Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi 4

• 465 defa çözüldü.

Online 5. Sınıf Türkçe de'nin yazımı, kelimede anlam, neden - sonuç, kaynaştırma değerlendirme testi çöz.

1

“ koca ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem büyük hem de yaşlı anlamında kullanılmıştır ?

A. Koca çınarı birkaç saatte kestiler.
B. Koca adamsın çocukla uğraşma
C. Koca gemi, bu kadar çabuk batar.
D. Koca bir sepet dolusu kiraz aldım.

2

“ okul – sınıf ” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri, hangi seçenekte vardır ?

A. yol – politika
B. koyun – kuzu
C. veli – öğrenci
D. il – ilçe

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ de ” noktalı yere ek olarak yazılabilir ?

A. Sen bahçe ……… bekle, hemen geliyorum.
B. Bize ……… birkaç defter ayır.
C. Konuyu açıklamaya bir örnek ……… yetmez.
D. Alper ……… bu kitabı okuyor.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüzünden” sözcüğü, yanlış kullanılmıştır ?

A. Çalışkanlığı yüzünden kolayca iş buldu.
B. Senin yüzünden vapuru kaçırdım.
C. Kuraklık yüzünden çok zarar ettim.
D. Yaramazlığın yüzünden ben de azar işittim.

5

“ de ” aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma görevinde kullanılmıştır ?

A. Gelmiş de bana uğrayamamış.
B. Gerçeği öğren de öyle konuş.
C. Ne güzel, sen de başarılısın.
D. Ne olur bir de beni dinleyin.

6

“ Dikkat edin de kuzuları kaçırmayın. “ “ kaçırmak ” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde buradaki anlamıyla kullanılmıştır ?

A. Polis, hırsızı kaçırınca çok üzüldü.
B. Bu çocuk yüzünden keçileri kaçıracağım.
C. Tüp, gaz kaçırıyor, aman dikkat !
D. Huysuzluğuyla tüm dostlarını kaçırdı.

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ bir koşul gerçekleşse de istenilen sonuca ulaşılamayacağı ” anlamı vardır?

A. Çok işi olsa da bizi ihmal etmez.
B. Kırılsa da kimseye belli etmez.
C. Parası yetse de gereksiz şeyler almaz.
D. Gece-gündüz çalışsa da bu işi bitiremez.

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme" ve “şaşma” söz konusudur?

A. Bu kadar etkili konuşacağını sanmıyordum.
B. Ona da böyle ince davranmak yakışırdı.
C. Bu bahar çiçekler daha güzel kokuyor.
D. Konuğumuz temiz ve şık giyimli bir gençti.

9

Aşağıdakilerin hangisinde sebep ve sonuç birlikte verilmiştir?

A. İleride daha güzel şiirler yazacağınıza inanıyorum.
B. Gözyaşlarımı göstermemek için başımı çevirdim.
C. Haftalardır karşımda sessiz sessiz oturuyordu.
D. Babası ile ağabeyi evden çıkmak üzereydi.

10

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-i” eki aldığında ses (hece) düşmesine uğramaz?

A. Zihin   B. Sabır
C. Kilim   D. Oğul

11

1. Seyis geldiğinde gözlerine inanamadı.
2. Seyis, atı serbest bıraktı.
3. Çünkü etrafta hiç ot kalmamıştı.
4. İki adımda bir durup otları yedi.
5. Dört bir yanın taze otlarla dolu olduğunu gördü.
6. Başıboş kaldığını fark eden at, etrafına bakınmaya başladı.

Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A. 3 - 1 - 2 - 5 - 4 - 6
B. 4 - 3 - 1 - 2 - 5 – 6
C. 2 - 6 - 5 - 4 - 1 - 3
D. 1 - 5 - 4 - 6 - 3 – 2

12

Karga, tohumdan çöpe kadar birçok şeyi yer. Yalnızca kendi bulduklarını değil, arkadaşlarının yiyeceklerini de kapıp yemeyi çok sever. Ayrıca kargalar gözü pek hayvanlardır. Yırtıcı kuşlara korkusuzca yaklaşırlar. Bununla da kalmayıp onlara sataşırlar.

Parçaya göre, kargayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Farklı yiyeceklerle beslendikleri
B. Başkalarına saygılı olduğu
C. Açgözlülük ettiği
D. Tehlikelere aldırmadığı

13

Beyaz, yeşil, siyah, sarı
O incecik kanatları;
Çimende bir menekşeye
Açar ipekli şemsiye.
(İ. A. Gövsa)
Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Şemsiye   B. Menekşe
C. Kelebek    D. Papatya

14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sesli harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz yumuşamaz?

A. Armut    B. Dönemeç
C. Koltuk    D. Ticaret

15

“Arkadaşlarının kitabında gözü kaldı.” Cümlesindeki altı çizili söz grubunun anlamı , aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A. Çok beğenmek.
B. Gözünü ayıramadı.
C. Okumak istedi.
D. Baktı durdu.

16

Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisinde “kaynaşma” olayı vardır?

A. Odayı iyice süpürdünüz mü?
B. Evinizi yeniden boyattık.
C. Babam, bize beşer kalem aldı.
D. Fırınını daha yeni almıştık.

17

Her yıl bir yaş daha büyüyoruz.
Yaş ağaçları değil, kuru ağaçları keselim.

Yukarıda altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir?

A. sesteş          B. eş anlamlı
C. zıt anlamlı    D. mecaz

18

“ Siz ve o , dünyayı cennet ............... ” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir ?

A. sanıyorsunuz    B. görüyordu
C. sanıyorsun       D. görüyorsun

19

Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?

A. Bardak    B. Çardak
C. Durak      D. Kazak

20

“Genç ihtiyara yardım için hemen geldi.” Cümlesinde anlam bozukluğunu gidermek için hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır?

A. genç        B. ihtiyara
C. yardım     D. hemen

üst