Menu

TEST : Online - 4. sınıf kelimede ve cümlede anlam testi

• 2030 defa çözüldü.

4. sınıf online kelimede ve cümlede anlam testi çöz.

1

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel bir anlam ifade edilmektedir?

A) İnsanlar birbirini sevip saymalıdır.
B) Hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.
C) Bitkiler çevremize güzellik katar.
D) Köpek insanların en sadık dostudur.

2

Aşağıdaki tümcelerin hangisi genel bir anlam ifade etmektedir?

A) Maddelerin belirli bir şekli yoktur.
B) Çam ağacı kışın yapraklarını dökmez.
C) Televizyon bir iletişim aracıdır.
D) Portakal bir kış meyvesidir.

3

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öfke anlamı yoktur?

A) Sen, nasıl benim sözümü dinlemezsin?
B) Bir daha yaramazlık yaptığını görmeyeceğim.
C) Bugün gözüm görmesin seni.
D) Durmadan çalışırsan başarırsın.

4

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlam yoktur?

A) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
B) En yakın arkadaşım Ahmet’tir.
C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
D) Dost kara günde belli olur.

5

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusudur?

A) Üzüm, çileğe göre daha tatlıdır.
B) Okul gezisi için bütün hazırlıklar yapıldı.
C) Ders çalışarak başarılı olabiliriz.
D) Kitap okumak insanı dinlendirir.

6

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “kol” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Askerler üç kola ayrılarak yürüdü.
B) İnsanlar kollar halinde meydana yürüyordu.
C) Kolunda açılan yara bir türlü geçmedi.
D) Birinci kol cepheye varmamıştı daha.

7

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mantıksal bir bütünlük vardır?

A) Ders çalıştığımızda zayıf not alabiliriz.
B) Balık tutmak için olta almamız gerekir.
C) Yarışmaya katılmamızın amacı kaybetmektir.
D) Zamanında vardığımızda otobüsü kaçırabiliriz.

8

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde acıma bildiren bir ifade kullanılmıştır?

A) Zavallıcığı öyle görmek içimi sızlattı.
B) Kıpırdamadan öylece oturuyordu.
C) Komşuları onun sesine kulak vermedi.
D) Yırtık eldiveninden parmakları gözüküyordu.

9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlam vardır?

A) Konuşmasına her zaman özen gösteriyor.
B) Televizyonlarda daima güzel programlar yayınlanır.
C) Otobüsteki yolcuların üçü kadın, biri erkekti.
D) Bu kış havalar çok soğuk geçecek.

10

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tereddüt ifade eden bir anlam vardır?

A) Pazardan elma, ayva ve nar alacağım.
B) Bu ayakkabıyı alsam mı almasam mı?
C) Akşam bu kitabı okuyup bitireceğim.
D) Bu bilgiler her zaman doğrudur.

11

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlatım yoktur?

A) Soğuktan su boruları patlamış.
B) Kalkarken başımı duvara çarptım.
C) Meyveler teker teker yere düştü.
D) Bu ince davranış hepimizin gönlünü aldı.

12

“ Ben ve benim ablam kitap okumayı çok severiz. ” tümcesinde hangi sözcük gereksiz olarak kullanılmıştır?

A) benim                     B) ablam
C) ben                        D) çok

13

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur?

A) Dünyaları da versen bir daha dönmem.
B) Merdivenler dik olduğu için düştü.
C) Kitap okumayan insan cahil kalır.
D) Sandalye kırılınca yere oturdu.

14

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Çocuk birden ağlamaya başladı.
B) Güneş her gün yeniden doğar.
C) Birlikte çalışırsak başarırız.
D) Kar yağışı hiç kesilmedi.

15

“ Konferans salonunda dinleyiciler, derin bir sessizlik içinde konuşmacıyı dinliyorlardı. ” tümcesindeki “derin” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

A) gerçek               B) mecaz
C) deyim                D) öznel

16

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Babası gelince onun sırtı yere gelmez artık.
B) Bu konuyu anlatıncaya kadar dilimde tüy bitti.
C) Onu birden karşımda görünce kanım dondu.
D) Üzülünce gözlerinden damlalar süzülerek inmeye başladı.

17

“ Tavşan dağa ............................, dağın haberi olmamış. ” atasözünde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

A) bakmış                B) küsmüş
C) koşmuş               D) gitmiş

18

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde olasılık ( ihtimal ) anlamı vardır?

A) Bu sınavı kazanabilirim.
B)  Kalemimi vermezsen yazamam.
C) Okuldan çıkınca eve gitti.
D) Katıldığımız gezi güzel geçti.

19

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde işin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır?

A) Arkadaşımın düğününe gitmedim.
B) Kızı da babası gibi güzel resim yapıyor.
C) Benden özür dilerse barışırım.
D) Çocuklardan bile para istemiş.

20

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde atasözü kullanılmamıştır?

A) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
B) Baş başa vermeyince, taş yerinden kalkmaz.
C) Su uyur, düşman uyumaz.
D) Kulağı tetikte radyo programını bekliyordu.

üst