Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe Değerlerimiz Testi 1

• 1444 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Türkçe Değerlerimiz Testi 1

1


Metinde, çocuğun hangi özelliği vurgulanmaktadır?


A ) Öksüz olması ve sokaklarda enstrüman çalması
B ) Çok yetenekli ve ilgilenilirse çok güzel şeyler başarabilecek biri olması
C ) Sağlığının ve ruh hâlinin bozuk olması
D ) Öğreniminin yetersiz olması


2

"Türkiye'deki Madenler" konusu ile ilgili bir konuşmayı dinlerken dinleyicinin görmek isteyeceği görsel aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A ) Maden ocaklarının bulunduğu yerleri gösteren Türkiye haritası
B ) Maden ocağı çökmesini haber yapan gazeteler
C ) Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişimiyle ilgili görseller
D ) Yurt dışına sattığımız madenler ve gelirlerini gösteren grafikler


3

"Ülkemizde fındık üretimi, en çok fındık üretimi yapan iller, fındığın yararları, Türkiye ekonomisine katkıları ve fındık üreticisinin sorunları" ile ilgili konuşmayı dinleyen öğrencilere, konu ile ilgili kendi anıları olup olmadığı soruluyor.
Buna göre, hangi öğrenci anlattığı anısında olayın içindedir?


4


İbrahim YAVUZ’un, "Şahlan Türkiye’m Şahlan" isimli şiirinden alınan dizelerde altı çizili sözcük ve sözcük gruplarının verilen resimlerle eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

         1          2           3         4
A )      M         N         L        K
B )      L          N         K        M    
C )      K          N         L        M
D )     M          K         N        L5


Resimler hakkında bilgi ve fikirlerini aktaran öğrencinin kullanacağı cümlelerde, aşağıdaki sözcüklerden hangisini kullanması gereksizdir?


A ) Eskimo
B ) İglo
C ) Kızak
D ) Ekvator


6

Temel ile İdris
Temel ile İdris kahvede otururken İdris Temel'e:
-Temel'ciğim herkes Ay'a gidiyor, der.
Bunu duyan Temel: Biz de Güneş'e gideriz, der.
İdris: Ama Temel'ciğim, biz Güneş'e gidersek yanarız, der.
Temel İdris'e: Biz de akşam serinliğinde gideriz, der.
Yukarıdaki yazı türü aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A ) Mani
B ) Bilmece
C ) Fıkra
D ) Masal


7

Aşağıdaki seçeneklerde verilen cümlelerin hangisi virgüle dikkat edilmeden okunduğunda farklı anlamlar ortaya çıkar?


A ) Pazar günü(,) hemen hemen tüm dünyada hafta sonu tatilidir.
B ) Öğretmen(,) dolabı karışık olduğundan yüzünü buruşturdu.
C ) Ülkemiz(,) tarihî ve turistik değerler yönünden çok zengindir.
D ) Tuz Gölü (,) ülkemizin tuz ihtiyacını karşılayacak kapasitededir.


8

Saydam asetat levha üzerine çizilen resim, yazı ve çizimleri karanlık ortama ihtiyaç duymadan büyüterek perde üzerine aktaran projeksiyonlu bir araçtır. Normal kâğıt yerine asetat yaprağı kullanılır.
Üzerinde cam bir tabla bulunan bir kutu, bu kutuya monte edilmiş bir grup mercek ve aynayı taşıyan bir başlık kutusu bu aletin temel parçalarıdır.
Yukarıdaki açıklamaları yapan öğrencinin tanıttığı alet aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Akıllı tahta
B ) Bilgisayar
C ) Tepegöz
D ) Mikroskop


9


Okul kütüphanesinden yararlanmak isteyen Mine’nin formu doldururken aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapması gerekir?


A ) * işaretli yerleri doldurmak
B ) İmza atmak
C ) Ev adresini yazmak
D ) Ev telefonunu yazmak


10

"Ülkemizde Folklor" konulu kompozisyon ödevi hazırlayan Selin'in ilk adımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 
A ) Folklorün hangi dalını ele alacağını belirlemek
B ) Çeşitli yörelerin folklorünü araştırmak
C ) Folklor ile ilgili görselleri incelemek
D ) Folklor ile ilgili filmler izlemek


11

Okula başlamadan önce ciddi bir trafik kazası geçiren Türkan, yaşadıklarını yazmak isterse hangi yazı türünü kullanması uygun olur?


A ) Masal
B ) Öykü
C ) Makale
D ) Fıkra


12

Denizin Dibi
Küçük Ayhan ile Mine konuşuyorlardı:
- Nehirler nereye dökülür?
- Denize, tabii.
- Hepsi mi?
- Evet.
-Öyleyse deniz neden taşmıyor?
-Tabi taşmaz. Denizin dibi sünger dolu. Suyu onlar çekiyor…
Yukarıdaki yazıyı okuyan Ecem’in açıklamalarından hangisi yanlıştır?


A ) Bu bir fıkra örneğidir.
B ) Fıkralar, kısa yazı türleridir.
C ) Fıkralarda hem eğlendirme hem düşündürme amaçlanır.
D ) Fıkralar çok ciddi yazı türleridir.


13

Ahmet, Nevruz kutlamaları hakkında bir yazı okuyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu yazının anlaşılmasını daha az destekler?


A ) Nevruz kutlamalarını işleyen bir film
B ) Türki cumhuriyetlerde Nevruz kutlamalarına ait görseller
C ) Nevruz kutlamalarına katılmış bir arkadaşının anıları
D ) Nevruz kutlamalarında çekilmiş video filmleri


14

Evdeki kardeşini eğlendirmek, onu ne kadar çok sevdiğini anlatabilmek için Melis kısa bir oyun yazıyor.
Oyun tek kişilik olduğuna göre; Melis oyununu hangi yolla sunabilir?


A ) Tiyatro oyunu
B ) Müzikal oyun
C ) Kukla gösterisi
D ) Kısa film


15

"Evcil Hayvanlar ve Yararları" konulu bir sunum yapan Ayla’nın dersliğe getirmesi zor olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Kedi
B ) Tavuk
C ) Muhabbet kuşu
D ) At


16

Ünitelerdeki konulardan birini drama yoluyla anlatmak isteyen Perihan’ın yazacağı oyunda aşağıdakilerden hangisi son aşama olmalıdır?


A ) Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ait olay ve konuşmaları belirlemek
B ) Taslak oluşturmak
C ) Oyundaki karakterleri ve özelliklerini belirlemek
D ) Öykü oluşturmak


17

"Çarpma" sözcüğü hangi cümlede terim anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Ondalık kesir sayılarının çarpımı çok kolaymış.
B ) Sınav sonuçlarını beklerken kalbim çarpıyordu.
C ) Tren otobüse çarpmış, çok yaralı varmış.
D ) Seni öyle görünce çarpıldım, dilim tutuldu.


18

Yavaş yavaş bütün çocuklar onda çekici bir yön bulunduğunu anladılar. Toprak, Demir’in becerikliliğine ve cesaretine hayrandı. Neşe, bir zamanlar kendisine iyilik yaptığı için ona bağlıydı. Ayşe, çalışkan ve azimli olduğu için seviyordu. Doğa ise başından geçen ilginç olayları kendisine anlatması için, onunla arkadaş olmuştu.
Metinde adı geçen çocuklardan hangisi kendi çıkarı için Demir ile arkadaş olmayı seçmiştir?


A ) Toprak
B ) Ayşe
C ) Neşe
D ) Doğa


üst