TEST : Online - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Haklarımı Öğreniyorum Testi

• 1764 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Haklarımı Öğreniyorum Testi

1

Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir gruptur?


A ) İzci grubu
B ) Sınıf grubu
C ) Aile grubu
D ) Kulüp grubu


2

Aşağıdakilerden hangisi gruplarla kurumlar arasındaki en belirgin farklılıktır?


A ) Kurumlar, toplumsal amaçla görev yapan birliklerdir.
B ) Kurumlar yasal, gruplar yasal olmayan birliklerdir.
C ) Kurumlar, gruplardan büyük yapılardır.
D ) Kurumlar birçok gruptan oluşur.


3

Aşağıdakilerden hangisi, sınıf arkadaşınızın rolü değildir?


A ) Evde çocuk olmak
B ) Bankada memur olmak
C ) Okulda öğrenci olmak
D ) Maçta taraftar olmak


4

Aşağıdaki grup-rol eşlemelerinden hangisi yanlıştır?


A ) Futbol takımı-kaleci
B ) Pazar-satıcı
C ) Okul-baba
D ) Tiyatro-oyuncu


5

"Başak, okuldan çıktıktan sonra resim kursuna gittiği için eve geç dönüyor."
Başak'ın grup-rol eşlemesinden hangisi yanlıştır?


A ) Evde öğrenci
B ) Evde çocuk
C ) Okulda öğrenci
D ) Resim kursunda öğrenci


6

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda uygun bir davranış değildir?


A ) Trafik kurallarına uymak
B ) Ders zili çalınca sınıfa girmek
C ) Toplu taşıma araçlarına sırayı beklemeden binmek
D ) Park ve bahçelerde yeşil alanlara zarar vermemek


7

Karşılıklı sevgi ve saygının önemli olduğu huzurlu ve güvenli bir yaşam, demokrasi ve insan hakları konusunda bilinçli olan ve bunu yaşamına aktarabilen insanların oluşturduğu toplumlarda mümkündür.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?


A ) Toplumsal yaşamda kamuoyunun önemi
B ) Huzurlu ve güvenli bir toplumsal yaşam için demokrasi ve insan haklarına saygının önemi
C ) Demokrasinin korunmasında eğitimin önemi
D ) Ailede eğitimin insan yaşamındaki önemi


8

Aşağıdakilerden hangisi bir polisin mesleği ile ilgili sorumluluğu değildir?


A ) Çocuğunu okula göndermek
B ) Suçluları yakalamak
C ) Toplumun güvenliğini sağlamak
D ) Suç kanıtı toplamak


9

Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin mesleği ile ilgili sorumluluğu değildir?


A ) Öğrencilere öğretim vermek
B ) Öğrencilere eğitim vermek
C ) Öğrencilerin haklarına saygı göstermek
D ) Öğrencilerden saygı beklemek


10

Aşağıdakilerden hangisi, bir doktorun mesleği ile ilgili sorumluluğu değildir?


A ) Hastalarını dikkatli muayene etmek
B ) Hastalara doğru ilaç vermek
C ) Toplum sağlığını koruyucu önlemler almak
D ) Hastalığa tanı koymak ve tedavi etmek


11

Aşağıda verilen "sorumluluk ve hak" ile ilgili açıklamaların hangisi yanlıştır?


A ) Öğretmeni dinlemek sorumluluğumdur.
B ) Sınıfı temiz tutmak hakkımdır.
C ) Eğitim görmek hakkımdır.
D ) Okula zamanında gitmek sorumluluğumdur.


12

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa’nın ailesine karşı sorumluluklarından biri değildir?


A ) Ev işlerine yardım etmek
B ) Yeterince uyumak
C ) Lüzumsuz harcama yapmamak
D ) Kardeşine hoşgörülü davranmak


13

Aşağıdakilerden hangisi bir erkeğin, ülkesine karşı alması gereken bir sorumluluk değildir?


A ) Askerlik yapmak
B ) Sosyal gruplarda yer almak
C ) Vergi vermek
D ) Yasalara uymak


14

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorumluluğumuz değildir?


A ) Su kullanımında tutumlu olmak
B ) Sokağa çöp atmamak
C ) Kitap okumak
D ) Trafik kurallarına uymak


15

Aşağıdakilerden hangisi bireysel sorumluluğumuzdur?


A ) Odamızı derli toplu tutmak
B ) Takımımızın maçlarına gitmek
C ) Tatile gitmek
D ) Basketbol oynamak


16

UNICEF ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?


A ) Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonu'dur.
B ) Çocuk haklarını korumak için etkinlikler yapar.
C ) Savaş hâlinde olmayan ülkelerin çocuklarına yardım eder.
D ) Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapar.


17

Aşağıdaki durumlardan hangisi, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır?


A ) 11 yaşında derneğe üye olmak
B ) 10 yaşında tamirhanede çalışmak
C ) 10 yaşında resim yapıp internette yayınlamak
D ) 11 yaşında aşı olmak


18

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların "sağlık hakkı" kapsamındadır?


A ) Çocuklar, dernek kurma ve barış içinde toplanma hakkına sahiptirler.
B ) Hakların tümü, bütün çocuklar için geçerlidir.
C ) Çocukların yetenekleri ve kişilikleri geliştirilir.
D ) Çocukların uyuşturucu madde kullanmaları önlenir.


19

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların "güvenlik hakkı" kapsamında değildir?


A ) Hiçbir çocuğa insanlık dışı işlem ve ceza uygulanamaz.
B ) Çocukların, doğal çevreye saygıları geliştirilir.
C ) Çocukların kaçırılmalarına karşı gerekli önlemler alınır.
D ) Devlet, gerekli durumlarda çocuğu gözetim ve koruma altına alır.


20

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddelerinden biri değildir?


A ) Her çocuğun, düşüncesini açıklama hakkı vardır.
B ) Her çocuk, yaşama hakkına sahiptir.
C ) Her çocuğun, sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
D ) Her çocuğun, yalnızca ilköğretim hakkı vardır.


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst