TEST : Online - 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi

• 3379 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi

1

"Yetmiş altı milyon on sekiz bin yirmi üç" şeklinde okunan doğal sayı kaç basamaklıdır?


A ) 6
B ) 7
C ) 8
D ) 9


2

Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu "beş yüz beş milyon beş yüz beş bin beş yüz beş" şeklindedir?


A ) 550 550 550
B ) 505 550 505
C ) 505 505 550
D ) 505 505 505


3

I. 123 456 100 → Yüz yirmi üç milyon dört yüz elli altı bin yüz
II. 303 220 101 → Üç yüz üç milyon iki yüz iki bin yüz bir
III. 690 305 078 → Altmış dokuz milyon üç yüz beş bin yetmiş sekiz
IV. 220 034 001 → İki yüz yirmi milyon otuz dört bin bir
Yukarıda verilen sayılardan hangilerinin okunuşları yanlış yazılmıştır?


A ) I ve II
B ) I ve IV
C ) II ve III
D ) III ve IV


4

"212 000 048" doğal sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A ) İki yüz on iki milyon kırk sekiz
B ) İki yüz iki milyon kırk sekiz
C ) İki yüz on iki milyon iki yüz kırk sekiz
D ) İki yüz on milyon iki yüz kırk sekiz


5

444 444 444 doğal sayısında basamak değeri 400 000 olan 4 rakamı, soldan sağa doğru kaçıncı sırada bulunmaktadır?


A ) 3
B ) 4
C ) 5
D ) 6


6


Verilen abaküste oluşturulan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Elli milyon üç yüz dört bin iki yüz kırk üç
B ) Elli milyon otuz dört bin iki yüz kırk üç
C ) Elli üç milyon yüz dört bin iki yüz kırk üç
D ) Elli milyon üç yüz dört bin iki yüz kırk


7


Yukarıdaki gibi devam eden örüntü bir aşama daha devam ettirildiğinde oluşan şekilde kaç tane nokta sembolü vardır?


A ) 18
B ) 20
C ) 25
D ) 32


8

Dokuz basamaklı ve altı basamaklı en küçük doğal sayıların farkının milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?


A ) 27
B ) 18
C ) 9
D ) 0


9

25, 75, 150, 450, 525, 1575, ?
Yukarıdaki örüntüde soru işaretinin yerine gelecek olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) 1600
B ) 1650
C ) 1675
D ) 1700


10

48 – 24 – 120 – 420 – 400 – 200 – 1000 – 1300 – ?
Yukarıdaki örüntüde kullanılan işlemler,

şeklinde gösterilmiştir.
Örüntüdeki kurala göre, soru işaretinin yerine gelecek olan doğal sayıyı bulmak için yapılacak işlemi gösteren sembol hangisidir?


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst