TEST : Online - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Değişimi ve Tanınması Testi

• 1344 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Değişimi ve Tanınması Testi

1

I.   Yağmur ve kar gibi doğa olaylarıyla su, yeryüzüne döner. Güneş, onları ısıtır tekrar gökyüzüne ulaştırır.
II.  Su buharı, soğuk ortamda yoğunlaşarak hâlini değiştirir.
III.  Buz, ısı etkisi olmadan da eriyebilir.
Yukarıdaki bilgilerin hangisi veya hangileri yanlıştır?

 
A ) Yalnız II
B ) II ve III
C ) Yalnız III
D ) I, II ve III


2

I. Ormanların yok edilmesi
II. Fabrikaların atıklarını sulara bırakmaları
III. Tarımda kullanılan gübre ve ilaçların su kaynaklarını kirletmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri su çevrimini olumsuz etkiler?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) I, II ve III


3

Kullandığımız enerjilerin asıl kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Güneş
B ) Elektrik
C ) Doğal gaz
D ) Benzin


4


Sürahideki suyun bir kısmını deney tüpündeki suyun üzerine boşaltıyoruz. Deney tüpündeki su için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A ) Kütlesi azalır.
B ) Hacmi azalır.
C ) Kaynama sıcaklığı artar.
D ) Sıcaklığı artar.


5

Sıcak ve soğuk iki maddeyi birbirine değdirdiğimizde bu maddelerin sıcaklıklarında nasıl bir değişme olur?


A ) Sıcaklığı yüksek olan maddede değişim olmaz, düşük sıcaklıkta olanın sıcaklığı artar.
B ) Sıcaklığı yüksek olanın sıcaklığı azalır, sıcaklığı düşük olanın sıcaklığı artar.
C ) Sıcaklığı yüksek olanın sıcaklığı azalır, düşük sıcaklıkta olanın sıcaklığı değişmez.
D ) Her ikisinin de sıcaklığı azalır.


6

I.   Isıtılan madde, hâlini değiştirir.
II.  Isıtılan maddenin sıcaklığı artar.
III.  Isı birimi kalori değildir.
IV. Elektrik enerjisi, ütüde ısı enerjisine dönüşür.
Isı için verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A ) Yalnız II
B ) II, III ve IV
C ) Yalnız I
D ) I, II ve IV


7

I. Genleşme
II. Hacmin küçülmesi
III. Sıcaklığın artması
Isınan bir telde yukarıdaki olaylardan hangisi veya hangileri görülmez?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) II ve III


8

Gaz hâlindeki bir maddenin soğuyarak sıvı hâle geçmesine ne ad verilir?


A ) Yoğuşma
B ) Erime
C ) Katılaşma
D ) Buharlaşma


9

Kaynama ve buharlaşmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Her maddenin kaynama sıcaklığı farklıdır.
B ) Buharlaşma sıcaklıkla artar.
C ) Kaynama süresince sıcaklık sabit kalır.
D ) Buharlaşma belli bir sıcaklıkta gerçekleşir.


10


Kaplar içerisinde sıcaklıkları aynı olan su, özdeş ocaklarda 5 dakika süreyle ısıtılıyor.
Hangi kaptaki suyun sıcaklığı en yüksektir?


A ) I.
B ) III.
C ) II.
D ) IV.


11

I.   Sıkışmış kavanoz kapaklarını açmak için metal olan kapak ve camın ısı karşısında farklı genleşmesinden yararlanırız.
II.   Donan su, hacimce büyür.
III.  Soğutulan gravzant, hacimce küçülür.
IV. Karayolları ve demiryolları genleşmenin olmaması için genellikle soğuk havalarda yapılır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ısı alma-verme ile ilişkili doğru yargılardır?


A ) I, II ve III
B ) Yalnız IV
C ) I, II ve IV
D ) I, III ve IV


12

I. İletkenlik
II. Isıyla genleşme
III. Öz kütle
IV. Kaynama noktası
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri, yalnızca sıvılar için ayırt edici özelliktir?


A ) I ve III
B ) Yalnız IV
C ) II, III ve IV
D ) I, II, III ve IV


13


Yukarıda saf X maddesinin hâl değişim şemasına göre;
I.  Erimedir.
II. Yoğunlaşmadır.
III. Süblimleşmedir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?


A ) I ve III
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) Yalnız I


14


Tüplerdeki sıvılar uygun ortamlarda yeterince soğutuluyor. Sıvılar donmaya başladığında sıcaklıkları ölçülüyor.
Bu deneyin yapılış amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?


A ) Sıvı miktarının donmaya olan etkisini gözlemek
B ) Sıvı cinsinin donmaya olan etkisini gözlemek
C ) Termometrenin sıvının donmasına etkisini gözlemek
D ) Sıvıların konulduğu soğutucu farkını gözlemek


15

I. Sıcaklık
II. Hacim
III. Yoğunluk
Hâl değişimi sırasında saf maddenin özelliklerinden hangisi veya hangileri sabit kalır?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) Yalnız II
D ) II ve III


16


Verilen tablodaki maddelerden hangi ikisi aynı cinsten olabilir?


A ) K ve N
B ) L ve S
C ) K ve M
D ) M ve N


17

Hangi özelliklere sahip bir katı suda yüzer?


A ) Kütlesi büyük, hacmi küçük.
B ) Yoğunluğu sudan küçük.
C ) Kütlesi küçük, hacmi büyük.
D ) Sıcaklığı, suyun sıcaklığından fazla.


18

I. Madde: Kütlesi ve hacmi olan her şeydir.
II. Ağırlık: Maddeye etki eden yer çekimi kuvvetidir.
III. Yoğunluk: Birim kütlenin hacmidir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?


A ) I, II ve III
B ) II ve III
C ) Yalnız II
D ) Yalnız III


19

I. Saf su
II. Tuzlu su
III. Saf demir
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri için 25°C' de yoğunluk, ayırt edici özelliktir?


A ) I ve III
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) Yalnız II


20

0°C' de buz suda yüzer.
Yukarıdaki bilgiyi, aşağıdakilerden hangisi veya hangileri destekler?
I. 0°C' de aynı kütlede buzun hacmi, suyunkinden büyüktür.
II. 0°C' de buzun yoğunluğu, suyunkinden küçüktür.
III. 0°C' de buz ile suyun yoğunluğu aynıdır.


A ) I, II ve III
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) Yalnız II


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst