Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 1

• 1414 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 1

1

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler vardır?


A ) Armudu soy ye, elmayı say ye.
B ) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C ) Dost başa bakar, düşman ayağa.
D ) El yarası onulur, dil yarası onulmaz.


2

I. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk.
II. Bu yazım yanlışı benim de gözümden kaçmış.
III. Tasmasını koparan köpek sahibinin elinden kaçtı.
IV. Gözüme toz kaçınca her yeri bulanık görmeye başladım.
V. Fırsatını bulunca polisin elinden kaçmış.
Yukarıdaki cümlelerde "kaçmak" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


3

"Gece, hep hüzünle doldurur içimi nedense" cümlesindeki "gece" sözcüğünün cümlede oluşturduğu öge bakımından özdeş kullanımı aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisidir?


A ) Gece çıkamam, gündüz görüşelim seninle.
B ) Bu akşam sizi yemeğe bekliyoruz.
C ) Onunla en son sabah konuşmuştuk.
D ) Yarın, dünden daha güzel olacak.


4

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
A ) Esir - tutsak
B ) Acı - tatlı
C ) Ödül - armağan
D ) Yurt - vatan


5

"Özgür" sözcüğüyle aynı anlama gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Cesur
B ) Serbest
C ) Yiğit
D ) Üstün


6

"Duygu" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Düşünce
B ) Uğraş
C ) Acıma
D ) His


7

I. Evin temeline zarar veren ağacı söktük.
II. Ördüğü kazağı söktü.
III. Çocuk, iki ayda yazıyı söktü.
IV. Burada kabadayılık sökmez.
V. Yanlış çakılan çiviyi yerinden söktü.
"Sökmek" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamdadır?


A ) I-II
B ) I-V
C ) III-II
D ) II-IV


8

"İzlemek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "tutum, davranış, benimsemek" anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Pazar günü saatlerce belgesel izledim.
B ) Yeni bir devlet politikası izliyor hükûmet.
C ) Önden gidenleri izlersen sen de varırsın oraya.
D ) Yeni yayınları izleme fırsatım olmuyor.


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "açmak" sözcüğü "yakışmak, güzel göstermek" anlamında kullanılmıştır?


A ) Açtıkları dükkân gerçekten çok güzel yerde.
B ) Açtığımız yarışmaya dört okul katılacak.
C ) Boya çok koyu olmuş, onu biraz açmak lazım.
D ) Yeni yapılan badana odayı açmış.


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bez" sözcüğü bir deyim içinde kullanılmıştır?


A ) Şile bezinden bir gömlek diktirmiş.
B ) Masa örtüsünün bezi ütü istemiyor.
C ) Onun kırk tarakta bezi vardır.
D ) Bebeği için hazır bez kullanıyor.


11

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?


A ) Bu koy, yörede denize girilecek en güzel yerdir.
B ) Bir alay asker hazır vaziyette bekliyor.
C ) Bu sevgiyi gönlünde yıllarca bir sır gibi sakladı.
D ) Çekmecenin gözünde iki tane mendil olacaktı.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kırılmak" sözcüğü, "etkisi azalmak" anlamında kullanılmıştır?


A ) Kar yağınca soğuk biraz kırıldı.
B ) Tepsiyi düşürünce bütün bardaklar kırıldı.
C ) Odunların hepsi ince ince kırıldı.
D ) İftiraya uğrayınca kalbi kırıldı.


13

"Onunla aşağı yukarı bir yıldır tanışıyoruz."
Cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A ) Tam üç aydır bu konu üzerine çalışıyorum.
B ) Bu konuda az çok bilgi sahibi oldum.
C ) Öğretmenliğe başlayalı neredeyse dokuz yıl oldu.
D ) El kapısında yıllar boyu çile doldurduk.


14

"Yeni çıkan kitapları günü gününe almak, edebiyatın gelişmelerini gözden kaçırmamak isteği çoğaldı." cümlesinde altı çizili ikilemenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?


A ) Güncelliğini yitirmeden
B ) İstediğimiz zaman
C ) Hemen anında
D ) Piyasaya çıktığında


15

Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?


A ) Şairler, usta-acemi ilişkisiyle yetişir ve olgunlaşır.
B ) Erkenden yattı çünkü yol yorgunuydu.
C ) Bu, eline geçen son fırsattı.
D ) Büyük şairler, eski şiiri çok iyi bilir.


16

Aşağıdakilerden hangisinde aynı anlama gelen sözcükler birlikte verilmemiştir?


A ) Öykü-hikâye
B ) Kuşku-şüphe
C ) Laf-söz
D ) Nabız-yürek


17

Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler arasındaki anlam ilişkisi farklıdır?


A ) İleri-geri
B ) Koşul-şart
C ) Uğraş-iş
D ) Yıl-sene


18

"Uyanmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "farkına varmak" anlamında kullanılmıştır?


A ) Sabahları uyanır uyanmaz banyoya koşar.
B ) Adam ayakta uyuyor, farkında değil.
C ) Genç, cüzdanını çıkarmak isteyince uyandı ama çoktan soyulmuştu.
D ) Babası yatak odasına girince uyandı.


19

I. Eli örnek alacağına kendin örnek olmaya çalış.
II. Gecenin sessizliğini, karanlığa sıkılan üç el silah sesi bozdu.
III. Ele yardımcı olmayı çok severdi.
IV. ABD, Irak'ı ele geçirmek istiyor.
V. Torunu ele avuca sığmaz biriydi.
"El" sözcüğü hangi cümlelerde aynı anlamda kullanılmıştır?


A ) I – IV
B ) II – IV
C ) I – III
D ) II - V


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı iki sözcük bir arada kullanılmıştır?


A ) "Olmak ya da olmamak" bütün mesele bu mu?
B ) Gizli sırlarımızı aşikâr etme
C ) Bilmemek değil öğrenmemek ayıp
D ) Büyük taşlardan ince kumlar oluşur.


üst