TEST : Online - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Testi

• 1870 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Testi

1

Kızılırmak’la ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A ) Kızılırmak’ın suyu az ve yetersiz olduğu için ancak çevredeki bahçeleri sulamada kullanılır.
B ) Kızılırmak, Türkiye topraklarından doğup yine Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur.
C ) Kızılırmak, Sivas ilindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğar ve sonunda Karadeniz'e ulaşır.
D ) Kızılırmak sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçer.


2

Marmara Bölgesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


A ) Marmara Bölgesi’nin yükseltisi, diğer bölgelerimizinkinden fazladır.
B ) Ülkemizin en yoğun nüfuslu ili Marmara Bölgesi’ndedir.
C ) Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ile Karadeniz’e bağlanmıştır.
D ) Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi’ne bağlanmıştır.


3

Önemli bir doğal güzellik olan, bu nedenle de birçok yerli ve yabancı turistin gezdiği Pamukkale travertenleri hangi bölgemizdedir?


A ) Akdeniz
B ) Ege
C ) Marmara
D ) Karadeniz


4

Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi İç Anadolu Bölgesi’nde görülmez?


A ) Deniz
B ) Ova
C ) Akarsu
D ) Göl


5

İklimin, insan faaliyetlerine etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hem yaz hem de kış turizmi faaliyetlerinin yapılmasına imkân verir.
B ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmadığı için bitkisel ürün çeşidi de azdır.
C ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hayvansal üretim faaliyetlerinin de çeşitlenmesini sağlamıştır.
D ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, insan faaliyetlerinin çeşitlenmesinde etken olmuştur.


6

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi ülkemizde görülmez?


A ) Karasal iklim
B ) Karadeniz iklimi
C ) Akdeniz iklimi
D ) Ekvatoral iklim


7

Çöl iklimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A ) Doğal bitki örtüsü, kurakçıl otlar ve kaktüslerdir.
B ) Yağışlar yok denecek kadar azdır.
C ) Bu iklimin görüldüğü yerlerde insanlar yaşamaz.
D ) Dünyadaki tüm çöl alanlarında görülen iklim tipidir.


8

Coğrafi özellikler, insanların yerleşme biçimlerini ve nüfus yoğunluğunu etkiler.
Bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A ) Çok sık ve gür orman alanları, yerleşmeyi arttırır. Bitki örtüsünün hiç olmadığı yerlerde de yerleşmeler fazladır.
B ) Türkiye’deki yerleşmelerin çoğu, yükseltinin az olduğu yerlerde yapılmıştır.
C ) Yükseltinin ve eğimin fazla olduğu yerlerde yerleşmeler azdır.
D ) Yağışın fazla olduğu yerlerde yerleşmeler de fazladır; yağışın az olduğu yerlerde yerleşmeler de azdır.


9

Aşağıdakilerden hangisi, çığın oluşma nedenlerinden biri değildir?


A ) Hava koşulları
B ) Toprak ve bitki örtüsü
C ) Yamaçlardaki evler
D ) Eğim


10

Yerleşim ve nüfus yoğunluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Akarsu kenarlarında yerleşim daha fazladır.
B ) Ormanlık alanların nüfusu yoğundur.
C ) Dağlık bölgelerde nüfus daha azdır.
D ) Kurak ve aşırı soğuk yerlerde nüfus yoğun değildir.


11

İnsanlar, ilk çağlardan bu yana, doğal ortamı değiştirerek doğadan yararlanmanın yollarını aramışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirmesinin bir örneği değildir?


A ) Şelale
B ) Yol
C ) Şehir
D ) Tarla


12

İnsanlar, doğal ortamın birçok unsurunu kullanarak doğadan yararlanırlar.
Aşağıdakilerden hangileri bu duruma örnektir?
I. Tarım
II. Kayak
III. Hayvancılık
IV. Baraj


A ) II ve III
B ) I, II ve III
C ) I, II, III ve IV
D ) II, III ve IV


13

I. Çölleşme
II. Su kirliliği
III. Gürültü kirliliği
IV. Hava kirliliği
V. Toprak kirliliği
Yukarıdakilerden hangileri, doğal ortamın değiştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek çevre sorunlarındandır?


A ) II, III, IV ve V
B ) I, II, III, IV ve V
C ) I, II, IV ve V
D ) II, IV ve V


14

"Toplumsal yaşamda, doğal afetler ve kazalarla her an hepimiz karşılaşabiliriz. Bu durumlarda ilk bakışta küçük ve önemsiz gibi görünen yardımlar, pek çok insanın hayatını kurtarabilir. Bu nedenle toplum yaşamında, zor durumda kalan insanlara yardım etme sorumluluğunu herkes taşımalıdır."
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmektedir?


A ) Yardımlaşma ve dayanışma
B ) İnsan haklarına saygı
C ) Vatandaşların devlete karşı görevleri
D ) Doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler


15

Bazen bir doğal afet, diğer afetlerin oluşumuna neden olabilmekte, hatta sonradan oluşanlar çevreye, asıl doğal afetten daha fazla zarar verebilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, bir depremden sonra oluşmasını bekleyeceğimiz doğal afetlerden biri değildir?


A ) Heyelanlar
B ) Çamur akıntıları
C ) Fırtınalar
D ) Tsunamiler


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst