü       C) Dere      D) Sağlık ocağı


3

Ekin biçtim tarlalarında demet demet,
Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında;
Tuza bandım ekmeğimi,
Kolumu yastık yaptım düzünde, bayırında.

Yukarıdaki şiirde geçen kelimelerden hangisi doğal unsurdur?

A) Yayla      B) Tarla      C) Yastık      D) Kaval


4

Sapanca'da yalnızca gölün çevresinde gezinmedik. Günlerimizi ormanda, dağda geçirdik. Akşamları da dağın yamacındaki evde kaldık.
Yukarıdaki metinde beşeri unsur hangisidir?

A) Dağ      B) Ev      C) Orman      D) Göl5

I. Köprüler
II. Barajlar
III. Tüneller
İnsanların, doğayı değiştirerek ortaya koyduğu ürünlere beşeri unsur denir.
Buna göre yukarıdakilerden hangileri beşeri unsurlara örnek olabilir?

A) I ve II                B) I ve III
C) II ve III              D) I, II ve III


6

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?

A) Deniz            B) Orman
C) Fabrika         D) Şelale


7

Akarsuyun üzerindeki baraj çok güzel görünüyordu. Dağın tepesine çıktıkça tüneller azalıyordu. Uçsuz bucaksız ovalar yemyeşildi.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane doğal unsurdan söz edilmiştir?

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5


8

Aşağıda verilen doğal ve beşeri unsur eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

  Doğal Unsur Beşeri Unsur
A) Irmak Ova
B) Dere Köprü
C) Dağ Sıradağ
D) Deniz Çay

9

Aşağıdaki doğal – beşeri unsur eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

  Doğal Unsur Beşeri Unsur
A) Yarımada Liman
B) Plato Doruk
C) Tünel Yarımada
D) Liman Plato

10

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?

A) Sıradağ        B) Doruk
C) Ova             D) Tünel


üst