Menu

TEST : Online - 4. sınıf geçmişten geleceğe kültürümüz testi

• 728 defa çözüldü.

Online 4. sınıf sosyal bilgiler geçmişten geleceğe kültürümüz testi çöz.

1

Hangisi milli kültürümüzü yansıtan bir faaliyet değildir?

A) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
B) Düğün törenleri
C) Protesto gösterisi
D) Kırkpınar Yağlı Güreşleri

2

Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin ata sporu olarak kabul edilmektedir?

A) Beyzbol    B) Karete
C) Güreş      D) Futbol

3

Ailemize ait aşağıdaki eşyalardan hangisi geleneklerimizi yansıtır?

A) Çeyiz sandığı    B) Televizyon
C) Buzdolabı         D) Günlük giysiler

4

Halk oyunlarımızdan horon oyunu hangi yöremizin kültürünü yansıtmaktadır?

A) Ege          B) Karadeniz
C) Akdeniz    D) Güneydoğu Anadolu

5

Bundan elli yıl kadar önce ortaoyunu ve Karagöz ile Hacivat oyunları insanların en büyük seyirlik eğlencesi olmuştur. Günümüzde ise sinema, tiyatro, televizyon dizileri insanların en önemli seyirlik eğlencelerini oluşturmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) Eğlence kültürümüzün zamanla değiştiğini
B) Günümüzde eğlence kültürünün olmadığını
C) Elli yıl önce eğlenceye daha fazla zaman ayrıldığını
D) Eğlence tarzının yöreye göre değiştiğini

6

Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü oluşturan öğelerden biri değildir?

A) Bayramlarımız   B) Halk oyunlarımız
C) Türkülerimiz      D) Yollarımız

7

Ülkemizde düğünlerde gelin ve damadın ellerine kına yakmak yaygın bir olaydır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?

A) Yasalarımızın    B) Geleneklerimizin
C) Dinimizin          D) Ailemizin

8

Ülkemizde büyüklerimizin ve yaşlıların ellerini öpmek saygı örneği geleneksel bir davranış olarak görülmektedir. Avrupa ve Amerika ülkelerinde ise böyle davranışlar yadırganmakta (tuhaf karşılanmakta) dır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) Ülkemizde yaşlıların çok olduğunu
B) Avrupa ve Amerika’nın ülkemize uzak olduğunu
C) Geleneklerin topluma göre değiştiğini
D) Avrupa ve Amerika’da büyüklere saygı gösterilmediğini

9

Bizim kültürümüzde örnek yaşayışıyla öne çıkmış nice değerler vardır. Bunların başında da Mevlana gelir.
Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın en önemli özelliklerindendir?

A) Çok zengin birisidir.
B) Bilimde çok önemli buluşlar yapmıştır.
C) Engin hoşgörüsüyle tüm insanlığı kucaklamıştır.
D) Çeşitli savaşlara katılarak kahramanlıklar göstermiştir.

10

Bir milletin devamlılığını milli kültürün benimsenmesi ve yaşatılması sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milletin devamlılığına katkı sağlamaz?

A) Geleneklere saygı göstermek
B) İnançlara saygılı olmak
C) Ahlak kurallarına uymak
D) Yeniliklere kapalı olmak

11

Aşağıdakilerden hangisi Türk mutfak kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?

A) Pizza        B) Çiğ köfte
C) Baklava    D) Döner

12

Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi hakkında bilgi veren bir kanıt olamaz?

A) İstiklal madalyası
B) Diploma
C) Düğün ve nişan fotoğrafları
D) Buzdolabı ve televizyon

üst