Menu

TEST : Online - 4. sınıf matematik değerlendirme testi (nisan ayı)

• 475 defa çözüldü.

Nisan ayı Online - 4. sınıf matematik değerlendirme testi çöz.

1

571.757
Yukarıda verilen sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Altı basamaklı bir sayıdır.
b) Birler bölüğü 757'dir.
c) Yüzler basamağında 5 vardır.
d) 1 rakamı binler basamağındadır.

2

Yukarıda toplamı yazılmış olan işlem aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) 2200+1500
b) 1700+3000
c) 2500+2200
d) 1200+3500

3

Yukarıda verilen işlem şemasına göre 'A+B+C=?' işleminin sonucu kaçtır?

a) 32     b) 48     c) 56     d) 68

4

7 yıl önce 23 yaşında olan Abdullah, 8 yıl sonra kaç yaşında olur?

a) 30     b) 38     c) 45     d) 49

5

Elektrik faturasına 150, su faturasına 50, doğal gaz faturasına 200, kredi kartına 500, kiraya 600 ödeyen bir kişinin cebinde 500 lira kaldığına göre ödemeleri yapmadan önce cebinde kaç lirası vardı?

a) 1000     b) 1250     c) 1650     d) 2000

6

7

a) 17     b) 25     c) 31     d) 42

8

I) 3 saat 180 saniyedir.
II) 2 gün 48 saattir.
III) 3 hafta 90 gündür.
IV) 1 yıl 12 aydır.

Yukarıda verilen eşitlikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) I-II doğru, III-IV yanlıştır.
b) I-III doğru, II-IV yanlıştır.
c) II-III doğru, I-IV yanlıştır.
d) II-IV doğru, I-III yanlıştır.

9

Saat 17:00'de kitap okumaya başlayan Selin, 120 dakika kitap okumuştur. Selin kitap okumayı bitirdiğinde saat kaçtır?

a) 19:00
c) 20:00
b) 19:30
d) 20:30

10

Yukarıdaki sütun grafiğine bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

a) En az kullanılan sebze hangisidir?
b) En fazla kullanılan sebze hangisidir?
c) Toplam kaç kg sebze kullanılmıştır?
d) Lokanta sahibi kaç lira kazanmıştır?

üst