Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam, Sözcükte Anlam, Deyim Atasözü Testi 1

• 1555 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam, Sözcükte Anlam, Deyim Atasözü Testi 1

1

İnsan, bütün iyi niyetine rağmen kendi kendisine karşı bile yalın bir şekilde samimi olmasını bilmeyen bir varlıktır. Bilincimizin gizli köşelerinde erdemli benliğimize mal etmek istemediğimiz, dışlanmış nice yersiz düşünceler, fikirler, arzu ve eğilimler vardır. İnsanların manevi yönlerini yansıtan bir ayna olsa büyük bir ihtimalle merak denilen şeyin bütün çılgınlığına rağmen insanlar bu aynalara yanaşmazlardı.
Metnin bütününde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A ) İnsanlar, kendilerine bile açmaktan çekindiği bazı yönleri bulunan, içtenlikten uzak varlıklardır.
B ) İnsanın muhakkak bazı iyi olmayan düşünceleri de vardır.
C ) İnsanlar meraklı bir yapıya sahiptir.
D ) İnsanlar, özeleştiri yapmasını öğrenmelidir.


2

Bir dilin kurallarına ve zevkine uyularak yazılan, ölçülü ve kafiyeli anlatım şekline nazım denir. Şiir ise nazımın üstün bir zevk, düşünce ve anlayış süzgecinden geçirilmiş hâlidir. Aristo'dan bu yana birçok düşünür ve sanatçı, şiiri tarif etmeye çalışmıştır. Şiiri birtakım kurallarla sınırlamaya çalışan bu tanımlar ancak bazı yönleriyle şiir kavramına açıklık getirebilmişlerdir. Gerçekte şiir, kendi kendisini tanımlayan bir sanattır.
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Şiir, tam anlamıyla tanımlanamaz.
B ) Nazımın tanımı kolaydır.
C ) Birçok düşünür ve sanatçının şiir tanımı doğru kabul edilebilir.
D ) Şiir, ölçülü ve uyaklı yazılmalıdır.


3

Önce söz vardı. İnsanı insan yapan söz. Sonra yazı geldi. Uygarlığı uygarlık yapan yazı. Yazı, kuşaklar arası etkileşimi artırdı. İnsanoğlu, denenmişi denemekten kurtuldu. Bilgi birikimi çığlaştı. Kendi ekseni çevresinde giderek büyüyen bir nitelik kazandı. Söz uçtu, yazı kaldı.
Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Sözün önemi
B ) Yazının önemi
C ) Bilgi birikiminin önemi
D ) Sözün yazıdan daha etkili olduğu


4

"Övülmek, her kişi için gerekli bir azıktır. Özenerek ortaya koyduğumuz şey beğenilsin isteriz. Pazara götürdüğü mala alıcı bulamayan adamın işi ne oluverir; hele öte yandaki falan satıcı elindeki malı satıp bitirmişse bir düşünün! Bu dünya pazarında hepimiz bir malın satıcısıyız. Alıcı çıkmadı mı şöyle bir kurularak: “Anlamazlar ki!” deriz ya, bakmayın, gene de boynumuz bükülmüştür; gene de özgüvenimize bir kurt düşmüştür. Neymiş eksiğimiz söyleseler bari… Çünkü yerme de bir bakıma övmenin kardeşidir, bir ilgi gösterir."
Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?


A ) Metni yazan kişinin kendine güveni yoktur.
B ) İnsan için övülmek de bir ihtiyaçtır.
C ) Övmek kadar yermek de önemlidir, yapılan işe ilgiyi gösterir.
D ) Özenerek yaptığımız işin beğenilmesini, başkalarını da ilgilendirmesini isteriz.5

"Yaz tatilinde uçakla Antalya'ya, oradan otomobille Muğla'ya gittik, sonra da gemi yolculuğu yaparak  İstanbul'a geri döndük."
           I                                      II                                            III                                                           IV
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa anlamda bir daralma, bozulma olmaz?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


6

(I) Kitaplar, insanı avuttuğu gibi yükseltir de. (II) Çünkü kitap, yaratıcısının türlü gözlemlerini, deneyimlerini kısaca iş yaşantısını yansıtan bir ayna gibidir. (III) Bir bakıma bu aynada benden, senden ya da hepimizden bir parça vardır. (IV) Bizi kitaplara bağlayan bu olgudur. (V) Onları okuyarak kendimizi, başkalarını daha iyi tanır; hayatı güzelleştiren, insanı hayata bağlayan olguları kavrayabiliriz.
Metinde numaralarla belirtilen cümlelerden hangisi metnin ana düşüncesini vermektedir?


A ) II
B ) III
C ) IV
D ) V


7

Eserlerinde Doğu ile Batı'yı büyük bir ustalıkla kaynaştıran Yahya Kemal, şiirimizin kutuplarından biridir. Kusursuzluğun zevkini biz, Yahya Kemal'in dizelerinde tattık. Tarihimizin görkemli günlerini onun şiirlerinde tanıdık.
Yukarıdaki metinde sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?


A ) Yahya Kemal'in Doğu ile Batı'nın sentezini yaptığına
B ) Yahya Kemal'in şiirimizin ustalarından biri olduğuna
C ) Yahya Kemal'in kusursuz şiirler yazdığına
D ) Yahya Kemal'in yenilikçi bir şair olduğuna


8

Nasrettin Hoca vaaz verirmiş camide. Dinleyenlerden biri bir soru sormuş: "Bilmiyorum" demiş Hoca. Biri bir başka soru atmış ortaya. "Bunun da karşılığını bilmiyorum." demiş Hocamız. Bir üçüncü soruyu da yanıtlayamamış. Cemaatten biri, "Peki hoca" demiş, "Hem sorduklarımızı bilmezsin hem de kalkar, o yüksek yere çıkarsın; oldu mu ya?" Hoca gülmüş: "Ben bildiklerimle orantılı olarak bu kadarcık yükseğe çıktım; bilmediklerim oranında yükselecek olsaydım, başım arşa değerdi."
Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır.
B ) Bilmediklerimiz, bildiklerimizden çok daha fazladır her zaman.
C ) Önemli olan bilmek değil, bildiklerini uygulayabilmektir.
D ) Nasrettin Hoca, bilmediğini açıkça söyleyen bir insandır.


9

Adam yazının kötüsünü yazıyor, halk istedi diyor; müzik diye saçma sapan işler yapıyor, halk istedi diyor: Kötü filmler çeviriyor, halk böyle istiyor diyoruz, sanat müziği adı altında gazinocuları halk istiyor diyoruz, çağı geçmiş gözü yaşlı oyunları halk istiyor diyoruz… Halk,  halk diye ne cinayetler işleniyor! Halk istiyor diye kendi kusurlarımızı, yeteneksizliklerimizi nasıl gizlediğimizi ne zaman anlayacağız?
Paragrafta asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Halk istiyor diye kalitesiz yapıtlar üretmemeliyiz.
B ) Halkın beğendiği sanat yapıtları, çağı geçmiş yapıtlardır.
C ) Kimi zaman kendi yetersizliklerimizi, yanlışlarımızı gizlemek için gerçek olmayan gerekçeler yaratırız.
D ) Kötü sanat yapıtı yaratmak bir tür cinayettir.


10

(I) Makine alanındaki ilerlemelerin, işçinin yaşamını daha güç ve daha tekdüze hâle getirdiği doğrudur. (II) Bununla beraber, bu yeni makineler işçilere daha çok boş zaman sağlıyor. (III) Çalışma süresi, bu yüzyıl içinde üçte bir kısalmıştır. (IV) Çok güç isteyen işler makinelere bırakılıyor artık ve makine zaten böyle bir görev için icat edilmiştir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde metnin ana düşüncesi verilmiştir?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


11

Eğitim ve dil birbirleriyle yakından ilgili iki alan. Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir; ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden eğitici yayınların dili, açık seçik, doğru ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. Bu koşullara sahip olmayan bir kitap, içindeki bilgiler ne kadar yararlı olursa olsun, işlevini yerine getiremez. Aktarılamayan, anlaşılmayan bilgi de bir bakıma yok sayılır.
Aşağıdaki başlıklardan hangisi bu metne daha uygun düşer?


A ) Eğitici Yayınlar ve Dil
B ) Yayın Dünyası
C ) Ülkemizde Kitle Eğitimi
D ) Eğitim Alanı


12

Cevat Şakir en ilginç sanat adamlarımızdandır. Denizi, deniz insanlarını çarpan yüreği ve düşünen kafasıyla onun kadar başarılı anlatan pek az yazar vardır. Bir yandan uzun yıllar yaşadığı Bodrum'un geçmişine, öte yandan o kadar haşır neşir olduğu deniz insanlarına bağlıdır. "Halikarnas Balıkçısı" adını benimseyişi, kişiliğinin konuya sadece dıştan bir tanık gibi bakmayan yönüne anlattıklarıyla kaynaşma eğilimine işarettir.
Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Bodrum'un Tarihi
B ) Mavi Yolculuğun Mucidi
C ) Cevat Şakir ve Bodrum
D ) Tatil Beldesi


13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim kullanılmamıştır?


A ) Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
B ) Dişimdeki köprü kırıldığından dişçiye gitmeliyim.
C ) Bir maddenin özgül ağırlığı, hacmi ve kütlesi kullanılarak hesaplanır.
D ) Balkondaki çiçekler hızla büyüyor.


14

Aşağıdakilerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?


A ) Sen beklerken atı alan Üsküdar'ı geçti.
B ) Filmi izlerken ödüm koptu, çok korktum.
C ) Öyle özlemişim ki geleceği günü iple çekiyorum.
D ) Yeni öğrenci, çabucak öğretmenin gözüne girdi.


15

Aşağıdakilerden hangisinde "bozmak" sözcüğü "geçersiz duruma getirmek" anlamında kullanılmıştır?


A ) Çarpık eğitim politikaları, gençliği bozdu.
B ) Vaadler yerine getirilmeyince sözleşmesini tek taraflı olarak bozdu.
C ) Aşırı çalışmak sağlığını bozdu.
D ) Yeniden kurmak için her şeyi bozdu.


16

"Koyun olmayı kabul eden bir insan için kurban olmak olsa olsa bir şereftir."
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A ) Derdini anlatmayan derman bulamaz.
B ) Beni hiç sesini çıkarmadan dinledi.
C ) Özgür insan, özgür düşünebilen insandır.
D ) Her şeye boyun eğersen kölelikten kurtulamazsın.


17

Aşağıdakilerden hangisinde terim anlamıyla kullanılan bir sözcük yoktur?


A ) Bakıyorum, kimi gençler ille de yenilik yapmak tutkusuna kapılmış.
B ) Alyuvarlar, kırmızı kan hücreleridir.
C ) Tüm sporculara doping testi yapıldı.
D ) Benzetme ve istiare edebiyatta çok kullanılan söz sanatlarıdır.


18

1935'te yayımlanan "Havaya Çizilen Dünya" ile Türk şiiri yeni bir öz kazanmıştır. Ne var ki bu bir kan dolaşımı hâline gelememiştir; dikkati yoğun bir şekilde üstüne çekmiştir o kadar.
Bu metinde altı çizili sözle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Bu şiirler akıcı bir dille yazılmamıştır.
B ) Bu şiirlerin ulaştığı okuyucuların sayısı çok azdır.
C ) Bu şiirler, peşinden başka şairleri sürükleyecek bir etki alanı yaratamamıştır.
D ) Bu şiirlerin getirdiği yenilikler, toplumsal yapıya ters düşmüştür.


19

I. Babası ölünce kardeşlerine bakmak için çalışmak zorunda kaldı.
II. Çocukken oturduğumuz ev denize bakıyordu.
III. Eski fotoğraflara bakarken ne kadar yaşlandığını anlıyorum.
IV. Kendime en az iki odası olan bir ev bakıyorum.
"Bakmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


20

Aşağıdaki deyimlerden hangisi açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?


A ) Ne kadar az görüşüyoruz; neredeyse kırk yılda bir.
B ) Her dediğini yaptırıyor; herkesi parmağında oynatıyordu.
C ) Her şeyi boş yere harcadı; har vurup harman savurdu.
D ) Sınav sonucunu alınca içi içine sığmadı.


üst