Menu

TEST : Online - 4. sınıf yaşadığımız yer testi 1

• 652 defa çözüldü.

Online 4. sınıf sosyal bilgiler yaşadığımız yer testi çöz.

1

Hangisi krokinin özelliklerinden değildir?

A) Sembollerden yararlanılması
B) Ölçekli olması
C) Kuşbakışı olması
D) Kabataslak çizilmesi

2

Güneş hangi yönden doğar?

A) batı     B) güney
C) doğu   D) kuzey

3

Aşağıdakilerden hangisi yön bulmamıza yardımcı olur?

A) pusula        B) kuş yuvaları
C) çalar saat   D) ağaç dalları

4

Depremi en doğru biçimde hangisi tanımlar?

A) Barajların taşması
B) Kar kütlesinin kayması
C) Toprağın kar sularının etkisiyle kayması
D) Çeşitli nedenlerle yerin sarsılması

5

Coğrafi yönler hangisine göre belirlenmiştir?

A)Kutup Yıldızı’na göre
B)Mevsimlere göre
C)Güneş’in doğuş ve batışına göre
D)Ay’ın Dünya etrafındaki hareketine göre

6

Hangisi yön bulma yöntemi değildir?

A)Bulutların hareketlerini incelemek
B) Pusula kullanma
C)Karınca yuvalarına bakarak
D)Güneş tam tepede iken(öğleyin) dik bir çubuğun gölgesini incelemek

7

Hangisi depremin yıkıcı etkilerine karşı alınabilecek önlemlerden değildir?

A) Binaları az katlı yapmak
B) Sivil savunma ekipleri kurmak
C) Zemin koşullarına uygun inşaat teknolojileri kullanmak
D) Deprem kuşağındaki bölgelerde yerleşim yerleri kurmamak

8

I. Doğu
II. Güneydoğu
III. Sis
Yukarıda verilen kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Anayön- hava olayı-arayön
B) Hava olayı-arayön-anayön
C) Anayön-arayön-arayön
D) Anayön- arayön- hava olayı

9

Hava durumu tahminleri ifade edilirken hangisinden yararlanılmaz?

A) sembol     B) pusula
C) sayı         D) grafik

10

Bir akarsudaki balıkların ölmesinden hangi sonuç çıkarılmaz?

A) Balıkların fazla ürediği
B) Doğaya karşı duyarlı davranılmadığı
C) Suya balıklar için zararlı atıkların karıştığı
D) Doğal dengenin bozulmaya başladığı

11

Hangisi erozyonu hızlandıran etkenlerden değildir?

A) Ormanların yok edilmesi
B) Hayvanların bilinçsiz otlatılması
C) Yamaçların dikine sürülmesi
D) Barajların yapılması

12

Yönler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Karıca yuvalarının toprak yığılı kısmı sürekli güneyi gösterir.
B) Doğu bir ara yöndür.
C) Pusula iğnesinin renkli ucu sürekli kuzeyi gösterir.
D) Kaybolduğumuzda sürekli kuzeye doğru gidilirse yolumuzu daha kolay buluruz.

13

Depreme karşı hazırlık yapacak olursak ilk önce hangisini yapardık?

A) Evimizi depreme karşı dayanıklı yapmak
B) Elektrik, gaz ve su akışını kesmek
C) Kan bağışında bulunmak
D) Deprem çantası oluşturmak

14

Çevre sorunlarıyla hangi kurum ilgilenir?

A) Belediye başkanı   B) Kızılay Kurumu
C) Çevre Bakanlığı     D) Kamuoyu

15

Depremin süresi ve şiddeti hangi alet ile ölçülür?

A) barometre      B) fay
C) termometre    D) sismograf

16

I.Deprem
II. Fırtına
III. Yağmur
Yukarıdakilerden hangileri hava olayı değildir?

A) yalnız I    B) yalnız II
C) I ve II     D) II ve III

17

"Japonya, şiddetli depremlerin ve tsunamilerin çok sık yaşandığı bir ülkedir. Fakat Japonya’da depremlerden kaynaklanan can kaybı depremlerin şiddeti ile karşılaştırıldığında çok küçüktür."
Bu bilgiden çıkarılabilecek en doğru sonuç hangisidir?

A) Japonların otoyolları depreme dayanıklıdır.
B) Japonlar, teknolojik ilerlemeye çok önem vermektedir.
C) Japonya’da depreme karşı etkili önlemler alıp uygulanmaktadır.
D) Japonya gelişmiş bir ülkedir.

18

İnsanları hava olayları ile ilgili bilgilendiren kuruluş hangisidir?

A) Rasathane   B) Meteoroloji
C) Kızılay         D) Verem Savaş Derneği

üst