Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Birey ve Toplum Testi

• 263 defa çözüldü.

Online - 5. sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireye kazandırdıklarından biri değildir?

A) Dilimizi etkili ve güzel kullanmayı sağlar.
B) Yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazandırır.
C) Tarihimizi ve ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı sağlar.
D) Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanımayı sağlar.


2

Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına ................... denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) etkin vatandaş
B) sosyal vatandaş
C) neden-sonuç ilkesi
D) çok boyutluluk


3

Daha çok resmi niteliği olan, devletin denetim ve kontrolüne açık olan büyük gruplara ............... denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) grup      B) rol     C) kurum     D) sorumluluk


4

Gruplar ve kurumlar insanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşurlar. İnsanların birlikte yaşamaları ve ihtiyaçları bazı grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

A) Müzik Korosu
B) Atatürk Ortaokulu
C) Halk Oyunları Kulübü
D) Resim Kulubü5

Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve .............. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) grup                         B) rol
C) sorumluluk                D) hak


6

Aşağıdaki grup ve kurumlardan hangisinin rolleri yanlış eşleştirilmiştir?

A) Spor Kulübü - Koro Şefi
B) Tiyatro Kulübü - Oyuncu
C) Aile - Baba
D) Okul - Müdür


7

Kişinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine ................ denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) hak                            B) rol
C) sorumluluk                 D) grup


8

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A) Evdeki odasını düzenlemek
B) Mahallede oyun oynamak
C) Ailenin verdiği işleri yapmak
D) Derslerine düzenli çalışmak


9

Aşağıdakilerden hangisi çocukların haklarından biri değildir?

A) Mahalle ve okulda oyun oynamak
B) Okulda eğitim imkânlarından yararlanmak
C) Hastalandığında doktora gitmek
D) Okula zamanında gitmek


10

Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletlere bağlı uluslararası teşkilatın kısa adı nedir?

A) UNICEF           B) FAO
C) WHO               D) UNESCO


11

Çocuk yetiştirme yurtları aracılığıyla bazı haklardan yoksun kalan çocukların devlet güvencesiyle korunmasını sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzurevi
B) Sosyal Dayanışma Vakfı
C) Darülaceze
D) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu


12

Bir olayın birden çok sebep ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi çok boyutlu bir olay değildir?

A) Ali'nin trafik kazası geçirmesi
B) Ayşe'nin evinde yangın çıkması
C) Ayşenur'un evindeki televizyonun arızalanması
D) Ahmet'in deprem yaşaması


13

Haklarını ve sorumluklarını bilerek ülke yönetimine katkıda bulunan kişilere etkin vatandaş denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi etkin vatandaşların özelliklerinden biri değildir?

A) Kanun ve kurallara uymak
B) Haklarını kullanmak için her yola başvurmak
C) Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
D) Vergileri düzenli ödemek


14

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların haklarından biri değildir?

A) Çalışma Hakkı
B) Yaşama Hakkı
C) Din ve vicdan özgürlüğü
D) Düşünce Özgürlüğü


15

Aşağıdaki hak ve sorumluluk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim için okula gitmek - Hak
B) Odayı temiz ve düzenli tutmak - Sorumluluk
C) Derste öğretmeni dinlemek - Hak
D) Arkadaşlarla iyi geçinmek - Sorumluluk


üst