Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe 5. Hafta Değerlendirme Testi

• 420 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Türkçe Paragraf, Eş Anlam, Zıt Anlam, Soru Ekleri Değerlendirme Testi Çöz. ( 5. Hafta )

1

“ Misafir olduğum şehirde kaldığım evde bana ayrılan odamda oturuyorum. ” Cümlesinde aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A. konuk    B. kendisi
C. konut     D. kent

2

“ Bu iş taş çatlasa iki günde biter. ” Cümlesinde altı çizili bölüm hangi anlamda kullanılmıştır ?

A. olsa olsa    B. her an
C. en fazla     D. nihayet

3

I. tuzakla
II. tarafından
III. vahşi hayvan
IV. insanoğlu
V. avlanabilir
Yukarıdaki kelime veya kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle yapan sıralama hangisidir ?

A. I – III – IV – V – II
B. III- I – IV – II – V
C. III – II – IV – I – V
D. III – V – I – IV – II

4

“Öğrencilerle konuşmak için can atıyorum.” Cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir ?

A. Çok istemek
B. Çok korkmak
C. Çok düşünmek
D. Çok mutlu olmak

5

“tutsak” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ?

A. esir    B. suçlu
C. hür    D. suçsuz

6

Hangi cümlede “ mi ” nin yazımında yanlışlık yapılmıştır ?

A. Göremedik, diyeceğiz; anladınız mı ?
B. Kitap okumayı sever misiniz ?
C. Törene katılmıyormusunuz ?
D. Sevgiden öte mutluluk var mı ?

7

“ Senin acını yüreğimde duydum. ” cümlesindeki altı çizili kelimenin yerine hangi kelime getirildiğinde cümlenin anlamı değişmez ?

A. işittim       B. anladım
C. hissettim   D. sakladım

8

“ Babam ………… takım elbise almış. ” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilemez ?

A. yeni bir    B. siyah
C. iki           D. benim

9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ –de ” bitişik yazılmalıdır ?

A. Cebim de param kalmamış.
B. Resim de çizebiliyorum.
C. Evde çok pahalıymış.
D. Sen de geldin mi?

10

Başarının anahtarı şunlardır ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

A. ( . ) B. (…) C. ( ,) D. ( : )

11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamından uzaklaşarak tamamen yeni bir anlam kazanmıştır ?

A. Dersten çıkıp bahçede oynamaya başladık.
B. Okulu, öğretmenleri, öğrencileri bir hüzün kaplamıştı.
C. Bu kara haber kulaktan kulağa dolaştı.
D. Artık birbirimizin tanışı olmuştuk.

12

“ Bildiğiniz gibi püreler genellikle genelde et yemeklerinin yanında servis yapılır. ”  Cümlesinde hangi kelime gereksiz kullanılmıştır ?

A. bilindiği gibi   B. genelde
C. yanında         D. püreler

13

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?

A) Babasıyla mı gelmiş?
B) Çok mu çalıştın?
C) Kardeşini ara mışmı?
D) Hemen geliyor musunuz?

14

Daha yeni tanıdığın bir adam, sana kırk yıllık arkadaşlarından daha fazla dostluk gösteriyorsa sakın kanma onun sevgisine. Bil ki arkadaşlığınız ilerleyince, o başkalarıyla tanışınca bu sefer de seni bırakır, onların yüzüne güler.

Paragraftaki ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A. Güleryüzlü insanlara asla kanmamalıyız.
B. Dostlukları elde etmek için uzun yılların geçmesi gerekir.
C. Arkadaşlarını bizim için terk eden bizim gerçek dostumuzdur ?
D. Dostlarını bizim için terk eden, gelecekte bizi de terk eder.

15

“Beyza öğleden sonra araştırma yapmak için kütüphaneye gidecekmiş.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A. Kim             B. Neden
C. Ne zaman    D. Nerede

16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Nasıl” sorusunun cevabı vardır?

A. Annem kardeşime çorba içirdi.
B. Çocuk koşarak indi.
C. Zeynep okula gidiyor.
D. Tiyatro salonu çok kalabalıktı.

17

“ Yıkamak” ile “yüz” arasında bir ilişki vardır. “kesmek” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?

A. makas    B. bıçak
C. tırnak     D. doğramak

18

”Onur içli bir çocuktur. Aşırı duygusaldır. En küçük bir söze gücenir.” Cümlesine göre Onur nasıl bir çocuktur?

A. alıngan                B. geçimsiz
C. vurdumduymaz    D. yaramaz

üst