TEST : Online - 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Testi

• 1610 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Testi

1

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu doğrudur?


A ) 8008 – 4045 = 3963
B ) 8008 – 1956 = 6152
C ) 8008 – 6107 = 1001
D ) 8008 – 2934 = 5076


2

99 999 – 9999 = ♥
10 000 – 1000 = ♦
olduğuna göre, ♥ + ♦ işleminin sonucu kaçtır?


A ) 18 000
B ) 81 000
C ) 99 000
D ) 100 000


3

16027 - 8877 =        11000 - 3605 =
5027 - 1819 =         45136 - 38768 =
Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki en büyük sonuç, en küçük sonuçtan kaç fazladır?


A ) 3208
B ) 3942
C ) 4187
D ) 7150


4

Zeynep, "9328 – 7455" işleminin tahminî sonucunu; Hale, "5016 – 3250" işleminin tahminî sonucunu; Fatih de bu iki tahminî sonuç arasındaki farkı buluyor.
Buna göre, Fatih'in bulduğu sonuç kaçtır?


A ) 1800
B ) 1700
C ) 200
D ) 100


5

Aşağıdaki öğrencilerin söylediği işlemlerden hangisinin tahminî sonucu üç basamaklı bir sayıdır?


A ) ARZU: 2348 - 979
B ) BANU: 5054 - 756
C ) CEM: 1071 - 668
D ) DENİZ: 3612 - 769


6

İki doğal sayının farkı 467’dir.
Buna göre, çıkan sayı 29 arttırılırsa yeni fark kaç olur?


A ) 496
B ) 446
C ) 438
D ) 428


7

Ali Öğretmen: 0, 1, 2, 4 ve 8 rakamlarını kullanarak çıkarma işlemi gerektiren problemler yazınız.
Ali Öğretmenin verdiği ödevi yapan öğrenciler aşağıdaki problemleri yazmıştır.
Buna göre, yazılan problemlerden hangisi ödeve uygun değildir?


A ) 0, 2, 4, 8 rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilen en büyük çift doğal sayı ile üç basamaklı en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır?
B ) 0, 2, 4, 8 rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilen en büyük çift doğal sayı, üç basamaklı en küçük tek doğal sayıdan kaç fazladır?
C ) 0, 2, 4, 8 rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilen en büyük ve en küçük doğal sayı arasında kaç fark vardır?
D ) 0, 2, 4, 8 rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilen en büyük ve en küçük doğal sayılar hangileridir?


8

Bir hesap makinesinin ekranında 2 tuşu kullanılmadan 222 sayısı görüntülenmek isteniyor.
Buna göre, hesap makinesine aşağıdakilerden hangisi yazıldığında ekranda 222 sayısı görünür?


A ) 1363 − 1141 =
B ) 1518 − 1396 =
C ) 1454 − 1232 =
D ) 1396 − 1274 =


9

Bir manav, kilogramını 85 Krş'den aldığı domatesleri 1 TL'ye satarak 60 TL kâr ediyor.
Buna göre, manav kaç kilogram domates satmıştır?


A ) 200
B ) 300
C ) 400
D ) 500


10

    7a48
-   b3c3
---------
    1935
Yukarıdaki çıkarma işleminde a, b ve c harflerinin yerine yazılması gereken sayılar seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


      a     b      c
A ) 1     2      5
B ) 2     5      1
C ) 5     2      1
D ) 6     6      2


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst