Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe 4. Hafta Değerlendirme Testi

• 427 defa çözüldü.

Online 5. Sınıf Türkçe Cümle, Eylemler, Anlatım Bozukluğu, Sözcükte Anlam Değerlendirme Testi Çöz. ( 4. Hafta )

1

Uçun, uçun özgürce uçun,
Kış gelince yuvanıza kaçın.
Değmesin sapan taşı size,
Ötün neşe verin bize.

Yukarıdaki dörtlükte kimlerden yada nelerden söz edilmektedir ?

A. kelebeklerden
B. arılardan
C. kuşlardan
D. sineklerden

2

“ bağlamak ” kelimesi , hangi seçenekte farklı anlamda kullanılmıştır ?

A. Önümde el bağladı, istekte bulundu.
B. Çuvalı bağladık, arabaya koyduk.
C. Gözlerini bağladık, ebe o oldu.
D. Paketi sıkı bağladık ki açılmasın.

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır ?

A. Güneş çıkınca karlar eridi.
B. Erken kalkınca kahvaltı yapacağım.
C. Ders çalıştım sonra oyun oynadım.
D. Kar yağarsa kardan adam yapacağım.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ –ler ” eki farklı bir anlamda kullanılmıştır ?

A. Babam gelince dünyalar benim oldu.
B. Çiçeklerin kokusu eskisi gibi değil.
C. Dikkat et bardakları kırma.
D. Kedileri beslemeyi görev bilmişti.

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta gelmelidir?

A. Nasıl yenir
B. Ne zaman kaybettin
C. Sen mi yaptın
D. Bilgisayarım bozuldu

6

“ Türkçe sınavından …………………………… Ahmet 100 aldı. ”  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden getirilirse, cümle anlamlı olur ?

A. yalnızca   B. Herkes
C. beraber   D. veya

7

“ Ev………… ayrılmadan önce annem……… anahtarı vermiştim.” Cümlesindeki boş bırakılan yerlere hangi ekler sırasıyla getirilirse cümle anlamlı olur ?

A. –den , -e     B. –dan , -ya
C. –de , -dan   D. –in , -in

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır ?

A. Yarın gidecekmisin?
B. Okula başladın mı?
C. Sen mi okula başladın ?
D. Sen de gördün mü?

9

“ –ci ” eki aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonuna gelirse meslek ismi oluşturmaz ?

A. şeker B. tatlı C. inat D. kitap

10

“ Çok iyi arkadaştılar …………………………. ” diye başlayan cümle hangi deyim ile devam edebilir ?

A. Birbirlerine sürekli çamur atıyorlardı.
B. Birbirlerini sürekli iğneliyorlardı.
C. Birbirinin kuyusunu kazıyorlardı.
D. İçtikleri su ayrı gitmiyordu.

11

“ Annem, ablam ve teyzem akşama doğru geldik. ” Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir ?

A. “ akşama ” kelimesi yerine “ yarın ” yazılarak.
B. “ doğru ” kelimesi yerine “ üzeri ” yazılarak.
C. “ geldik ” kelimesi yerine “ geldiler ” yazılarak.
D. “ teyzem ” kelimesi yerine “ teyzelerim ” yazılarak.

12

“ Sude iyi koşamadığı ……………………… çok ağladı ” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur ?

A. için    B. fakat
C. ve     D. İle

13

“ Uçak havada kuş …………… uçuyordu” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlamlı olur ?

A. buna rağmen    B. ve
C. veya                D. gibi

14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır?

A. zeytin    B. zembil
C. zehir     D. zekâ

15

“ Bazı sözcükler gerçek anlamlarını yitirirler. ” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamını yitirmiştir?

A. Bugün çok mutluyum.
B. Babam bana çok sert konuştu.
C. Tatlı yemeyi çok severim.
D. Bir yudum su içtim.

16

“ boş ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde akla gelen ilk anlamıyla kullanılmıştır ?

A. Boş gözlerle etrafı seyrediyordu.
B. Boş kavanozu dışarıya koydum.
C. Boş sözlerle bizi oyaladı.
D. Babam, bu boş kafayla sen adam olmazsın, dedi.

17

“ Komşumuz sık sık bize uğrardı. ” Cümlesindeki altı çizili sözün yerine hangisi getirilirse karşıt anlam kazanır ?

A. Kırk yılda bir
B. Her zaman
C. Sürekli
D. Daima

18

Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “ çok duygulanmak ” anlamı vardır ?

A. Küplere binmek
B. Gözleri parlamak
C. Gözlerine inanamak
D. Gözleri yaşarmak

19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ şart ” anlamı vardır ?

A. Televizyon izlediği için telefonu duymamış.
B. Ödevin biterse bizimle gelirsin.
C. Ne yapacağıma henüz karar vermedim.
D. Bu akşam annenle konuşmak istiyorum.

20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ övgü ” söz konusudur ?

A. Selçuk sayesinde bugün piknikteyiz.
B. Düşüncelerim değişmeye başladı.
C. Gazetedeki haberi görünce şaşırdım.
D. Köpek sabaha kadar havladı.

üst