Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi 1

• 1320 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi 1

1

Son yıllarda İstanbul'un öneminin artması hangi ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır?


A ) İletişim araçlarının geliştirilmesi gerektiği
B ) Planlı konut, çağdaş havaalanı ve liman gerektiği
C ) Müze ve anıtların daha iyi korunması gerektiği
D ) Kent yöneticilerinin iyi bir eğitimden geçmesi gerektiği


2

Kültürsüz insan diye çevresinde, okulda öğrendiklerine yeni bir şey katmayan, katmak gereğini duymayan kişiye diyoruz. Kültürlü kişi ise her şeyi bilen değil, her şeyi anlama yetisine ulaşan kişidir. Her şeyi anlama yetisi ise bilgiyi, korunması gereken bir mülkiyet değil yenilenmesi, durmadan yenilenmesi gereken bir şey olarak benimsemekle edinilir.
Metne göre kültürlü insan nasıl olmalıdır?


A ) Varolan bilgi birikimiyle yetinebilmelidir.
B ) Yalnızca kendini bilgilendiren, ilgisini çeken konulara ağırlık vermelidir.
C ) Her şeyi anlama yetisine ulaşıp kendini durmaksızın yenileyebilmelidir.
D ) Anlama yeteneğini geliştirip durmaksızın kendini yenileyebilmelidir.


3

Ağır muşamba perdeler, ikindi güneşine karşı indirilince ufak kalem odasına biraz gölge, biraz serinlik yayıldı. Şimdi her taraf esmer bir renkte idi. Yalnız pervaz aralarında uzanan tozlu siyah çizgileri, şu arada bir kâğıt makası, ötede bir kutu raptiye, köşede bir boş bardak bulup parlatıyor ve yarı karanlık içinde bu ufak tefek ışıklar, çoğu kandilleri sönmüş bir minare şerefesi gibi kasvetli, eksik gözüküyordu.
Bu betimlemede bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Renk bildiren sıfatlardan yararlanılmıştır.
B ) Benzetme yapılmıştır.
C ) Ayrıntıların seçiminde görme duyusunun yanı sıra dokunma duyusundan da yararlanılmıştır.
D ) Nesnel bir anlatım vardır.


4

Çağımızın çeşitli bunalımları, insanların birbirlerini sevmez, sevemez olmalarından  doğuyor bence. Irk ayrımları, çeşitli düşmanca tutumlar, davranışlar, birbirimizi dinlemez, dinlesek de anlamaz, anlamaya yanaşmaz, kısaca sevmez olmamızdan gelmiyor da nereden geliyor?
Metinde şikâyet edilen konuların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Anlayışsızlık
B ) Hoşgörüsüzlük
C ) Sevgisizlik
D ) Sorumsuzluk


5

Hangi türlüsü olursa olsun kavram kulluğu, insanın kişilik dokusunu oluşturan eleştirel düşünüşü, hoşgörüyü öldürür. Aklını kullanmayı, düşüncelerden düşünce üretmeyi engeller. Daha doğrusu birtakım yaftalarla, savlarla, sözlerle düşünmeye başlar kavram kulluğuna kapılan kişi. Yaftalarla, savsözlerle düşünmek de bağnazlaştırır insanı. Kanına bağnazlığın virüsü karışanlar da gerçek anlamda kişiliğe ulaşamazlar.
Metinde, yazarın "kavram kulluğu" sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Sözcüklerin anlamlarını doğru kavrayamama
B ) Kimi kavramlara saplanıp kalma
C ) Gerçek anlamda kişilik sahibi olamama
D ) Aklını kullanmayı bilmeme


6

Şiir kolay tüketilen, üretimiyse oldukça zor bir sanat dalı. Herkesin bildiği sözcük ve kavramlardan, yeni bir duygu anlatımı yaratacaksınız. Bir küçük romanın yazıldığı sürede uzunca bir şiir yazacaksınız. Belki de çağımıza aykırı bir sanat dalı. Görselleştirilmez. Filme çekilmez. Öte yandan kapitalizmin insanlıktan uzaklaştırmaya çalıştığı kalabalıklara, insan olduklarını hatırlatmak için çok gerekli bir sanat dalı.
Paragrafta şiirin hangi özelliğine değinilmemiştir?


A ) Uğraş gerektiren bir sanat olduğuna
B ) Dilinin farklılığına
C ) Çağımızdaki gerekliliğine
D ) Tüm sanat dallarından üstünlüğüne


7

Nasıl abur cubur yiyen mide fesadına uğrarsa her eline geçen kitabı rastgele okuyan, sindirmeden okuyan kimse de giderek kafa fesadına uğrar. Uğraş dışındaki okumadan beklenen; usun işlemesi, duyguların incelip olgunlaşmasıdır. Okumaktan amaç; kendimizi, çevremizi, toplumumuzu ve evrendeki yerimizi kavramaktır. İnsanlarla ilişkilerde son söz kitabın değil, her zaman sağduyunun ve davranışların olmuştur. Kitaplar uyarıcıdır, dosttur çoğu kez ama doğayla, gerçekle ya da insanla aramızda duvarlar örmemelidir.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatılanlarla çelişir?


A ) Kitap okurken seçici olmalı, rastgele okumamalıyız.
B ) Okuduğumuz kitapların aklımızı işletmesi, duygularımızı olgunlaştırması gerekir.
C ) İnsanlarla, toplumla ilişkilerimizde yalnızca kitapların yol göstericiliğine güvenmemiz gerekir.
D ) Okumak; kendimizi, çevremizi, toplumumuzu ve evrendeki yerimizi kavramamızı sağlamalıdır.


8

Nasıl abur cubur yiyen mide fesadına uğrarsa her eline geçen kitabı rastgele okuyan, sindirmeden okuyan kimse de giderek kafa fesadına uğrar. Uğraş dışındaki okumadan beklenen; usun işlemesi, duyguların incelip olgunlaşmasıdır. Okumaktan amaç; kendimizi, çevremizi, toplumumuzu ve evrendeki yerimizi kavramaktır. İnsanlarla ilişkilerde son söz kitabın değil, her zaman sağduyunun ve davranışların olmuştur. Kitaplar uyarıcıdır, dosttur çoğu kez ama doğayla, gerçekle ya da insanla aramızda duvarlar örmemelidir.
Yazara göre okumanın amacı nedir?


A ) Asıl işimizin dışında hoşça vakit geçirmedir.
B ) İnsani ilişkilerimizi daha başarılı kılmanın yollarını öğrenmedir.
C ) Yaşadığımız yeri, toplumu ve kendimizi her yönüyle anlamaktır.
D ) Kitapların uyarıcılığından yararlanarak yaşamamıza yön vermektir.


9

Nasıl abur cubur yiyen mide fesadına uğrarsa her eline geçen kitabı rastgele okuyan, sindirmeden okuyan kimse de giderek kafa fesadına uğrar. Uğraş dışındaki okumadan beklenen; usun işlemesi, duyguların incelip olgunlaşmasıdır. Okumaktan amaç; kendimizi, çevremizi, toplumumuzu ve evrendeki yerimizi kavramaktır. İnsanlarla ilişkilerde son söz kitabın değil, her zaman sağduyunun ve davranışların olmuştur. Kitaplar uyarıcıdır, dosttur çoğu kez ama doğayla, gerçekle ya da insanla aramızda duvarlar örmemelidir.
Okumada seçici davranmamak ne gibi durumlara yol açmaz?


A ) Düşünce yapısında bozukluklara
B ) Duygulardaki gelişimin engellenmesine
C ) Gerçeklerle aramıza bir engel konulmasına
D ) Okuduklarımızın daha kolay sindirilmesine


10

(I) Kitaplar, insanı avuttuğu gibi yükseltir de. (II) Çünkü kitap, yaratıcısının türlü gözlemlerini, deneyimlerini kısaca iş yaşantısını yansıtan bir ayna gibidir. (III) Bir bakıma bu aynada benden, senden ya da hepimizden bir parça vardır. (IV) Bizi kitaplara bağlayan bu olgudur. (V) Onları okuyarak kendimizi, başkalarını daha iyi tanır; hayatı güzelleştiren, insanı hayata bağlayan olguları kavrayabiliriz.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A ) Şiir ve öykü kitaplarının okuyucuyu daha kolay etkilediğine
B ) Çevremizi ve kendimizi tanımada kitabın etkin bir güce sahip olduğuna
C ) İnsanların, kitaplarda kendilerinden bir parça bulduğuna
D ) Eserlerin, yazarın deneyim ve yaşantısının bir ürünü olduğuna


11

(I) Kitaplar, insanı avuttuğu gibi yükseltir de. (II) Çünkü kitap, yaratıcısının türlü gözlemlerini, deneyimlerini kısaca iş yaşantısını yansıtan bir ayna gibidir. (III) Bir bakıma bu aynada benden, senden ya da hepimizden bir parça vardır. (IV) Bizi kitaplara bağlayan bu olgudur. (V) Onları okuyarak kendimizi, başkalarını daha iyi tanır; hayatı güzelleştiren, insanı hayata bağlayan olguları kavrayabiliriz.
Yazara göre, bizi kitaba bağlayan olgu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Yazarın, kendi yaşam deneyimlerini yansıtmadaki başarısı
B ) Kitaplarda herkesin kendinden bir parça bulması
C ) Kitapların yaşamı güzelleştirmesi
D ) Kitapların, başkalarını anlatmadaki üstün başarısı


12

"Demokrasinin yerleşmediği ülkelerde insanların özgürlüğünden söz edilemez."
cümlesine anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Demokrasinin temelinde özgürlük de vardır.
B ) Özgür olmayan insanlar demokrasiyi yerleştiremez.
C ) Demokrasiyi kurumlarıyla oturtmuş olan ülkelerin insanları özgürlüğe kavuşmuş demektir.
D ) Özgürlüğün tamamlayanı demokrasidir.


13

"Sonra bu ağaç, bu bahçe, bu nar
Ve gönül Tanrısına der ki
Pervam yok verdiğin elemden
Her mihnet kabulüm
Yeter ki gün eksilmesin penceremden."
Yukarıdaki dizelerin şairiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


A ) Acı çekmekten korkmamaktadır.
B ) Yaşamayı çok sevmektedir.
C ) Ölmekten korkmamaktadır.
D ) Yaşama iyimser gözle bakmaktadır.


14

Güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler
Motorları maviliklere süreceğiz
Güzel günler göreceğiz
Güneşli günler…
Yukarıdaki dizelerde hangi duygu ağır basmaktadır?


A ) Çaresizlik
B ) Yılgınlık
C ) Umut
D ) Güven


15

Alttaki soruyu aşağıdaki metne göre yanıtlayın.
Cevat Şakir, en ilginç sanat adamlarımızdandır. Denizi, deniz insanlarını çarpan yüreği ve düşünen kafasıyla onun kadar başarılı anlatan pek az yazar vardır. Bir yandan uzun yıllar yaşadığı Bodrum'un geçmişine, öte yandan o kadar haşır neşir olduğu deniz insanlarına bağlıdır. “Halikarnas Balıkçısı” adını benimseyişi, kişiliğinin konuya sadece dıştan bir tanık gibi bakmayan yönüne anlattıklarıyla kaynaşma eğilimine işarettir.
Cevat Şakir, eserlerinde en çok neyi konu almıştır?


A ) Çok sevdiği Bodrum'u anlatmıştır.
B ) Denizi ve deniz insanlarını anlatmıştır.
C ) Tanık olduğu olayları anlatmıştır.
D ) Doğayı ve doğayla mücadele eden insanları anlatmıştır.


üst