Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi 3

• 391 defa çözüldü.

Online 5. Sınıf Türkçe noktalama işaretleri, nesnel - öznel yargı, mecaz anlam ve dilbilgisi genel değerlendirme testi çöz.

1

Ulu bir dağın ardında güzel bir köy varmış. Burada yaşayan köylüler, köydeki ağaçları hiç önemsemezmiş, bütün ağaçları kesip ormanları yok etmişler. Ormanlar yok olunca da yağmur yağmamış. Yağmur yağmayınca sular kurumuş. Her taraf çöle dönmüş. Verimsiz topraklar da ekin vermemiş.

Yukarıdaki öyküde asıl anlatılmak istenen nedir ?

A. Doğa sevgisi
B. Memleket özlemi
C. Çevre temizliği
D. Ormanların önemi

2

“ Sosyal bilgiler dersine çok çalışarak giderdim. Fakat öğretmen bir kere bile olsa ………… anlatmaya kaldırmazdı.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur ?

A. beni     B. onları
C. sizi      D. onu

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır ?

A. Bursa, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biridir.
B. Çorum’un leblebisi, Adana’nın kebabı çok meşhurdur.
C. Geçirdiğimiz yaz peri bacalarına geziye gitmiştim.
D. Bu geziye ben ve annem katıldılar.

4

Hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A. Sevgi Damlaları’nı bir gecede okudum
B. Dayım beni Taksim Meydanı’na götürdü.
C. Hikmet Bey’e hediye aldık
D. Dün gece Ali’ler bize geldi.

5

“ Böyle güzel kalem bende ……………… “ cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle, “ sözü edilen nesnenin olmadığı ” anlamı kazanır ?

A. çoktur.                   B. ne arar !
C. olmaz olur mu ?      D. de var.

6

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı içerir?

A. Bizim köyümüz oldukça güzel bir köydür.
B. Bu, duyduğum en sevindirici haber.
C. Yunus da dedesiyle haberleri seyrediyor.
D. Onların iyi anlaşmaları benim hoşuma gidiyor.

7

“ Yağmur ………………………… hızını artırmıştı.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime yada kelime grubu getirilemez ?

A. birden                B. sabaha karşı
C. yavaş yavaş       D. yarın

8

Hangi cümlede işin nasıl yapıldığı belli değildir ?

A. Koridorda kızgın kızgın dolaşıyordu.
B. Kapıyı hızlıca çarptı.
C. Merdivenleri ağır adımlarla çıkıyor.
D. Yine o güzel elbiselerini giymiş.

9

“ Burada bağırarak, yüksek sesle konuşmayın. ” cümlesinde hangi kelime gereksiz kullanılmıştır ?

A. burada         B. sesle
C. bağırarak     D. konuşmayın

10

Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde ünlü düşmesi olmaz ?

A. karın     B. alın
C. burun    D. göz

11

“Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamak, kavramak” anlamında kullanılmıştır?

A. Annenin gözü yavrusundan başkasını görmüyordu.
B. Beni aileden biri olarak görüyor.
C. Mehmet Çavuş, Birinci Dünya Savaşı’nı görmüş.
D. O da sonunda bu işin iyiye gitmeyeceğini gördü.

12

“Yıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A. Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı.
B. Güreşçi rakibini yere yıktı.
C. Caddeye bakan bahçe duvarını yıktık.
D. Yaşadığı son olaylar onu yıktı.

13

“Kardeşim, ………. bize ………. için elinden geleni yapıyordu.” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygun değildir?

A. üzüntüsünü - hissettirmemek
B. saygısını - göstermemek
C. duygularını - yansıtmamak
D. heyecanını - belli etmemek

14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önem vermemek” anlamı taşıyan bir sözcük kullanılmıştır?

A. Arkadaşım, sade bir törenle evlendi.
B. Yalandan bir temizlik yapıverdiler.
C. Eline aldığı işi hemen bitiriverdi.
D. Beni, şakayla karışık uyardı.

15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A. Geleceğimi bildiği hâlde beni karşılamadı.
B. Annesinin geleceğini öğrenince sevindi.
C. Güzel şiirler yazdığı için ödül aldı.
D. Ağır çanta taşımaktan sırtı ağrıdı.

16

“Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?

A. Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
B. Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
C. Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
D. Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A. Onur ile Oğuz uçurtma yarıştırıyorlardı.
B. Elma ve şeftali yaz meyvesidir.
C. İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız.
D. Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı.

18

“Ancak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “en erken” anlamında kullanılmıştır?

A. Onun üzüntüsünü ancak sen hafifletebilirsin.
B. Bu hızla ancak akşama varırız.
C. İçimizden ancak bir arkadaşımızla görüşebildi.
D. Geziye ancak son sınıflar katılabilecekmiş.

19

“Kitap okumayı çok seviyor …………. vakit bulamıyor.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

A. ama      B. fakat
C. yalnız    D. çünkü

20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” ayrı yazılmalıdır?

A. Evde bir kutu şeker kaldı.
B. Bende seninle geleceğim.
C. Çocuklar bahçede oynuyorlar.
D. Perdede leke kalmış.

üst