Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi 5

• 622 defa çözüldü.

Online 5. Sınıf Türkçe genel değerlendirme testi çöz.

1

“ Küçük evin çiçekli bahçesi, insanın içine ferahlık veriyordu. ” cümlesinde varlıkların bir özelliğini belirten sözcükler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?

A. küçük – çiçekli
B. çiçekli – evin
C. insanın – içine
D. ferahlık – çiçekli

2

"Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı." cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı hangi seçenekte kullanılmıştır?

A. Bidondaki temiz sudan bir bardak içti.
B. Deniz suyu o kadar duru ki dibi görünüyor.
C. Bu deneyi saf suyla yapmalıyız.
D. Kirli sularda yüzmek çok tehlikelidir.

3

Aşağıdaki isimlerden kaç tanesi soyut isimdir?
( yıldız - kelebek - cesaret - kilim - üzüntü - akıl - yalnızlık )

A. 2    B. 3
C. 4    D. 5

4

Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir?

A. Okula gidersen harçlığını veririm.
B. Sınavı bir kazansam.
C. Bahçede oynamayın.
D. O kitaplardan hangisini okuyacaksın?

5

“Çocuklar ……… duydukları şeyleri çabuk öğrenirler.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. yarın       B. ilgi
C. nerede    D. ama

6

“Usta” kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır?

A. O adam bu işte usta olmuş.
B. Ustaları hemen bürosuna çağırdı.
C. Bu konuyu ustamıza danışmalıyım.
D. Usta işçiler sağ bölümde çalışıyor.

7

Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacı yanlış yazılmıştır?

A. Bal olan yerde sinek de vardır.
B. Toplantıda öğretmenimiz de konuşacak.
C. Bir gün biz de yaşlanacağız.
D. Arayan mevlâsınıda bulur, belasınıda.

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır?

A. Aman Hocam, ne yapıyorsun?
B. 15.10.1997’de doğdum.
C. Ağabeyimin eşi İzmir’li bir ailenin çocuğudur.
D. Yakında buraya da kar yağar mı?

9

Tomruklar büyür gül olur bir gün,
Saniyeler geçer yıl olur bir gün;
Üç kuruş, beş kuruş deyip geçmeyin,
Damlaya damlaya göl olur bir gün.

Yukarıdaki mısraların sahibi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Tutumlu     B. Çalışkan
C. Savurgan   D. Yardımsever

10

Aşağıdakilerin hangisinde eylemin zamanı farklıdır?

A. Bu kış Uludağ’a gitmeyeceğiz.
B. Bu tören çok güzel olacak.
C. Ziyarete sen de gelecek misin?
D. Öğretmen sınav yapmayacağını söyledi.

11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde heyecan söz konusudur?

A. Camdan dışarıya baktığımda kimseyi göremedim.
B. Otobüs durağında oturmuş etrafı seyrediyordu,
C. Her sabah köşedeki pastaneden simit alıyordu.
D. Onu okulda görmek için can atıyordu.

12

“ Çocuklar, baharda havada uçurtma uçurmayı severler." cümlesinde hangi sözcük gereksizdir ?

A. çocuklar   B. Uçurtma
C. Havada    D. baharda

13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yüz" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

A. Kırtasiyeden yüz sayfalık bir defter aldı.
B. Defterin ön yüzüne adını yazdı.
C. Cevizleri sayıp yüz tanesini torbaya koydu.
D. Çözmesi gereken yüz soru vardı.

14

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi cümle değildir?

A. Gülüştük                 B. Ali eve
C.Teyzem bize geldi     D. Leyla koştu

15

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

A. çanta     B. silgi
C. cadde    D. kasaba

16

Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi önce gelir?

A. marş     B. maşa
C . masa    D. maaş

17

"Yandı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A. Kafasını kapıya vurunca canı yandı.
B. Tiyatroya gidemedim biletim yandı.
C. Dün sabah kardeşimin eli yandı.
D. Turşuyu fazla yedim içim yandı.

18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?

A. Eminim ki bu senin için çok önemlidir.
B. Sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır.
C. Okunan her hikâye, insanı kendine biraz daha yakınlaştırır.
D. Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı.

19

“Öyle öfkelendim ki ...........” cümlesinden sonra, aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A. Ne söylediğimi biliyorum.
B. Gözüme uyku girmedi.
C. Hemen gitmesini söyledim.
D. Ne yapacağımı şaşırdım.

20

Adam, ………. bize ………. için elinden geleni yapıyordu.” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A. üzüntüsünü - hissettirmemek
B. korkularını - unutmak
C. heyecanını - fakat
D. saygısını - göstermemek

üst