Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe 6. Hafta Değerlendirme Testi

• 456 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Türkçe Sözcükte anlam, deyimler, 5N 1K Değerlendirme Testi Çöz. ( 6. Hafta )

1

“ Irmak ” sözcüğünü, hangi cümledeki noktalı yere yazdığımızda özel ad olamaz ?

A. ………………… , seni görmek istiyormuş.
B. Çoruh, çok çoşkun akan bir …………………tır.
C. Onun en iyi dostu …………………… mış.
D. ………………… ta çok güzel kitaplar vardı.

2

“ Uyanıklığım …………………………… kurtuldum. ” Noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur ?

A. yüzünden      B. nedeniyle
C. sayesinde     D. dolayısıyla

3

“ kopmak ” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A. Akşama kadar yük taşımaktan kollarım koptu.
B. Çamaşır astığımız ip kopmuş.
C. Sınıfta gürültü koparmanın anlamı yok.
D. Mustafa ile ilişkilerimiz koptu.

4

“ Bir zamanlar bir elmanın içinde büyük bir kurt yaşarmış. Akşama kadar gezer dolaşır, gününü gün edermiş. ” Paragrafta geçen “iç” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Defterin içine baktım.
B. Karpuzun içi kıpkırmızıydı.
C. İçime bir kurt düştü sen gelmeyince.
D. Bardağın içinde su yoktu.

5

“ Varyemez Amca eli sıkı biridir.” Cümlesinde geçen deyimin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. eli açık     B. eli boş
C. eli dar      D. eli çabuk

6

“ Köylüler, yüklerini yıllarca kağnıyla taşıdılar.” “ taşımak ” sözcüğü, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki cümledeki anlamıyla kullanılmamıştır ?

A. Kedi, yavrularını ağzıyla taşır.
B. Söz taşımak sana yakışmaz.
C. Balkonu taşıyan direk kırılmıştı.
D. Adam iki kimlik taşıyordu.

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ nerede?” sorusunun cevabı yoktur ?

A. Kardeşim Eskişehir’ de kaldı.
B. Birkaç yıldır bu köyde yaşıyor.
C. Ovalarda fabrika kurmayın.
D. Artık bahçeler de kurudu.

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?

A. Ne zaman konuyu anlattın
B. Bunu niçin daha önce söylemedin
C. Çok mu beğendi, bilmiyorum
D. Bununla nasıl yürüyorsun

9

“ Ağaç ” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde bütün ağaçları içine alacak biçimde kullanılmıştır ?

A. Bu ağacı kim dikti buraya ?
B. Baksana, ağaç çiçek açmış.
C. Bu bölgede ağaç kesmek yasak.
D. Uzaklaşın, ağaç devriliyor !

10

Anlamlı bir cümlede gereksiz sözcük yer almaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır ?

A. Eve yorgun döndüm, hemen uyudum.
B. Gizli sırlarımı kimseye söyleme.
C. Seni gördüğüme sevindim.
D. Onu görürsen selamımı söyle

11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A. Parasız günlerinde paralı dostlarından borç aldı.
B. Beyaz giysiler giymekle kara günler biter mi?
C. Döner miyim dönmez miyim, karar veremedim.
D. Bana içten, ona ise soğuk davranıyor.

12

“karınca” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A. Karıncalar, yazdan kışa hazırlık yapar.
B. Ayağım yine karıncalanıyor.
C. Bahçemizi karıncalar istila etmiş.
D. “Ağustos Böceği ile Karınca” masalını okudunuz mu?

13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır?

A. Dağlara ilk kar düştü.
B. Şekeri düştü, diye çok üzüldüler.
C. Uçakta güzel bir yere düştük.
D. Kadıncağız otobüste düşmüş.

14

Hangi seçenekteki sözcükler arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır ?

A. kalem – kağıt
B. usta – onarım
C. kazma – toprak
D. tebeşir – tahta

15

“ gibi ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme amacıyla kullanılmıştır?

A. İşine geldiği gibi davranıyor.
B. Rüzgar, estiği gibi çatıyı uçurdu.
C. Pideler pişmiş gibi, fırını söndür.
D. Dağ gibi adam, eridi gitti.

16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesinlik” söz konusudur?

A. Eminim ki söyleyeceklerime şaşıracaksınız.
B. Sanırım onunla görüşmediniz.
C. Telefonunu açmıyorsa şu an derste olabilir.
D. Galiba bizimle gelmek istemiyor.

17

Süt” ile “yoğurt” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A. Arı - bal               B. Un – ekmek
C. Ağaç - meyve      D. Bitki – çiçek

18

“Bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısını belirtmiştir?

A. Büyükçe bir evde oturuyorlardı.
B. Her gün bir elma yemek lâzım.
C. Şarkıyı hep bir ağızdan söyleyiniz.
D. Ankara’ya bir varabilseydik.

19

İleri” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamıyla kullanılmıştır?

A. Kazanmak için topu daha ileri atmalısın.
B. Şu masayı biraz daha ileri çekelim.
C. Çağdaş olmak, ileri görüşlü olmak demektir.
D. İleri gidersek sahneyi daha rahat görebiliriz.

20

“mi” aşağıdaki cümlelerin hangisine soru anlamı katmıştır?

A. Yemeği sen mi yapacaksın ben mi.
B. Bahar geldi mi her yer çiçeklenir.
C. Kar mı yağıyor, yağmur mu belli değil.
D.Güzel mi güzel bir çocuktu.

üst